Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Legislaţie montană - ORDIN nr. 322 din 16 martie 2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora

  • Alpinet
  • Articole
  • ORDIN nr. 322 din 16 martie 2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora
Bookmark and Share

ORDIN nr. 322 din 16 martie 2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora
ORDIN nr. 322 din 16 martie 2000
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare,
capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la
export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a
importului acestora
Emitent : MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
Publicat in : MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 18 mai 2000


Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
in temeiul dispozitiilor art. 8, ale art. 9 alin. 1 si ale art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata,
avand in vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979, si ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,
in baza dispozitiilor art. 9 din Hotararea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,
tinand seama de prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 338/1997 privind protectia speciilor de flora si fauna prin reglementarea comertului cu acestea, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. L 61/1997,
emite urmatorul ordin:


ART. 1

Se aproba Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Directia conservarea naturii si a diversitatii biologice, agentiile teritoriale pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
(2) Agentiile teritoriale de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" vor folosi mijloacele de informare existente in teritoriu pentru informarea populatiei, a autoritatilor administratiei publice locale si a agentilor economici cu privire la masurile stabilite prin prezentul ordin.

ART. 3

(1) Directia generala de monitorizare si control ecologic, Directia generala a padurilor si Directia generala a apelor, agentiile teritoriale de protectie a mediului, inspectoratele silvice teritoriale si oficiile teritoriale de vanatoare vor organiza si vor exercita controlul asupra respectarii dispozitiilor prezentului ordin, potrivit competentelor lor legale.
(2) Nerespectarea masurilor prevazute in prezentul ordin se sanctioneaza potrivit legii.

ART. 4

Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 201/1997 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si achizitie a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, de pe teritoriul tarii, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1997.


Ministrul apelor,
padurilor si protectiei mediului,
Romica Tomescu


ANEXA 1

PROCEDURA
de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de
achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si
animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora

ART. 1

(1) Activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti sau produse ale acestora, pe piata interna sau la export, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, se pot organiza si desfasura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, in conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplica pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare a:
a) plantelor medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante si ornamentale din flora salbatica, sub forma intreaga sau de radacini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminte si muguri, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata;
b) ciupercilor, ferigilor, muschilor, lichenilor, ramurilor de vasc, rasinilor naturale, precum si a altor plante salbatice sau a partilor si produselor din acestea, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata;
c) lipitorilor, melcilor, scoicilor, broastelor, racilor, serpilor, sturionilor, pasarilor si mamiferelor, precum si a altor asemenea animale din fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a partilor si produselor acestora, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata.
(3) Plantele salbatice care se cultiva in scopuri comerciale, precum si animalele salbatice care sunt crescute in captivitate in scopuri comerciale sunt supuse, de asemenea, prevederilor prezentului ordin.
(4) Prezentul ordin se aplica si pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de import al plantelor si animalelor salbatice in stare vie.

ART. 2

In sensul prezentului ordin:
a) prin plante si animale din flora si fauna salbatica se intelege plantele si animalele salbatice, inclusiv parti sau produse ale acestora, indiferent de locul in care acestea cresc, se dezvolta sau se reproduc;
b) prin capturare se intelege prinderea prin orice mijloace a animalelor salbatice, inclusiv prin vanatoare;
c) prin recoltare se intelege culegerea plantelor salbatice sau a partilor si produselor acestora;
d) prin achizitie se intelege procurarea resurselor naturale prevazute la art. 1 alin. (2) si (3), direct de la persoanele fizice care desfasoara activitati de recoltare/capturare, pentru care acestea primesc contravaloarea muncii depuse;
e) prin comercializare se intelege actul de vanzarecumparare a resurselor naturale prevazute la art. 1 alin. (2) si (3);
f) prin stare semiprelucrata se intelege starea obtinuta in urma oricareia dintre operatiunile de uscare, macinare, presare, fierbere, congelare, saramurare, eviscerare si jupuire;
g) prin autorizare se intelege eliberarea de catre autoritatile pentru protectia mediului, potrivit competentelor legale pe care le au, a autorizatiilor, acordurilor si permiselor, in conformitate cu dispozitiile prevazute de lege si de actele juridice internationale la care Romania este parte.

ART. 3

(1) Persoanele fizice care recolteaza plante sau care captureaza animale din flora si fauna salbatica, in scopul comercializarii acestora catre populatie pe piata interna, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltare/capturare si comercializare, care se obtine de la agentia/agentiile de protectie a mediului din judetul/judetele in a carui/caror raza se face recoltarea/capturarea.
(2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11.
(3) Autorizatia/autorizatiile se elibereaza pe numele membrilor de familie precizate de solicitant in cererea de autorizare si da/dau dreptul detinatorului sa organizeze activitati atat de recoltare/capturare, cat si de comercializare pe piata interna, cu respectarea si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza desfasurarea activitatilor comerciale.

ART. 4

(1) Persoanele juridice care organizeaza activitati de recoltare/capturare si/sau de achizitie in scopul comercializarii pe piata interna sau la export vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare, care se obtine de la agentia/agentiile pentru protectia mediului din judetul/judetele in a carui/caror raza se face recoltarea/capturarea si/sau achizitia.
(2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, cu declararea punctelor de achizitie si a centrelor de prelucrare;
b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11.
(3) Autorizatia da dreptul titularului sa organizeze activitati de recoltare/capturare si de achizitie, precum si de comercializare pe piata interna, in stare vie, proaspata sau prelucrata, cu respectarea si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale.

ART. 5

(1) Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de vanatoare gestionarii fondurilor de vanatoare vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu, care se obtine de la agentia/agentiile de protectie a mediului aflata/aflate in raza administrativ-teritoriala in care se afla fondurile de vanatoare, in limita cotelor de recolta aprobate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pentru sezonul de vanatoare.
(2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) documentul din care rezulta cotele de vanatoare aprobate pentru sezonul de vanatoare;
c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit pentru analiza documentatiilor necesare in vederea emiterii autorizatiei de mediu, potrivit anexei nr. 11.

ART. 6

(1) Cererile de autorizare se solutioneaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu conditia ca documentatia prezentata de solicitant sa fie completa.
(2) Eliberarea autorizatiilor de mediu, potrivit dispozitiilor art. 3-5, se face pe baza studiilor de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica, elaborate de unitati de cercetare stiintifica ce vor fi stabilite de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu respectarea procedurilor legale in vigoare. Studiile se realizeaza anual, se avizeaza de comisia de specialitate a Academiei Romane si se insusesc de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(3) Studiile de evaluare elaborate conform prevederilor alin. (2) se comunica agentiilor de protectie a mediului, in vederea fundamentarii deciziilor privind autorizarea activitatilor de recoltare/capturare/achizitie a plantelor si animalelor salbatice pe teritoriul judetelor, cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii perioadei de recoltare/capturare/ achizitie. La cerere, studiile pot fi puse la dispozitie agentilor economici care desfasoara activitati reglementate de prezentul ordin.
(4) Prin studiile de evaluare specialistii vor face precizari cu privire la nivelurile maxime de recoltare/capturare anuale, in special pentru speciile supuse unui regim intens de exploatare, pentru speciile aflate intr-o stare nefavorabila, precum si cu privire la zonele pentru care Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului trebuie sa instituie interdictii periodice de recoltare/capturare in scopul mentinerii potentialului natural de regenerare a acestor resurse si a echilibrului ecologic.
(5) Autorizatiile de mediu, ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 2 si 4, au valabilitate pentru anul calendaristic in care au fost eliberate, respectiv pentru sezonul de vanatoare pentru care au fost eliberate.

ART. 7

(1) Agentiile de protectie a mediului vor elibera autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie pentru cantitatile solicitate de persoanele fizice si juridice interesate, avand in vedere starea resurselor care se recolteaza, potentialul biologic de regenerare a acestora si riscul supraexploatarii lor. In autorizatia de mediu pentru recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare vor fi precizate conditii si restrictii ce trebuie respectate obligatoriu de catre cei care recolteaza, captureaza si/sau achizitioneaza plante si animale salbatice, in conformitate cu normativele tehnice care reglementeaza recoltarea acestor resurse si cu dispozitiile legale referitoare la protectia habitatelor naturale si a diversitatii biologice.
(2) Nu se vor elibera autorizatii de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare persoanelor juridice care nu au organizate si declarate punctele de achizitie din teritoriu.
(3) Pe baza studiilor de evaluare a resurselor si a recomandarilor comisiei de specialitate a Academiei Romane agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu aprobarea prealabila a Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, vor dispune interzicerea temporara sau permanenta a accesului la una sau la mai multe resurse naturale reglementate prin acest ordin, pe zone geografice sau pe unitati administrativ-teritoriale, in scopul mentinerii echilibrului ecologic. In aceste cazuri agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" nu vor mai elibera autorizatii de mediu.
(4) In cazuri speciale, motivate pe baze stiintifice, agentiile de protectie a mediului, cu acordul prealabil al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pot institui restrictii si interdictii de exploatare la anumite specii, in anumite zone si pentru anumite perioade.

ART. 8

(1) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru exportul resurselor biologice din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, persoanele juridice interesate vor depune la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
b) copie/copii de pe autorizatia/autorizatiile de mediu eliberata/eliberate de agentia/agentiile de protectie a mediului, pentru organizarea in anul in curs a activitatilor de recoltare/capturare, achizitie si comercializare, in cazul agentilor economici care desfasoara aceste activitati, sau copie/copii de pe factura/facturile de cumparare a marfii care se exporta, insotita/insotite de copii de pe autorizatiile de mediu de recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare, eliberate pe numele agentului economic vanzator, in cazul in care marfa care se exporta se cumpara de la alti agenti economici autorizati pentru recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare;
c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
(2) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru exportul animalelor salbatice de interes vanatoresc si al produselor rezultate din acestea solicitantii trebuie sa depuna la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 5;
b) copii de pe autorizatiile de mediu eliberate de agentiile de protectie a mediului conform prevederilor art. 5 alin. (1);
c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
(3) Pentru scoaterea de pe teritoriul tarii a pieselor si trofeelor de vanat de catre vanatorii straini care vaneaza in Romania in conditiile prevazute de lege, precum si a pestelui sau produselor din peste nu este necesar acordul de mediu pentru export.
(4) Acordul de mediu pentru export, al carui model este prezentat in anexa nr. 6, are valabilitate pentru anul calendaristic in care a fost eliberat, respectiv pentru sezonul de vanatoare pentru care a fost eliberat.

ART. 9

(1) Cantitatile de resurse naturale care nu au fost exportate in termenul de valabilitate a acordului de mediu pentru export se constituie in stocuri.
(2) Exportul stocurilor se va face prin solicitarea unui nou acord de mediu pentru export.
(3) In acest scop se vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, in care se vor preciza natura marfii pe specii si volumul stocurilor detinute;
b) copie de pe acordul de mediu pentru export a carui valabilitate a expirat, insotita de original pentru verificarea conformitatii;
c) procesul-verbal de constatare a existentei in stoc a marfurilor pentru care se solicita eliberarea acordului de mediu pentru export, incheiat de persoanele abilitate de agentia de protectie a mediului din judetul in a carui raza se afla stocul de marfa.

ART. 10

(1) Persoanele juridice care organizeaza si desfasoara activitati de import cu specii de plante si animale salbatice in stare vie vor solicita eliberarea acordului de mediu pentru import, care se obtine de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 7;
b) avizul comisiei de specialitate a Academiei Romane.
(3) Acordul de mediu pentru import se elibereaza pentru fiecare transa de import.
(4) Modelul acordului de mediu pentru import este prezentat in anexa nr. 8.

ART. 11

(1) In toate cazurile in care obiectul exportului, al reexportului sau al importului il constituie speciile de plante si de animale inscrise in anexele nr. I-III la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, denumita in continuare Conventia CITES, la care Romania a aderat prin Legea nr. 69/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 12 august 1994, persoanele fizice sau juridice interesate sa desfasoare aceste activitati vor solicita eliberarea permisului CITES, care se obtine de la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
(2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 9;
b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
(3) Permisele CITES se elibereaza atat pentru operatiuni de export, cat si pentru operatiuni de tranzit sau de import, care au ca scop:
a) comercializarea;
b) schimburile stiintifice dintre institutiile de specialitate, incluzand muzee, gradini botanice, gradini si parcuri zoologice, acvarii, terarii si altele;
c) cresterea si reproducerea in captivitate, in scop sfiintific, de agrement sau pentru repopulari;
d) spectacole de circ si alte activitati asemanatoare.
(4) Permisele CITES se elibereaza pentru fiecare operatiune de export, ree
xport, import sau de tranzit.
(5) Modelul permisului CITES este prezentat in anexa nr. 10.

ART. 12

Cererile de eliberare a actelor de autorizare prevazute la art. 8-10 se solutioneaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, cu conditia ca documentatia prezentata de solicitant sa fie completa.

ART. 13

(1) Recoltarea unor specii de plante salbatice in vederea cultivarii si capturarea unor specii de animale salbatice din fauna autohtona in vederea cresterii in captivitate, in scopul comercializarii, se pot face numai pe baza autorizatiei de mediu, care se elibereaza de agentiile de protectie a mediului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 3 si 4.
(2) Pentru cultivarea plantelor sau pentru cresterea animalelor salbatice exotice este obligatorie obtinerea acordului de mediu pentru import, eliberat de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in conditiile prevazute la art. 10. Avizul comisiei de specialitate a Academiei Romane se va elibera numai in baza unui studiu de evaluare a riscului ecologic al introducerii acelor specii pe teritoriul tarii. Studiul va fi executat de o institutie stiintifica de specialitate, pe cheltuiala solicitantului acordului de mediu.
(3) Activitatile prevazute la alin. (1) si (2) se pot autoriza numai daca solicitantul face dovada ca:
a) detine tehnologia de cultura sau de crestere in captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante si/sau de animale salbatice, terestre sau acvatice, care urmeaza sa fie cultivate sau crescute in captivitate. Tehnologiile respective, cu exceptia celor elaborate de institutele stiintifice de specialitate din tara, trebuie sa fie avizate de o unitate de cercetare din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sau de institutele si centrele de 6 cercetari biologice din tara, care poarta raspunderea pentru tehnologia avizata;
b) detine suprafetele de teren si/sau amenajarile corespunzatoare aplicarii tehnologiilor prevazute la lit. a). In cazul cresterii in captivitate a animalelor, conditiile de crestere trebuie sa indeplineasca cerintele privind satisfacerea normelor referitoare la drepturile animalelor.
(4) Pentru recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si animalelor salbatice care sunt cultivate sau sunt crescute in captivitate, in conditiile prevazute la alin. (3), nu sunt necesare studiile de evaluare prevazute la art. 6 alin. (2).
(5) La emiterea acordului de mediu pentru exportul speciilor de plante salbatice cultivate si al speciilor de animale salbatice crescute in captivitate nu se percep tarifele prevazute de prezentul ordin.

ART. 14

(1) Sunt interzise:
a) recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si animalelor salbatice sau a unor parti ori produse ale acestora la varste, dimensiuni, perioade de crestere, de dezvoltare si de reproducere prohibite, conform reglementarilor specifice;
b) recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si animalelor declarate monumente ale naturii, a celor endemice, rare sau aflate in pericol de disparitie, precum si a speciilor de plante si animale salbatice cu regim special de protectie conform conventiilor internationale, indiferent de zona si de terenurile in/pe care se afla;
c) recoltarea si capturarea oricaror plante si animale salbatice din zonele declarate rezervatii naturale, rezervatii stiintifice si din zonele cu regim de protectie ecologica integrala din ariile naturale protejate.
(2) Plantele si animalele salbatice din categoriile precizate la alin. (1) lit. b) pot fi recoltate sau capturate in conditii exceptionale numai cu autorizarea speciala din partea autoritatii centrale pentru protectia mediului si cu avizul stiintific prealabil al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Romane.
(3) Este permisa recoltarea/capturarea plantelor si animalelor salbatice din rezervatiile biosferei si din alte categorii de arii naturale protejate in care exista zone cu resurse ce pot fi valorificate economic, autorizatia de mediu eliberandu-se pe baza avizului stiintific al forurilor stiintifice autorizate.
(4) Pentru Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare/achizitie si comercializare a resurselor de flora si fauna salbatica de pe teritoriul acesteia se elibereaza de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

ART. 15

Recoltarea/capturarea unor plante si animale salbatice din categoria celor prevazute la art. 1 alin. (2) de catre persoane fizice pentru consumul sau folosinta proprie in familie, cu exceptia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire si conservare, se poate face fara autorizatie de mediu, dar cu respectarea dispozitiilor art. 14, precum si a conditiilor, restrictiilor si interdictiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a speciilor de plante si animale amenintate cu disparitia, a zonelor naturale supuse regimului de protectie ecologica, stabilite de autoritatile competente, precum si de proprietarii si detinatorii legali ai terenurilor si apelor, cu privire la accesul pe terenurile pe care le detin in proprietate sau in administrare.

ART. 16

(1) Importul in Romania al oricaror plante sau animale din flora si fauna salbatica, in stare vie, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export ori in scopul prelucrarii industriale, in vederea comercializarii pe piata interna sau la export, se poate face numai de persoanele care detin acordul de mediu pentru import, in conditiile prevazute la art. 10.
(2) In cazul reexportului produselor prevazute la alin. (1) pe documentele de insotire a marfii se va mentiona tara initiala de origine a acestor produse.
(3) Exportul si importul de sturioni sau de cetacee ori de produse provenite din acestea, in stare proaspata sau prelucrata, sunt supuse autorizarii in conformitate cu prevederile Conventiei CITES.
(4) Importul in orice scop al fildesului neprelucrat, al pieilor si produselor din piele de pui de foca este interzis.

ART. 17

Persoanele juridice care organizeaza activitati de recoltare, capturare si/sau de achizitie a resurselor biologice din flora si fauna salbatica, din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), sunt obligate:
a) sa organizeze puncte de achizitie cu dotarile necesare, conduse de persoane care cunosc normele tehnice de recoltare/capturare si regulile de achizitie a speciilor de flora si fauna salbatica;
b) sa instruiasca persoanele fizice cu care lucreaza, pentru respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor si animalelor salbatice, aprobate de autoritatile competente, si sa exercite controlul asupra activitatii acestor persoane;
c) sa stimuleze constituirea pe plan local a asociatiilor de recoltatori, asigurandu-le instruirea necesara pentru respectarea reglementarilor privind accesul la resurse, a normelor de protectie a mediului si de conservare a florei si faunei salbatice;
d) sa solicite agentiilor de protectie a mediului acordurile sau autorizatiile de mediu, dupa caz, pentru centrele de prelucrare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

ART. 18

In aplicarea dispozitiilor prezentului ordin agentiile de protectie a mediului vor asigura:
a) informarea institutiilor publice interesate, in scopul realizarii unei cooperari eficiente;
b) informarea publicului si a agentilor economici interesati;
c) informarea administratiilor zonelor publice, inclusiv prin amplasarea unor panouri informative in teritoriu si in aceste zone;
d) exercitarea unor controale periodice pentru constatarea modului in care sunt respectate dispozitiile legale de catre comercianti si de administratiile zonelor publice;
e) controlul asupra acestor activitati, in conformitate cu dispozitiile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, luand masurile de sanctionare prevazute de lege, inclusiv de anulare a autorizatiilor de mediu si de respingere a unor noi solicitari de autorizare in cazuri justificate;
f) evidenta autorizatiilor de mediu eliberate conform dispozitiilor prezentului ordin;
g) cooperarea cu institutiile stiintifice si cu serviciile publice de specialitate pentru obtinerea informatiilor necesare in vederea evaluarii starii si potentialului natural al resurselor biologice din flora si fauna salbatica de pe teritoriul judetului, in scopul tinerii sub control a nivelurilor de recoltare, capturare si achizitie a acestora, pentru evitarea supraexploatarii lor si a riscului provocarii unor dezechilibre ecologice.

ART. 19
(1) Pentru exercitarea controlului necesar asupra operatiunilor de export, de import si de tranzit reglementate prin prezentul ordin, in conformitate cu dispozitiile actelor juridice internationale la care Romania este parte si cu procedurile instituite la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Directia Generala a Vamilor vor stabili prin ordin comun punctele vamale prin care se vor face operatiunile respective, avand in vedere si propunerile agentilor economici interesati.
(2) Pentru punctele de control vamal ce vor fi stabilite agentiile de protectie a mediului, in cooperare cu autoritatile vamale, vor asigura organizarea masurilor de control operativ de specialitate, cu participarea directa a specialistilor din agentiile de protectie a mediului.
(3) Autoritatile vamale vor completa rubricile cu destinatia specifica din acordul de mediu pentru export.
(4) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului va face demersurile necesare pe langa autoritatile competente pentru realizarea unui afisaj informativ corespunzator la toate punctele de trecere a frontierei pentru calatori, cu privire la bunurile naturale supuse regimului special de export si import prin legislatia nationala si internationala.

ART. 20

Persoanele fizice si juridice care obtin autorizatii de mediu din partea agentiilor de protectie a mediului pentru organizarea activitatilor de recoltare/capturare si/sau de achizitie a resurselor naturale prevazute la art. 1 alin. (2), potrivit prevederilor prezentului ordin, sunt obligate sa aiba acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a avea acces si a putea recolta/captura aceste resurse. Acordul proprietarilor si al administratorilor poate fi un contract, o conventie sau orice fel de alta intelegere intre parti.

ART. 21

Comercializarea pe piata interna a oricaror produse din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2) se poate face in stare vie, proaspata sau semiprelucrata numai de catre persoane care indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea de activitati comerciale. Administratiile zonelor publice si organele de control de specialitate sunt obligate, in conformitate cu dispozitiile legale, sa controleze documentele de provenienta a marfurilor ce se comercializeaza si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.

ART. 22

(1) Persoanele fizice sau juridice care solicita autorizatii de mediu la agentiile de protectie a mediului, conform prevederilor art. 3-5, au obligatia sa achite tarifele prevazute in anexa nr. 11.
(2) Tarifele se platesc la depunerea documentelor necesare in vederea autorizarii, intr-un cont extrabugetar deschis la dispozitia agentiilor de protectie a mediului, pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta si pentru acoperirea cheltuielilor legate de verificarea acestora, inclusiv pe teren, in vederea emiterii autorizatiilor de mediu, in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
(3) Persoanele fizice sau juridice care solicita acorduri de mediu pentru export sau permise CITES la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, conform prevederilor art. 8 si 11, au obligatia sa achite tarifele prevazute in anexa nr. 12.
(4) Tarifele se platesc la depunerea documentelor necesare in vederea emiterii acordurilor pentru export si a permiselor CITES intr-un cont extrabugetar deschis la dispozitia Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Sumele incasate vor fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta in vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si a permiselor CITES si pentru acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin, in special pentru finantarea expertizelor tehnice de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica si pentru stabilirea conditiilor de recoltare/capturare a acestor resurse, pentru evitarea supraexploatarii si provocarii unor dezechilibre ecologice.

ART. 23

Autorizarea activitatilor de recoltare, capturare si achizitie care se vor desfasura in anul 2000 se va face pe baza studiilor de evaluare realizate pentru anul 1999.

ART. 24

Anexele nr. 1-12 fac parte integranta din prezenta procedura de autorizare.
Autor: Monitorul Oficial
Înscris de: Raluca Voinu
Vizualizări: 8864, Ultima actualizare: Sâmbătă, 3 Nov 2001


Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii