Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio București


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Ghid montan - Trasee în Munții Latoriței

Bookmark and Share

Trasee în Munții Latoriței

Voineasa - Șaua Chica Lupului - Ciunget - Traseu: ușor accesibil chiar și iarna Marcaj: triunghi albastru Durata: 1Âœ-2 ore Pentru turiștii aflați la odihnă în stațiunea Voineasa, acest traseu este unul dintre cele mai ușoare, avînd în vedere dificultățile minore, poteca bine evidențiată și distanță redusă pentru parcurgere. Străbaterea traseului permite un tur de orizont asupra stațiunii în ansamblul său, precum și vizitarea (cu aprobare prealabilă și în grup) a uzinei electrice Lotru-Ciunget. Pornind din fața hotelului ,,Lotru", vom urma șoseaua ce coboară în serpentine pînă la podul de la intrarea în localitate. Urmăm apoi șoseaua spre ieșirea dinspre Brezoi circa 400 m, apoi o luăm la dreapta (sud), pe ulița ce urcă ușor în lungul pîrîului Cărării. După ultima casă, urmează o serpentină după care părăsim drumul de tractor ce urcă spre dreapta pantele Muntelui Balțuri și urmăm poteca ce intră într-o pădure... [toată pagina]
Voineasa - Muntele Plăișor - Pietrele Albe - Traseu: accesibil și iarna Marcaj: cruce roșie pînă pe culmea Ștevia apoi bandă galbenă Durata: 1Âœ-2Âœ ore Pornim din fața hotelului ,,Lotru" și urmăm șoseaua ce coboară spre sat și apoi străbate în lung așezarea pînă la podul de peste Lotru, din dreptul bisericii. La capătul dinspre apus al podului, coborîm cîteva trepte spre malul drept al Lotrului, apoi mergem în aval pînă la ultima casă. De acolo apucăm poteca ce se îndreaptă mai întîi spre vest, pe la marginea pădurii de molid, pentru ca după circa 300 m să începem a urca pe muchia împădurită spre sud (vezi și traseul 4). Urmînd poteca spre sud, observăm și marcajul ce apare sporadic de la capătul potecii și e mai vizibil doar pe copacii care străjuiesc poteca largă. După mai bine de o jumătate de oră, părăsim pădurea, poteca ieșind în pajiștile înierbate ale Muntelui Plăișor. O dată cu aceasta se deschide priveliște... [toată pagina]
Voineasa - Valea Mînăileasa - Vf. Mînăileasa Mare - Traseu: nemareat, accesibil, sosea în curs de asfaltare, dificil iarna de la cantonul Nopteasa spre vîrf . Durata: 5-6 ore Traseul oferă posibilitatea ascensiunii celui mai înalt vîrf din cadrul munților situați între valea Mînăileasa și Lotru. Deși se desfășoară în cea mai mare parte pe firul văii Mînăileasa, el oferă priveliști deosebite, fiind în același timp ușor accesibil. La ieșirea din Voineasa spre apus șoseaua se bifurcă în punctul numit Gura Mînăilesii, Cea care urmează cursul Lotrului spre apus va ajunge la lacul Vidra trecînd prin vestitele Cataracte. Șoseaua care se desprinde spre stînga, îndreptîndu-se spre sud - sud-vest, reprezintă șoseaua principală de legătură cu Valea Jiului (DN 7A), aflată în curs de asfaltare. Urmăm această șosea și lăsăm în urmă ultimele case ale satului. Albia pîrîului Mînăileasa a fost puternic modificată prin construcția drumului și... [toată pagina]
Voineasa - Muntele Plăișor - Culmea Ștevia - Cantonul Plaiul Poienii - Traseu: ușor accesibil, iarna dificil Marcaj: cruce roșic, bandă galbenă Durata: 3-3Âœ ore Cantonul zoopastoral de la Plaiul Poienii, recent renovat, poate constitui ținta unei excursii plăcute, în care se parcurge un teren variat cu priveliști deosebite. Pornim de la hotelul "Lotru" și ne îndreptăm spre vestul localității. La capătul vestic al podului de peste Lotru coborîm cîteva trepte și ne îndreptăm spre sud pe ulița de pe marginea apei. În dreptul ultimei case, ulița se continuă spre vest cu o potecă pe care apare și marcajul cruce roșie. Poteca urcă ușor și, după circa 5 minute, ajungînd pe culme, se îndreaptă spre sud, pătrunzînd în pădure, unde din loc în loc se observă și marcajul cruce rosie. De aici vom urca circa 30-40 de minute prin pădurea de fag și molid pînă la terminarea acesteia. Apoi ieșim în pajiștea montană de pe Muntele Plăișor, de unde vom avea o priveliște... [toată pagina]
Voineasa - Culmea Runculeț - Vf. Mînăileasa Mare - Traseu: accesibil, dificil iarna (neindicat) Marcaj: nemarcat, parțial bandă roșie Durata: 5-6 ore Ascensiunea Vîrfului Mînaileasa Mare se poate face urmînd acest drum de culme, care în prima porțiune oferă priveliști largi. Poteca începe tot la podul de la Gura Mînăilesii (ramificația șoselelor), pe malul vestic al pîrîului. Chiar de la pod poteca urcă în serpentine mici spinarea pietroasă a culmii dintre pîrîul Mînăileasa și Lotru. Spre Lotru, panta e mult mai abruptă și versantul este împădurit. Ceva mai sus, urcușul devine mai lejer și după cca 10 minute întîlnim o bifurcație. Putem urma oricare din cele două poteci - cea din stînga este de fapt un vechi drum de tractor, căci ele se vor reuni mult mai sus, dar ne vom înscrie pe cea din dreapta, ce se menține chiar pe culme și după cca 20 minute de la plecare vom ieși într-o largă poiană (,,la Lăcuț"), unde se află sălașe... [toată pagina]
Voineasa - Curmătura Vidruței - Vidra - Traseu: nemarcat, accesibil, șosea pe cca 25 km. Durata: 5-6 ore Deși traseul se desfășoară pe șosea, aflată în curs de asfaltare, merită să fie parcurs pe jos, pentru peisajul deosebit pe care îl străbate și care n-ar putea fi savurat pe deplin din mersul rapid al mașinii. Pînă la Curmătura Vidruței, drumul este comun cu cel al traseului nr. 3. Dar pentru a evita monotonia mersului pe șosea și a scurta serpentinele drumului, mai sus de cantonul Nopteasa, în punctul unde șoseaua traversează pîrîul Mînăileasa, îndreptîndu-se spre nord-est, noi vom urca pe firul pîrîului pe un drum tractor printre cioate pînă în Curmătura Vidriței. Curmatura Vidruței reprezintă nu numai cumpăna de ape dintre Valea Mînăileasa și pîrîul Vidruța, ci și o importantă răscruce pentru drumurile turistice. In afară de cel pe care îl străbatem acum, vom întîlni un drum de tractor accesibil și... [toată pagina]
Voineasa - Gruiul Prejbuței - Vf. Cireșu - Șaua Chica Lupului - Voineasa - Traseu: ușor accesibil Marcaj: triunghi albastru din Șaua Chica Lupului Durata 4-5 ore Circuitul prezentat în cele ce urmează poate fi urmărit cu privirea înainte de plecare de pe terasa complexului comercial din stațiune. Gruiul Prejbuței este un vîrf împădurit pe flancul nordic, ce închide orizontul stațiunii spre est, iar Șaua Chica Lupului se află pe culmea dinspre sud, ca o largă adîncitură. Pornim de la hotelul ,,Lotru" și coborîm șoseaua pînă la podul de beton de la intrarea în stațiune. Urmăm apoi șoseaua spre est, spre ieșirea din Voineasa, pînă în dreptul ultimelor case, unde sosește din dreapta un pîrîu ale cărui aluviuni sînt reținute de un baraj de beton. Din acest loc începem urcușul pe muchie, pe o cărăruie largă, printre fagi și mesteceni. Privind înapoi spre vest, în momentele de odihnă, vom putea admira deschiderea largă a văii Lotrului în acest sector, ca... [toată pagina]
Voineasa - Valea Cărării - Gruiul Viezuinii -Vîrful Chica Lupuiui - Dealul Cireșu - Valea Măceșului - Traseu: nemarcat, relativ ușor, accesibil iarna Durata: 4-4Âœ ore Parcurgerea acestui traseu oferă posibilitatea cunoașterii sectorului estic al Munților Latoriței, precum și a unor porțiuni din Munții Șteflești și Căpățînii. Este mai puțin folosit de turiști datorită lipsei marcajului și necunoașterii potecii de pe Gruiul Viezuinii. Pornim de la hotelul ,,Lotru" și ne îndreptăm spre Valea Cărării. După ce trecem de cișmeaua lui Țolea, urmăm în dreapta ulița ce însoțește în urcuș Pîrîul Cărării. La cel de al cincilea baraj de reținere a aluviunilor de pc acest pîrîu, traversăm pîrîul și urcăm pe versantul drept (estic), pe poteca ce pătrunde în pădure. Timp de 20 minute vom urca prin pădurea de fag în amestec cu brad (brădeto-făget), după care ieșim într-o rariște unde începe pădurea tînără. în stînga se văd rămășițele unei pepiniere. Ocolim pe la sud gardul vechi al... [toată pagina]
Ciungetu - Culmea Ștevia - Plaiul Poienii - Vf. Fratoșteanu Mare - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: bandă galbenă Durata: 5-6 ore Pornim din fața complexului comercial din satul Ciungetu, după ce ne-am aprovizionat, inclusiv cu apă, și urcăm cîteva sute de metri în susul văii Rudăreasa, pe șosea, apoi ne abatem în dreapta pe ulița ce ne scoate după un urcuș ușor în livezile sătenilor de pe Gruiul Fagului. Ulița se continuă cu o potecă ce traversează pîrîul Lazului, apoi abordează în serpentine panta tot mai mare a muntelui Piscul Ciungetului. Ca reper important în orientare, putem folosi linia de înaltă tensiune Ciunget-Voineasa. Treptat, ajungem pe o pantă mai dulce de unde avem o priveliște frumoasă asupra satului Ciungetu. Poteca străbate pajiști și fînețe, unindu-se apoi cu șoseaua de culme Valea Măceșului-Ștefanu, marcată cu bandă galbenă. De aici vom urma șoseaua. Indreptîndu-ne spre vest și poposind în Șaua Chica... [toată pagina]
Ciungetu - Valea Rudăreasa - Plaiul Poienii - Curmătura Vidruței - Vidra - Traseu: lung, neindicat iarna Marcaj: parțial bandă galbenă Durata: 6-8 ore In stațiunea Vidra se poate ajunge și din satul Ciungetu, parcurgînd acest traseu lung dar plăcut. Din fața complexului comercial, ne îndreptăm pe firul văii Rudăreasa urmînd șoseaua forestieră care părăsește satul îndreptindu-se spre vest. Trecem pe lîngă un canton forestier, iar după circa 3 km intrăm într-o mică cheie formată prin străpungerea unei bare de calcar de către apele pîrîului Rudăreasa. În pereții din versantul drept se află o peșteră, Peștera Laptelui, cunoscută din vechime de către localnici, dar lipsită de ornamentații. Urmează un scurt defileu străjuit de pereții Pietrelor Albe ce constituie versantul stîng. Apoi drumul se ramifică. Vom urma ramura din dreapta care însoțeste, în continuare, firul văii Rudăreasa pînă aproape de Plaiul Poienii. De la vechea colonie Rudăreasa,... [toată pagina]
Ciunget - Petrimanu - Curmătura Oltețului - Traseu: nemarcat, accesibil și iarna pînă la Petrimanu, drum în parte asfaltat pînă la Petrimanu Durata: 4-5 ore Satul Ciungetu este așezat la confluența văii Rudăreasa cu Latorița. În lungul acestor văi au fost construite drumuri de tip forestier. Pe Latorița drumul se continuă de la Petrimanu peste Curmătura Oltețului (1615 m) trecînd în Oltenia prin Polovragi, după ce străbate vestitele chei ale Oltețului în care se află renumita peșteră Polovragi. Deși acest drum este accesibil tuturor rnijloacelor auto (dificil pentru autoturisme în unele sectoare), recomandăm parcurgerea lui pe jos pentru a putea privi pe îndelete defileul de vis al Latoriței, unul dintre cele mai frumoase din țară. Pornind din fața complexului comercial din Ciungetu, ne îndreptăm pe șoseaua ce urmează valea Latoriței, admirăm arhitectura modernă a uzinei Lotru-Ciunget și păienjenișul rețelelor... [toată pagina]
Petrimanu - Vidra - Traseu: ușor accesibil, dificil iarna Marcaj: bandă galbenă, cruce roșie Durata: 3-3Âœ ore. Petrimanu reprezintă o importantă poartă de acces spre Munții Latoriței, permițind abordarea cu ușurință atît a culmii principale cît și a minunatelor locuri de la izvoarele Latoriței. Din păcate cabana deja înălțată de constructorii barajelor de pe Latorița întîrzie să intre în circuitul turistic. Pentru turiștii care își găsesc totuși adăpost în zonă, prezentăm cîteva trasee care pot fi parcurse cu ușurință, eventual combinate cu traseul de culme, rezultînd noi variante în raport cu posibilitățile celor care le abordează. Traseul de față traversează culmea principală prin sectorul Șeii Pietrile (1760 m). Există două poteci, care, pornind de la Petrimanu, se unesc în porțiunea Șaua Pietrile. Prima, marcată cu cruce roșie, urcă pe sub piciorul sud-estic al Muntelui Petrimanu, trece... [toată pagina]
Petrimanu - Șaua Pietrile - Vf. Puru - Șaua Ștefanu - Obîrșia Lotrului - Traseu: accesibil, dificil iarna (nerecomandat) Marcaj: bandă galbenă, triunghi roșu Durata: 6-8 ore De la Petrimanu se poate ajunge la Obîrșia Lotrului pe mai multe trasee. Traseul pe care îl descriem în continuare parcurge în parte culmea principală a Munților Latoriței oferind priveliști deosebite spre Munții Lotrului, cît și spre crestele Parîngului. Pînă în Șaua Pietrile traseul este comun cu cel precedent. Din Șaua Pietrile ne îndreptăm pe drumul carosabil de culme, Valea Măceșului - Ștefanu, marcat de asemenea cu bandă galbenă (marcaj efectuat rnai tîrziu, cînd s-a deschis traseul Petrimanu-Vidra, marcat cu cruce roșie), spre vest atacînd serpentinele de pe versantul estic al Vîrfului Puru. Șoseaua înconjoară vîrful pe la sud străbătînd pajiști de Rhododendron și juniperus apoi străbate o întinsă platformă de eroziune de tip Borăscu situată la altitudinea de 2000 m,... [toată pagina]
Petrimanu - Lacul Galbenu - Muchia Borcei - Șaua Ștefanu - M. Cărbunele - Lacul Cîlcescu - Obîrșia Lotrului - Traseu: greu, interzis iarna Marcaj: parțial bandă galbenă, triunghi roșu, cruce roșie Durata: 7-8 ore La Obîrșia Lotrului se poate ajunge de la Petrimanu și pe acest traseu vizitînd lacul Cîlcescu, aflat la izvoarele Lotrului. Traseul iese, în partea finală, din cuprinsul Munților Latoriței, trecînd în Parîng, dar considerăm că este unul dintre cele mai frumoase care se pot parcurge în zonă. De la Petrimanu ne vom îndrepta spre coada lacului de acumulare pe șosea, apoi urmăm șoseaua care însoțește albia Latoriței, evitînd drumul forestier care se ramifică spre stînga, urcînd la Curmătura Oltețului. După circa 4 km de urcuș ușor pe drumul bolovănos, ajungem la lacul de acumulare Galbenu, situat la 1 304 m altitudine. Apele acestui lac sînt conduse gravitațional printr-o galerie pînă în lacul Vidra. De pe baraj zărim silueta ascuțită a Vf. Muntinu Mic (2062 m), profilat spre... [toată pagina]
Colonia Cataracte - Vf. Mînăileasa Mică -Vidra - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: parțial bandă galbenă Durata: 5-6 ore Dacă am poposit în colonia minerilor de la Cataracte și dorim să ajungem în stațiunea Vidra, fără a urma șoseaua de pe firul Lotrului, vom aborda acest traseu care în mare parte este inedit. Colonia Cataracte este situată pe versantul drept al văii Lotrului, sus pe un tăpșan care oferă priveliști deosebite spre defileul Lotrului ca și spre Muntele Furnica, aflat în partea opusă, spre nord. Pornind din colonie, vom urma la început drumul forestier care se îndreaptă spre valea pîrîului Șteflea, în urcuș ușor. La început drumul urcă pe versantul drept al văii, apoi traversează pe cel stîng. Pe alocuri putem zări vechi semne ale marcajului bandă galbenă. Drumul se desfășoară, în principal, prin pădurea deasă de molid lipsindu-ne de prilejul unor peisaje largi. În schimb, vom zăbovi pe malul pîrîului... [toată pagina]
Obîrșia Lotrului - Vidra - Traseu: nemarcat, ușor, șosea, 18 km Durata: 4-5 ore Obîrșia Lotrului, cu vechea sa cabană turistică, împreună cu noile căsuțe de vacanță, constituie prin poziția sa nucleul unei așezări turistice de importanță majoră în turismul românesc. Totuși spațiile reduse de cazare pe timpul verii și lipsa unor mijloace de transport nu conferă acestui complex un rol major în dezvoltarea turismului aici. Traseul nostru pare monoton la prima vedere, întrucît se desfășoară în cea mai mare parte pe șoseaua de contur a lacului Vidra, dar pentru cel care îl parcurge pentru prima dată este totuși interesant și încîntător. Pornim de la intersecția aflată în dreptul Stației meteorologice și ne îndreptăm spre est pe șoseaua ce merge spre Voineasa. Drumul însoțeste Lotrul cale de 3,5 km și ne dă prilejul să privim apele sale curate, de adevărat rîu de munte amenajat cu cascade artificiale... [toată pagina]
Obîrșia Lotrului - Șaua Ștefanu - Șaua Pietrile - Vidra - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: cruce roșie, triunghi roșu, bandă galbenă. Durata: 6-7 ore Dacă dorim să mergem la Vidra și avem la dispoziție o zi, putem parcurge acest traseu, desfășurat în mare parte pe culmea principală a Munților Latoriței, în sectorul lor vestic. Pornim din fața cabanei turistice și ne îndreptăm spre sud și apoi spre sud-vest urmînd șoseaua care se îndreaptă spre Novaci. După circa 1 km întîlnim galeria care aduce apele Jiețului în Lotru, iar ceva mai departe se desprinde în dreapta șoseaua spre Petroșani. Noi ne vom continua drumul spre sud pe șoseaua ce însoțește Lotrul în pitoreștile lunci ale lui Rusalim străjuite de pădurea deasă de molid întunecat. După 4 km ajungem la o nouă intersecție și ne vom îndrepta spre ramura din stînga, traversînd Lotrul pe Podul Ștefanului. Un indicator fixat pe un molid în stînga ne ajută în orientare. Șoseaua... [toată pagina]
Obîrșia Lotrului - Șaua Ștefanu - Muntele Cărbunele - Vf. Muntinu Mic - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: parțial triunghi roșu (degradat) Durata: 3Âœ-4 ore Traseul poate fi folosit nu numai pentru atingerea vîrfului Muntinu Mic (2062 m) și cunoașterea zonei din jur, dar și pentru a coborî în valea Latoriței, la Petrimanu. In același timp, deși se desfășoară pe marginea Munților Latoriței, oferă posibilitatea vizitării circurilor glaciare de la izvoarele Latoriței. Pînă în Șaua Ștefanu traseul este comun cu cel precedent. Din această șa ne vom îndrepta spre sud urmînd șoseaua (DN 67 C) care urcă ușor către Muntele Cărbunele. Marcajul triunghi roșu este rar și se distinge cu dificultate pe pietrele șlefuite de intemperii. In acest timp avem spre răsărit priveliștea văii largi a Latoriței de vest modelată de un ghețar de vale. După circa 2 km ajungem deasupra circului glaciar Muntinu, care este mărginit spre vest de un abrupt... [toată pagina]
Cabana Obîrșia Lotrului - Pîrîul de la Stînă -Vf. Miru Mare - Vf. Ștefanu - Șaua Ștefanu - Obîrșia Lotrului - Traseu: accesibil, nerecomandat iarna Marcaj: punct albastru, triunghi roșu Durata: 6-7 ore Avînd baza stabilită la cabana Obîrșia Lotrului, putem întreprinde un traseu în circuit care va include atingerea vîrfurilor înalte din sectorul vestic al Munților Latoriței. Pornim de la Obîrșia Lotrului și ne îndreptăm spre est pe șoseaua spre Voineasa cale de 3,5 km pînă la podul de la coada lacului Vidra (în dreptul cantonului forestier Tunaru situat pe malul stîng al Lotrului). Trecem podul și în imediata apropiere remărcăm Pîrîul Adînc ce-și prăvălește apele spre Lotru. Pe lîngă acest pîrîu urcă o potecă largă (un fost drum de tractor) marcată cu punct albastru. Vom aborda această potecă, începînd urcușul prin pădurea deasă de molid. După circa o oră și jumătate ieșim la marginea golului alpin Miru. Trecem pe lîngă stîna Miru Mare și urcăm în continuare culmea Mirului. Pe... [toată pagina]
Vidra - Șaua Pietrile - Petrimanu - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: cruce roșie Durata: 3-4 ore Pentru turiștii aflați în stațiunea Vidra cele mai accesibile trasee se află în Munții Latoriței și se pot realiza fie prin traversări ale culmii principale, fie sub forma unor circuite cuprinzînd sectoare importante din acești munți. Traseul de maî sus reprezintă o traversare a munților Latoriței sau de abordare a Munților Căpățînii. Pornim din fața hotelului ,,Tranzit", aflat în fază de finisare, și ne îndreptăm spre sud, unde sus, pe culme, vom observa stîncăriile Vîrfului Pietrile ca și șaua care îl separă de vîrful masiv al Purului. Străbatem șoseaua de contur a lacului Vidra pînă la intersecția cu drumul spre Voineasa. Vom merge însă înainte, cotind apoi spre vest pentru a ocoli ramura Vidruța a lacului Vidra. Ne vom deplasa astfel circa 2 km de la intersecție, evitînd drumurile forestiere ce urcă... [toată pagina]
Vidra - Curmătura Vidruței - Vf. Mînăileasa Mare - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: parțial bandă roșie Durata: 3-3Âœ ore Pornind de la Vidra, ne îndreptăm spre sud pe drumul ce coboară spre șoseaua de contur a lacului Vidra, apoi pe această șosea pînă la intersecția cu drumul care merge la Voineasa. Părăsim șoseaua de contur și ne îndreptăm pe drumul de tip forestier (în curs de asfaltare) ce urcă prin pădurea de molid spre Curmătura Vidruței (est). La serpentina de la jumătatea drumului (1435 m alt.), vom scurta traseul urmînd un drum de tractor ce însoțește pîrîul Vidruței. Urcăm pe acest drum însoțiți de liniștea tainică a pădurii de molid pînă la cotul de 90° pe care îl face Vidruța, venind din sud. Din acel punct vom urca direct în Curmătura Vidruței prin zmeuriș, avînd ca reper marginea pădurii situată la nord de vasta tăietură de pe Muntele Dosul Noptesei. Din Curmătura Vidruței (unde putem să ajungem de... [toată pagina]
Vidra - Șaua Pietrile - Vf. Mogoșu - Muntele Nopteasa - Valea Vidruței - Vidra - Traseu: relativ ușor, dificil iarna Marcaj: parțial cruce roșie, bandă galbenă Durata: 5-6 ore Un alt circuit cu punct de plecare și sosire din stațiunea Vidra se poate realiza urmînd traseul de mai sus, care permite vizitarea zonei carstice Pietrile-Mogoșu. Pînă în Șaua Pietrile traseul este comun cu traseul nr. 19. Din Șaua Pietrile urmăm drumul de culme Ștefanu-Valea Măceșului, în direcția est, abordînd prima serpentină care ocolește Vîrful Pietrile (1877 m), impunător prin stîncile sale calcaroase. Spre sud își adîncește valea Pîrîul lui Tocan, iar spre vest lăsăm în urmă silueta masivă a Vîrfului Puru, cu căldarea sa glaciară situată spre nord. Drumul urcă treptat și în curînd ajungem într-un mic platou de unde avem o frumoasă priveliște spre lacul Vidra, aflat la nord. Ocolim apoi un vîrf rotunjit (Boarneșu -1923 m), drumul efectuînd o serpentină spre sud pe la... [toată pagina]
Vidra - Șaua Pietrile - Vf. Puru - Cantonul silvic Puru - Traseu: accesibil, dificil iarna Marcaj: parțial cruce roșie, bandă galbenă Durata: 5-6 ore Ascensiunea Vîrfului Puru, al treilea ca înălțime din cuprinsul Munților Latoriței, se face cel mai ușor pe acest traseu care are în același timp caracterul unui circuit, în care drumețul urcă de la 1300 m la 2048 m, apoi coboară aceeași diferență de nivel. Pînă în Șaua Pietrile traseul este comun cu traseul nr. 20. Ajunși în această șa vom admira priveliștile ce se deschid spre sud unde, în Curmătura Oltețului, se leagă Munții Parîng de lanțul Munților Căpățînii. Spre nord privirea se desfată pe spinările domoale ale Sărăcinurilor, ce se oglindesc în apele lacului Vidra. Din șa vom începe urcușul spre vîrf orientîndu-ne spre vest conduși de șoseaua de culme pe traseul căreia apare rar marcajul bandă galbenă. Spre nord se adîncește o căldare glaciară la baza căreia se zărește un... [toată pagina]
Vidra - Curmătura Vidruței - Valea Mînăileasa – Voineasa - Traseu: ușor accesibil, dificil iarna Marcaj: nemarcat Durata: 5-6 ore De la Vidra se poate ajunge la Voineasa cu mijloace auto pe două căi. Una din acestea se îndreaptă spre barajul Vidra situat la 4 km spre nord-est de stațiune, apoi, după ce coboară serpentinele din aval de baraj, urmează firul Lotrului pînă la Voineasa trecînd prin pitorescul defileu al Lotrului din Cataracte. Cea de-a doua cale urmează șoseaua pînă în Curmătura Vidruței, apoi coboară pe valea Mînăileasa, prin defileul acesteia. Pentru cei care doresc să meargă pe jos (mai ales că nu există mijloace de transport ITA între Voineasa și Vidra, ci mașini ocazionale) vom descrie un traseu care, deși în linii mari urmează șoseaua pe la Curmătura Vidruței, oferă satisfacții deosebite drumeților pasionați. Traseul poate fi parcurs și iarna, fiind recomandat schiorilor antrenați, singura dificultate majoră... [toată pagina]
Vidra - Curmătura Vidruței – Vf. Fratoșteanu Mare - Culmea Părăginosu - Vf. Vînăta –Ciunget - Traseul străbate aproape în întregime culmea răsăriteană a Munților Latoriței. Pînă la Curmătura Vidruței traseul este comun cu traseul nr. 21. De la Curmătura Vidruței, urcăm pe drumul de tractor spre sud prin tăietura de pădure pînă la stîna Nopteasa. Spre vest avem priveliștea lacului Vidra și a unui sector din partea vestică a Munților Lotrului. Depășim stîna din Nopteasa, ne aprovizionăm cu apă la izvorul Vidruței și urcăm în continuare drumul de tractor peste Muntele Părăginosu, care ne va scoate pe drumul de culme Valea Măceșului-Ștefanu, la altitudinea de 1960 m. Traversăm șoseaua și urcăm pe un mic platou, orientîndu-ne spre Vîrful Fratoșteanu Mare. Urcușul spre vîrf este mult ușurat de panta lină. Sus, pe vîrf avem prilejul să ne desfătăm privind vastele întinderi montane și alpine, aproape tot ținutul muntos dintre Olt și Jiu. După odihna de rigoare, ne... [toată pagina]
Vidra - Cataractele Lotrului - Voineasa - Traseu: nemarcat, ușor, drum forestier (28 km) în coborîre Durata: 6-7 ore Deși este un traseu de "vale", el poate da numeroase satisfacții drumeților, oferind prilejul străbaterii defileului Lotrului în cel mai pitoresc sector. De la Vidra urmăm șoseaua de contur a lacului spre nord-vest și, ocolind cîteva pîraie ce se varsă în lac, ajungem după 4 km la barajul Vidra. Barajul, format din anrocamente, nu are măreția barajelor de beton, mai ales cînd este privit dinspre lac și aceasta pentru că partea din amonte este în cea mai mare parte acoperită de ape. In vecinătatea sa, pe malul opus, debușează apele aduse printr-o galerie din rețeaua de captări nord, sub forma unei cascade albe, înspumate (vizibilă cînd nivelul lacului este mai scăzut). Incîntați de moderna arhitectură a casei de supraveghere a barajului, începem coborîrea în serpentine, către partea din aval a barajului.... [toată pagina]
Vidra - Cabana Obîrșia Lotrului - Traseu: nemarcat, fără diferențe de nivel importante, șosea în curs de asfaltare (18 km) Durata: 4-4Âœ ore Pentru turiștii dornici să admire pe îndelete întinderile ,,mării" de la Vidra, recomandăm acest traseu care poate fi parcurs pe jos fără dificultăți. Deși ar părea monoton, traseul oferă totuși imagini de neuitat, mai ales dacă din cînd în cînd ne desprindem privirea de pe întinderea de ape și ne-o îndreptăm în sus, spre crestele din jur. Pornim de la hotelul ,,Tranzit" și urrnăm direcția sud, pc șoseaua de contur. De la intersecția cu drumul spiv Voineasa, ne urmăm traseul în continuare pe șoseaua de contur ce se adîncește spre munte, acolo unde pîraiele se varsă în lac. Astfel, traversăm afluenții Vidruța, Mogoșelu, Mogoșu și Pietrile, după ce șoseaua trece pe lîngă un perete stîncos, ruginiu, și ocolește un picior de munte pe care e așezat cantonul silvic Puru.... [toată pagina]
Obîrșia Lotrului - Saua Ștefanu - Șaua Pietrile - Plaiul Poienii - Culmea Ștevia -Voineasa - Traseu: lung, indicat iarna doar schiorilor cu experiență alpină Marcaj: cruce roșie, bandă galbenă, cruce roșie Durata: 2 zile Traseul poate fi parcurs și într-o singură zi, vara, în condițiile în care turiștii pot merge fără probleme 14-16 ore. Este recomandabil însă ca traseul să fie parcurs în două zile cu înnoptare în Șaua Pietrile, în cort sau în stînă. Parcurgerea traseului nu pune probleme deosebite de orientare, întrucît se desfășoară în cea mai mare parte pe drumul de culme Șaua Ștefanu-Valea Măceșului. De la Obîrșia Lotrului, urmăm șoseaua alpină Sebeș-Novaci, spre sud, pe o distanță de 4 km pînă la Podul Ștefanului (marcaj cruce roșie). Traversăm Lotrul, după ce am lăsat, tot pe stînga, continuarea drumului forestier spre lacul Cîlcescu (marcaj - cruce roșie). apoi începem urcușul prin pădurea de molid fie pe șosea, fie folosind o scurtătură ce pornește chiar... [toată pagina]
Ciunget - Vînăta - Vf. Părăginosu - Vf. Fratoșteanu Mare - Șaua Pietrile - Șaua Ștefanu - Obîrșia Lotrului - Traseu: dificil pînă în vf. Părăginosu, interzis iarna Marcaj: parțial bandă galbenă, triunghi roșu Durata: 14-16 ore Traseul străbate culmea principală a Munților Latoriței în sens invers, de la est la vest, abordînd însă în prima parte ramura sudică a culmii principale. Parcurgerea acestui traseu se recomandă a se realiza în două zile, atît pentru a putea admira în voie peisajul deosebit, mai cu seamă în prima porțiune, dar și pentru a nu solicita prea mult organsmul (se urcă o diferentă de nivel de circa 1500 m). Din Ciunget ne vom îndrepta spre vest, străbătînd în lung ulița principală a satului cocoțat pe culmea stîncoasă dintre Latorița și Rudăreasa. Părăsim satul și, luînd ca reper turnul castelului de echilibru al hidrocentralei și releul de televiziune de pe Vîrful Vînăta, vom începe urcușul în serpentine, pe drumul de tractor care șerpuiește pe versantul estic... [toată pagina]

Autor: Gheorghe Ploaie
Înscris de: Cătălin Olteanu
Vizualizări: 57458, Ultima actualizare: Marți, 21 Oct 2003Legaturi cu Ghidul Montan:
Muntii LATORITEI  


O poză: [N-am găsit]

Un articol: [N-am găsit]

Un traseu:
Vidra-Curmatura Vidrutei-Stina Nopteasa-Izvorul Vidrutei-Virful Fratosteanu Mare-Culmea Paraginosu-Virful Vinata-Satul Ciunget
Traseul străbate aproape în întregime culmea răsăriteană a Munților Latoriței. Pînă la Curmătura Vidruței traseul este comun cu traseul nr. 21. De la Curmătura Vidruței, urcăm pe drumul de tractor spre sud prin tăietura de pădure pînă la stîna Nopteasa. Spre vest avem priveliștea lacului Vidra și a unui sector din partea vestică a Munților Lotrului.

Depășim stîna din Nopteasa, ne aprovizionăm cu apă la izvorul Vidruței și urcăm în continuare drumul de tractor peste Muntele Părăginosu, care ne va scoate pe drumul de culme Valea Măceșului-Ștefanu, la altitudinea de 1960 m. Traversăm șoseaua și urcăm pe un mic platou, orientîndu-ne spre Vîrful Fratoșteanu Mare. Urcușul spre vîrf este mult ușurat de panta lină. Sus, pe vîrf avem prilejul să ne desfătăm privind vastele întinderi montane și alpine, aproape tot ținutul muntos dintre Olt și Jiu.

După odihna de rigoare, ne continuăm drumul pe culmea largă, orientată spre sud-est către șaua ce desparte acest vîrf de Vîrful Fratoșteanu Mic (1979 m). Din căldarea glaciară Fratoșteanu se racordează un drum de tractor care, ocolind Vf. Fratoșteanu Mic, ne va scoate în Șaua Repezi, un vast platou acoperit cu pășune. Părăsim drumul de tractor și ne îndreptăm pe o potecă spre nord-est, ocolind Vîrful Repezi (2012 m) și ieșim pe culmea ce străjuiește valea Latoriței. Dincolo de Latorița se ridică cetatea de calcar a Pietrei Tîrnovului (1879 m), al cărei abrupt este mărginit de un brîu de grohotișuri provenite din dezagregarea pereților.

In continuare, urmăm culmea dantelată și acoperită pe alocuri cu jnepeni, în coborîș ușor. Treptat, poteca coboară, uneori e greu vizibilă, dar, orientîndu-ne în permanență, vom reuși să ne menținem pe drumul cel bun. Apoi poteca pătrunde în pădure și coboară din ce în ce mai mult pînă ajunge într-o poieniță cu vegetație ierboasă bogată. Traversăm poienița și în curînd ieșim într-o largă șa (Curmătura Fagului), de unde se deschide o frumoasă priveliște spre nord, către Munții Lotrului. Aici vom întîlni un drum de tractor care coboară ușor ocolind prin nord Vîrful Vînăta, pe care se află un releu de televiziune. De pe acest drum avem posibilitatea să privim pereții și creasta dantelată Pietrele Albe care străjuiește valea Rudăreasa, ca și plaiul întins al Muntelui Ștevia.

Trecem apoi pe lîngă construcția masivă a castelului de echilibru al hidrocentralei Lotru-Ciunget și coborîm în continuare pe o potecă ce șerpuiește prin pajiștea care acoperă muntele, scurtînd serpentinele drumului de tractor. Timp de o oră, vom coborî treptat pe această potecă pînă în satul Ciunget, încheind o lungă dar interesantă excursie.


 

Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii