Incendiile de vegetație : News
http://alpinet.org/main/stiri/stiri_en_id_5044_zone_0_print_1.html

Incendiile de vegetație - Sun, Apr 4, 2010, 12:04 am, visited 3291 times


Incendiile de vegetație distrug ecosisteme


Activitățile agricole din primele zile de primăvară, respectiv curățarea terenurilor prin incendieri voluntare, constituie un pericol pentru ariile protejate și pentru împrejurimile acestora. Gradul scăzut de informare în rândul populației rurale duce la adevărate dezastre ecologice pentru că,  din păcate, focul nu curăță, cum cred unii, ci distruge.


În perioada 20-27 martie au avut loc mai multe incendii care au distrus aprox. 90 ha de vegetație de pe raza localității Vălișoara, comuna Livezile. Teritoriul pe care a avut loc incendiile face parte din ariile naturale protejate SPA (sit de protecție avifaunistică) Munții Trascău,  SCI (sit de importanță comunitară) Trascău, și se află în zona ariei protejate Cheile Vălișoarei. Focul nesupravegheat  a distrus 2 tipuri de habitate:  40 de ha de vegetație specifică zonelor umede și 50 de ha de vegetație și habitate specifice pantelor stâncoase și calcaroase. Habitatele și speciile afectate de aceste incendii sunt specii incluse în Lista Roșie națională/Europeană, fiind protejate de legislația în vigoare, respectiv: Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale, Convenția de la Berna, Legea 462/2001.


 Acest dezastru ecologic a fost cauzat de incendierile voluntare a terenurilor agricole, destul de frecvente în această perioadă. Scăpat de sub control datorită vântului care a bătut cu putere, focul s-a extins repede și nu a mai putu fi controlat cu tot efortul depus de localnici și de echipajele de Pompieri sosite la fața locului.


Pe toată suprafața pe care a avut loc incendiul, au fost distruse în totalitate microfauna și vegetația, fiind afectate populații de insecte, amfibieni,reptile, păsări și specii de plante de interes protectiv deosebit.


Focul a distrus  larvele, pupele și indivizii maturi ai tuturor speciilor de insecte din zona incendiată, reproducerea acestora fiind compromisă în acest an.  Dintre insectele strict protejate menționăm distrugerea populațiilor de Papilio machaon (fluture coadă derândunică). și Mantis religiosa (călugărița).


Au fost distruse (complet carbonizate) toate speciile de  gasteropode (melci)  care au fost surprinse de foc.


 În această perioadă are loc împerecherea și depunerea ouălor la speciile de amfibieni (broaște, tritoni, etc.). Aceste specii au fost foarte active în ultimele zile, părăsind adesea habitatul acvatic (bălți, cursuri de apă, zone umede) pentru a se deplasa  pe sol, prin zonele cu vegetație ierboasă sau forestieră, de la o zonă umedă la alta. Au fost surprinse de incendiu și au fost distruse  populații de: Bombina variegat (buhai de baltă cu burta galbenă),  Hyla arborea (brotăcel), Rana arvalis (broasca de mlaștină), Rana dalmatina (broasca roșie depădure), Bufo viridis (broasca râioasă verde), Rana temporaria (broasca roșie de munte), Triturus cristatus (tritonul cu creastă), toate aceste specii find ocrotite de lege.


Speciile de reptile chiar dacă nu și-au început încă activitatea fiind  refugiate în sol au fost afectate de incendiu. Stratul de sol nu a oferit o protecție sigură deoarece fiind superficial, format pe calcare, temperatura în interiorul lui a fost foarte ridicată. Dintre speciile protejate care au avut de suferit amintim: Lacerta viridis (gușterul), Podarcis muralis (șopârla depiatră),  Vipera berus (vipera comună).


Mugurii și părțile aeriene ale tuturor  speciilor de plante au fost carbonizate și distruse. Cum în habitatele specifice stâncăriilor stratul de sol este foarte subțire ( 3-15 cm), el s-a încălzit puternic de la foc, distrugându-se  astfel și rădăcinile - rizomii și părțile subterane ale plantelor, fără ca acestea să mai aibă posibilitatea de se înmulții. Au fost complet distruse populații de plante ocrotite: Asplenium adulterinum (feriguța), Campanula serrata (clopoțelul), Cirsium brachycephalum (polomida),  Dracocephalum austriacum(mătăciunea), Dianthus spiculifolius (garoafa de munte),  Asplenium nuta-muraria (feriguța), Saxifraga paniculata (iarba surzilor), Stipa  pucherrima (iarba scumpă), precum și plante de interes deosebit cum ar fi Iris pumile (stânjenelul), Iris ruthenica var. nana (stânjenel de stepă), Muscari comosum (zambila), Pulsatilla montana (dedițelul), Carlina acaulis (turta),   Epipactis atrorubens (mlăștinița), Linum flavum (inul galben), Sempervivum sp (urechelnița).


Au fost afectate și populații de păsări fiind distruse locurile de cuibarit din zonele umede, acoperite cu stuf și vegetație specifică dar și cuiburile  din arbuști și subarbuști , din zonele incendiate.


A fost distrusă  de incendiu zona de cuibărit a unei specii extrem de rare, Aquila chrysaetos – acvila de munte, familia din zona Cheilor Vălișoarei fiind familia care cuibărește la cea mai joasă altitudine din Europa.


Considerăm că în primul rând neglijența dar și lipsa de informare a localnicilor cu privire la incendiile de vegetație au condus la acest dezastru ecologic. Ironia sorții face ca exact evitarea pericolului incendiilor în zonele protejate să facă obiectul unui proiect finanțat prin fonduri structurale, grupul țintă fiind populația locală din zona Cheile Vălișoarei. Este vorba despre Proiectul Activități de informare a populației locale și a turiștilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea Trascăului , cofinanțat prin POS Mediu, Axa 4, care dispune de un buget total de 315165 Lei și al cărui Beneficiar este Asociația Biounivers. În luna februarie, 2010, ar fi trebuit să se desfășoare diferite activități de informare și conștientizare, tocmai pentru a se evita producerea incendiilor de vegetație cauzate de curățirea terenurilor agricole de la începutul primăverii. Din păcate acest Proiect este blocat din decembrie, 2009, de modul diferit de interpretare a legislației achizițiilor publice a Ministerului Mediului și Pădurilor - Finanțatorul proiectului și, respectiv, ANRMAP - autoritatea competentă în domeniu.


Chiar dacă sunt banii, chiar dacă există oameni care sunt dispuși să facă ceva pentru natură și protejarea mediului, încă odată sistemul blochează aceste eforturi. Rezultatul este un adevărat dezastru ecologic, care ar fi putut fi evitat.


Fotografii:


http://s1014.photobucket.com/albums/af262/asociatiabiounivers/?albumview=slideshow


Biolog:  Muncuș-Nagy Kinga


Contact: Asociația Biounivers, Str. Principala, Nr. 3A, Vălișoara, Com. Livezile, jud. Alba, Tel: 0258768274, Mobil: 0741357781, Fax: 0358815630, e-mail: biounivers2009@gmail.com, site: http://www.asociatiabiounivers.wordpress.com

Ionuț Nechita


Connections with the Mountain Guide:
Muntii TRASCAU - Versantul Drept Al Cheilor Pravului  
Muntii TRASCAU - Versantul Nordic Al Cheilor  
Muntii TRASCAU - Poarta Cheilor  
Muntii TRASCAU - Coltul Trascaului  
Muntii TRASCAU - Satul Valisoara  
Muntii TRASCAU  


A photo [Not found]

An article [Not found]

A trail
Valea Ampoitei-Satul Ampoita-Cheile Ampoitei-Piatra Bulzului-Dealul Grohota Pragului (1286)-Iezerul Ighiel-Valea Ascunsa (paraul Sec)-Platoul Carstic Ciumerna-Pe Sub Poiana Ascunsa-Valcelul Mic-Valea Galdita-Cabana Intregalde-Satul Modolesti-Cheile Intregalde-Valea Galdei-La Gura Paraului Calul-Saua Tecsesti-Izvorul Vaii Cetatea (la Albii)-Satul Tecsesti-Dealul La Cruce-Padurea Ignatesti-Valea Manastirii-Cabana Ramet

 

Login or register to comment

The news are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.Copyright 1999-2019 www.alpinet.org