Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Ştirile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Liste Alpinet - alpinet2k

Bookmark and Share

De la: latcu ionut <i...@yahoo.co.uk>
Data: Sâmbătă, 7 Aug 2004, 13:20
Subiect: @ Stagiul National Salvaspeo 2004 Suncuius
Invita&#355;ieCorpul Roman Salvaspeo organizeaz&#259; in cadrul
proiectului Via&#355;a &#351;i natura finan&#355;at
par&#355;ial de Municipiul Oradea &#351;i Consiliul
Local Oradea, in perioada 14 22 august 2004,
Stagiul Na&#355;ional salvaspeo - nivel
tehnician/&#351;ef de echip&#259;.

Organizatori: Corpul Roman Salvaspeo prin &#350;coala
Roman&#259; de Speologie
Perioada: 14 22 august 2004
Locul de desf&#259;&#351;urare: comuna
&#350;uncuiu&#351;, jude&#355;ul Bihor;
Acces: cu trenul pe ruta Oradea Cluj pin&#259; in
Gara &#350;uncuiu&#351;; din gar&#259; se urmeaz&#259;
traseul ce duce la Pe&#351;tera Unguru Mare Casa
Zenovia.

Condi&#355;ii de participare:

&#61559;&#61472;Trimiterea formularului de inscriere;
&#61559;&#61472;Varsta minim&#259;: 16 ani;
&#61559;&#61472;Trimiterea a 50% din taxa de
participare;
&#61559;&#61472;Absolvent al unui stagiu TSA nivel 2
sau al unui stagiu salvaspeo, cadru SRS;
&#61559;&#61472;Autonomie in parcurgerea
cavit&#259;&#355;ilor de gradul 2 &#351;i 3 &#351;i
st&#259;panirea tehnicilor de echipare.

Acte necesare pentru inscrierea la stagiu:
- adeverin&#355;&#259; medical&#259; cu men&#355;iunea
apt pentru practicarea speologiei;
- asigurare de accidente valabil&#259; pe parcursul
desf&#259;&#351;ur&#259;rii stagiului;
- copie dup&#259; buletin;
- 2 fotografii tip buletin.

Taxa de participare: 16 euro pentru membrii FRS;
30 euro pentru cei care nu sunt membri
federali.
Taxa de participare include: instruirea asigurat&#259;
de cadre ale &#350;colii Romane de Speologie, taxa de
campare, masa, mapa stagiului, echipament colectiv,
echipamente consumabile, carbid, transportul la
cavit&#259;&#355;i (acolo unde este necesar acest
lucru).
Tax&#259; acompaniatori: 2 euro/zi.
Cazarea: la corturi in apropierea Casei Zenovia, zona
Ungurul Mare.
Masa: este asigurat&#259; de c&#259;tre organizatori.
Echipament minim necesar: sac de dormit, cort, izolir,
vesel&#259;.
Echipament speo individual compus din: casc&#259; de
protec&#355;ie cu fixarea in Y a jugularei, sistem de
iluminare dublu func&#355;ional (electric &#351;i
acetilenic), combinezon de protec&#355;ie, cizme de
cauciuc, ham speologic, coboritor cu role, lonj&#259;
dubl&#259;, pedal&#259; pentru blocator, vest&#259; de
croll, blocator de piept &#351;i cu maner,
banan&#259;, folie supravie&#355;uire, lamp&#259; de
carbid, pung&#259; de slam, 2 carabiniere cu
siguran&#355;&#259; &#351;i 5 f&#259;r&#259;
siguran&#355;&#259;, cu&#355;it, trus&#259; de spituti
comopus&#259; din ciocan, tamponor, garou,
banan&#259;.


Prezentarea celor dou&#259; nivele de preg&#259;tire


Tehnician salvaspeo:

A - Preg&#259;tire
- speologii implicati (angajati) intr-o
opera&#355;iune de salvare, trebuie s&#259; fie
speologi confirma&#355;i. Nivelul cerut este acela al
stagiului de perfec&#355;ionare tehnic&#259; din
cadrul SRS. Candidatul trebuie s&#259; cunoasc&#259;:
- perfecta utilizare a echipamentului individual
&#351;i s&#259; adapteze acest material la natura
cavit&#259;&#355;ii exporate;
- preg&#259;tirea echipamentului colectiv &#351;i
transportul bananelor;
- echiparea &#351;i dezechiparea tuturor obstacolelor
intalnite in cavit&#259;&#355;i, pentru trecerea in
deplin&#259; siguran&#355;&#259; a numeroaselor
echipe;
- parcurge cu u&#351;urin&#355;&#259; toate tipurile
de cavit&#259;&#355;i: verticale, acvatice, stramte
etc;
- &#351;tie s&#259; ajute un coechipier aflat in
dificultate: degajare, improvizarea bivuacului;
B - Obiective:
- acest stagiu trebuie s&#259; formeze candida&#355;ii
in urm&#259;toarele domenii:

1) &#350;tie s&#259; fie:
- disponibil &#351;i preg&#259;tit s&#259;
r&#259;spund&#259; la o alertare in caz de accident;
- se integreaz&#259; intr-o organizare de ansamblu, la
postul indicat de c&#259;tre coordonatorul
opera&#355;iunii; aplic&#259; ordinele primite &#351;i
i&#351;i d&#259; seama de importan&#355;a misiunii
sale;

2) &#350;tie s&#259; fac&#259;:
- punerea in a&#351;teptare a victimei inainte de
evacuare;
- instalarea balizelor &#351;i a mijloacelor de
comunicare;
- echiparea obstacolelor intalnite in calea
t&#259;rgii;
- transportul t&#259;rgii in toate tipurile de
cavit&#259;&#355;i.

&#350;ef de echip&#259;

A - Preg&#259;tire
- candidatul trebuie, la sosirea la acest stagiu,
s&#259; fie un salvator confirmat; el trebuie s&#259;
cunoasc&#259; no&#355;iunile definite pentru stagiul
tehnician salvaspeo, in special tehnicile de
evacuare;

B - Obiective
- acest stagiu trebuie s&#259; formeze candida&#355;ii
in urm&#259;toarele domenii:

1) &#350;tie s&#259; fie:
- disponobil &#351;i preg&#259;tit s&#259;
r&#259;spund&#259; la o alertare in caz de accident;
- se integreaz&#259; intr-o organizare de ansamblu, la
postul indicat de c&#259;tre coordonatorul
opera&#355;iunii; aplic&#259; ordinele primite &#351;i
i&#351;i d&#259; seama de importan&#355;a misiunii
sale;
- &#351;tie s&#259; conduc&#259; o echip&#259; &#351;i
se impune din punct de vedere tehnic;
- asist&#259; CT in cadrul misiunii sale de formare
(stagii, exerci&#355;ii) &#351;i de gestionare a
activit&#259;&#355;ii salvaspeo regionale;

2) &#350;tie s&#259; fac&#259;:
- are capacitatea s&#259; determine echiparea
ideal&#259; a unui obstacol intalnit in calea
t&#259;rgii;
- cunoa&#351;te perfect tehnicile &#351;i face
aplica&#355;ii impreun&#259; cu tehnicienii (vezi
&#351;tie s&#259; fac&#259; din cadrul stagiului
precedent);Inscrieri &#351;i informa&#355;ii suplimentare la
adresa de e-mail: ionutlatcu@yahoo.co.uk sau la
numarul de telefon 0744.536.147 (Ionut Latcu).

Taxa de participare se va trimite prin mandat
po&#351;tal, pe adresa: La&#355;cu Ioan, Str. Slatinei
nr. 35, Bloc Pb 38, ap. 18, 410291 Oradea,
jude&#355;ul Bihor
FEDERA&#354;IA ROMAN&#258; DE SPEOLOGIE
CORPUL ROMAN SALVASPEO
Pia&#355;a 1 Decembrie nr. 6, etaj 1
Oradea, jud. Bihor Tel/fax: +40.259.47.24.34
GSM: +40.744.536.147
E-mail: corsa@frspeo.ro
Web: www.frspeo.ro/corsa


=====
Ionut Latcu
410297 Oradea
Str. Slatinei nr. 35
GSM: +40.744.536.147
Tel/fax: +40.259.47.24.34
web: www.frspeo.ro/corsa
e-mail: ionutlatcu@yahoo.co.uk
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menţionate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma şi conţinutul lor.

Alte mesaje din aceeaşi discuţie:
SubiectAutorData
 Re: @ Caciula si manusile sunt necesare, chiar si...stepan gianina3 Aug 2004
   @ Baikal si TranssiberianCristi Pitulice4 Aug 2004
     @ FRAE organizeaza Scoala Nationala de...burcea daniel5 Aug 2004
       @ Stagiul National Salvaspeo 2004 Suncuiuslatcu ionut7 Aug 2004

Legături cu Ghidul Montan:
Muntii BIHOR - Cabana Casa Speo  
Muntii BIHOR  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii