Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Liste Alpinet - alpinet2k

Bookmark and Share

De la: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Data: Joi, 5 Feb 2004, 14:51
Subiect: @ URBENT!!! - COstodie arii protejate jud. Cluj - COnsiliul JUdetean vrea sa le ia pe toate! Termen-limita observatii MAINE 6 FEB!!!
Maine vineri 6 februarie 2004 este termenul-limita pana la care se pot
depune la COnsiliul JUdetean CLuj observatii la proiectul de HOtarare
privind preluarea in custodie COnsiliului JUdetean a TUTUROR ariilor
naturale protejate de importanta nationala din jud. CLUj.
Anuntul se pare ca a fost pus de cateva zile pe site-ul COnsiliului
Judetean, dar nu am reusit sa il verificam zilnic. IN iunie 2003 am
depus o cerere de a ni se trimit eproiectele de hotarari conform Legii
Transparentei 52/2003, si de cateva saptamani COnsiliul Judetean a
inceput in parte sa respecte legea. Asa ca azi ne-a parvenit prin posta
acest anunt. DOar ca e datat 27 ianuarie dar data postei este 4
februarie, insa COnsiliul a interpretat ca termenul-limita de 10 zile
prevaut de lege curge de la data pusa de ei pe anunt, nu de cand ni l-au
transmis...

Deci MAINE VINERI 6 FEBRUARIE 2004 este termenul limita pana la care
puteti pune in registratura Consiliului Judetean Cluj observatii si
comentarii la acest proiect de hotarare. Legea ii obliga sa faca o
dezbatere publica si sa invite la ea toate ONG care au depus observatii
si comentarii si propuneri pe marginea proiectului de hotarare. Este
ultima ocazie ca sa putem avea un cuvant de spus, asa ca va rog cei care
credeti ca aveti ceva de spus relativ al custodia cheilor Turzii,
CHeilor Tureni, Pesterii Varfurasu, Psterii Humpleu, Fanatelor CLujului
etc. etc. sa va miscati RAPID si in scris!!!! Stiu ca unele oN|G au
cerut custoria unora din aceste arii... Macar acesea sper sa
reactioneze!

Alarmat,

Radu Mititean
director executiv CCN


ANEXA:
ANunt de la |COnsiliul Judetean CLUj
========================================

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN
Nr. 893 din 27.01.2004

ANUNT
cu privire la asigurarea transparentei decizionale a unui proiect
de hotarare initiat la nivelul Consiliului Judetean Cluj

In conformitate cu prevederile art. 46, alin. 5 din Legea administratiei
publice nr. 215/2001, a fost initiat un proiect de hotarare ce vizeaza
aprobarea preluarii in custodie de catre Consiliul Judetean Cluj a
ariilor naturale protejate de interes national din judetul Cluj, insotit
de Referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de
hotarare.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, proiectul de hotarare impreuna cu
materialele insotitoare se afla pe site-ul Consiliului Judetean
www.cjcluj.ro, a fost afisat la sediul Consiliului Judetean si transmis
spre mass-media locala.
Pana la data de 06.02.2004, toti cei interesati pot trimite in scris la
Consiliul Judetean Cluj - Directia Generala de Administratie Publica si
Juridica, propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare in
legatura cu acest proiect.


PRESEDINTE,
Serban GratianROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN

Nr. 893/27.01.2004

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea preluarii in custodie de catre Consiliul Judetean Cluj
a ariilor naturale protejate de interes national din judetul Cluj

In conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor
si Mediului, Nr. 850 din 27 0ctombrie 2003 - Anexa 2 - "Procedura de
atribuire in custodie a ariilor naturale protejate care nu necesita
constituirea de structuri de administrare", art. 1,
" Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, denumita in
continuare APM, incredinteaza in numele autoritatii responsabile
custodia ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de
structuri de administrare, pe baza de conventie de custodie".
Articolul 2 din acelasi document mentioneaza ca " Persoanele fizice si
juridice interesate si eligibile conform legislatiei existente pot
depune o solicitare scrisa pentru fiecare din ariile naturale protejate
pentru care solicita incredintarea administrarii, la sediul APM din
judetul pe teritoriul caruia se afla cea mai mare suprafata din aria
naturala protejata.
In judetul avem nominalizate prin Legea 5 /2000 si a Deciziei
Delegatiei permanente a Consiliului Judetean Cluj, Nr 147/1994 un numar
de 20 zone protejate, rezervatii si monumente ale naturii,(conform
anexei):
In conformitate cu legislatia sus amintita, in vederea gestionarii
unitare a acestor zone si a valorificarii potentialului turistic,
propunem ca toate rezervatiile si monumentele naturii (21) sa fie
preluate in custodie de catre Consiliul Judetean Cluj prin Regia
Autonoma a Domeniului Public si Privat, in care sens sa se demareze
actiunea de intocmire a documentatiilor necesare.
In acest sens am intocmit un proiect de Hotarare, urmand ca in
continuare acesta sa parcurga etapele prevazute de Regulamentul de
Functionare a Consiliului Judetean, respectiv sa fie examinat de
Directia Generala de Urbanism si Comisiile de specialitate, obtinand
in final avizul Serviciului Juridic - contencios si a Secretarului
General al Judetului.

PRESEDINTE,
Gratian Serban

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A N R. _____
din __________________ 2004

privind aprobarea preluarii in custodie de catre Consiliul Judetean Cluj
a
ariilor naturale protejate de interes national din judetul Cluj

Consiliul Judetean Cluj,
In vederea aprobarii preluarii in custodie de catre Consiliul Judetean
Cluj a ariilor naturale protejate de interes national, rezervatii si
monumente ale naturii din judetul Cluj;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii,
Padurilor, Apelor si Mediului, nr. 850 din 27 octombrie 2003, privind
procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei
ariilor naturale protejate,
Tinand cont de prevederile art.104, alin.2 din Legea 215/ 2001;
Fiind indeplinite prevederile art. 45, art. 46, alin. 5, art. 85, lit.
c., coroborate cu cele ale art. 110 si respectiv art. 120 din Legea 215/
2001;
In temeiul drepturilor conferite prin art.109 din Legea Administratiei
Publice Locale nr. 215/2001,

h o t a r a s t e:

Art. 1. Se aproba preluarea in custodia Consiliului Judetean Cluj prin
Regia Autonoma a Domeniului Public si Privat a rezervatiilor si
monumentelor naturii din judetul Cluj, conform anexei ce face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al
judetului Cluj si Directia Generala de Urbanism.

PRESEDINTE,
Gratian Serban

Contrasemneaza:
SECRETARGENERAL,
Mariuca Pop


ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL JUDETEAN
ANEXA
la Hotararea nr. _____/2004

ZONE NATURALE PROTEJATE

A. DE IMPORTANTA NATIONALA (monumente, rezervatii)

Categorii U. I. C. N. Nr. Crt. Obiectiv/ Zona Amplasament
oras / comuna Importanta Valoare Documentatie elaborata Acte normative
de instituire a regimului de protectie
0 1 2 3 4 5 6 7
MONUMENTE ALE NATURII 1 PESTERA VARFURASU
MUNTII VLADEASA Com. Margau N s Studiu de fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 2 PESTERA MARE de pe Valea Firii, Dealu Humpleu Com. Margau N s
Studiu de fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 3 PESTERA DIN PIATRA PONORULUI Com. Margau N s Studiu de
fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 4 CARIERA CORABIA Com. Gilau N g Studiu de fundamentare PATJ
Legea 5/2000
- // - 5 GIPSURILE DE LA LEGHIA Com. Aghires N b Studiu de fundamentare
PATJ Legea 5/2000
- // - 6 ZONA FOSILIFERA CORUS Com. Baciu N p Studiu de fundamentare
PATJ Legea 5/2000
REZERVATII NATURALE 7 FANATELE CLUJULUI - COPARSAIE Cluj-Napoca N b
Studiu de fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 8 FANATELE CLUJULUI -
VALEA LUI CRAIU Cluj-Napoca N b Studiu de fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 9 SUATU I + II Com. Suatu N b Studiu de fundamentare PATJ Legea
5/2000
- // - 10 VALEA MORILOR Com. Feleacu N b Studiu de fundamentare PATJ
Legea 5/2000
- // - 11 PARAUL DUMBRAVA Com. Ciurila N b Studiu de fundamentare PATJ
Legea 5/2000
- // - 12 MOLHASU MARE DE LA IZBUC Com. Belis N b Studiu de fundamentare
PATJ Legea 5/2000
- // - 13 LACUL STIUCILOR Com. Fizesu Gherlii N z Studiu de
fundamentare PATJ Legea 5/2000
- // - 14 VALEA LEGII Com. Geaca N z Studiu de fundamentare PATJ Legea
5/2000
- // - 15 STUFARISURILE DE LA SIC Com. Sic N z Studiu de fundamentare
PATJ Legea 5/2000
- // - 16 CHEILE BACIULUI Com. Baciu N m Studiu de fundamentare PATJ
Legea 5/2000
- // - 17 CHEILE TURZII Com. Mihai Viteazu, Petrestii de Jos, Sandulesti
N m P. U. Z. P. Legea 5/2000
- // - 18 CHEILE TURENILOR Com. Tureni N m Studiu de fundamentare PATJ
Legea 5/2000
- // - 19 SARATURILE SI OCNA VECHE Turda N m P. U. Z. P. Legea 5/2000
REZERVATIE PEISAGISTICA 20 FAGETUL CLUJULUI Cluj-Napoca N l Legea
5/2000


N = zone protejate de importanta nationala
b = botanic p = paleontologic
g = geologic s = speologic
l = landscape (peisagistic) z = zoologic
m = mixt

PRESEDINTE,
Gratian Serban

Contrasemneaza:
SECRETAR GENERAL,
Mariuca Pop
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menţionate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma şi conţinutul lor.


Legături cu Ghidul Montan:
Zona CHEILOR TURZII - Comuna Mihai Viteazu  
Zona CHEILOR TURZII - Izvorul Romanilor  
Zona CHEILOR TURZII - Dealul Sandulesti  
Zona CHEILOR TURZII - Cariera Sandulesti  
Zona CHEILOR TURZII - Cheile Turenilor  
Zona CHEILOR TURZII - Comuna Tureni  
Zona CHEILOR TURZII - Cabana Cheile Turzii  
Masivul VLADEASA - Varful Aria Vulturilor  
Masivul VLADEASA - Creasta Vladeasa  
Masivul VLADEASA - Varful Vladeasa  
Masivul VLADEASA - Cabana Vladeasa  
Zona CHEILOR TURZII  
Masivul VLADEASA  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii