Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Ştirile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Liste Alpinet - alpinet2k

Bookmark and Share

De la: Daniel Mihailescu <d...@gmail.com>
Data: Luni, 3 Sep 2012, 12:04
Subiect: [a] Proiectul cu cianuri de la Certej a primit acord de mediu
RomA nia intr oficial A n epoca de aur
Proiectul cu cianuri de la Certej a primit acord de mediu

http://rosiamontana.org/index.shtml? cmd[291]=x-291-40200&cmd[292]=x-322-40200&cmd[300]=x-299-40200

Ro ia Montan , 1 septembrie 2012 - Asocia iile Centrul Independent
pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu, Alburnus Maior i
Re. Generation condamn emiterea recent a acordului de mediu pentru
proiectul Certej, prima exploatare a aurului la scar larg pe baz de
cianuri din RomA nia.

Proiectul minier propus la Certej, jude ul Hunedoara, de c tre
compania canadian Eldorado Gold Corporation prin intermediul
societ ii Deva Gold a primit acordul de mediu din partea Agen iei
Regionale pentru Protec ia Mediului Timi oara, creA nd astfel un
precedent extrem de periculos pentru RomA nia.

Prin detaliile sale a impactul devastator asupra mediului, vicii de
legalitate, re eaua de ac ionari, respectiv companiile de in toare,
proiectul de exploatare de la Certej se aseam n celui propus la Ro ia
Montan , atr gA nd de-a lungul timpului critici serioase din partea
organiza iilor de protec ia mediului din RomA nia.

Proiectul, care ocup o suprafa de 456 de hectare, presupune
procesarea a 45 de milioane de tone de minereu - cu o concentra ie de
1, 8 g de aur pe ton de minereu - i utilizarea unei cantit i de
cianur de sodiu de 1653 tone pe an, timp de 16 ani, perioada de
operare a minei. Ca i A n cazul proiectului Ro ia Montan , reziduurile
rezultate dup prelucrare, inclusiv cele cu cianur i metale grele,
vor fi depozitate A ntr-un iaz de decantare A n aer liber cu o suprafa
total de 63 de hectare.

Principalul investitor, Eldorado Gold Corporation, este o companie
minier canadian , listat la bursa din Vancouver care opereaz i A n
Grecia, Turcia, China i Brazilia. Compania minier a preluat A n
decembrie 2011 European Goldfields, care de inea 80% din societatea
Deva Gold SA, celelalte 20% din ac iuni fiind de inute de compania de
stat Minvest Deva. La A nceputurile lor, cele dou afaceri, Ro ia
Montan Gold Corporation i Deva Gold au fost finan ate de Frank
Vasile Timi , fondatorul i fostul pre edinte al Gabriel Resources,
compania ce de ine pachetul majoritar al Ro ia Montan Gold
Corporation.

Emiterea acordului de mediu pentru proiectul de la Certej A n data de 5
iulie 2012 de c tre Agen ia Regional pentru Protec ia Mediului
Timi oara creeaz un precedent extrem de periculos pentru RomA nia.

Ceea ce guvernele anterioare doar au discutat, Guvernul Ponta a
realizat A n doar dou luni de la numire. De i, atA t premierul Victor
Ponta, cA t i ministrul Mediului i P durilor Rovana Plumb sus ineau
cu t rie la A nceputul mandatului c proiectul minier de la Ro ia
Montan nu poate merge A nainte f r garan ii de mediu, renegocierea
participa iei statului sau desecretizarea contractului, mimA nd astfel
interes i responsabilitate fa de implica iile serioase pe care
asemenea proiecte de exploatare le ridic la adresa mediului i
comunit ilor afectate, Guvernul nu a solicitat nicio garan ie de
mediu pentru aprobarea proiectului de la Certej. Participa ia statului
romA n, similar celei de la Ro ia Montan , este acceptat A n forma
actual , iar contractul ce st la baza acestui proiect este tot unul
secret.

Mai mult, A n emiterea acordului de mediu pentru proiectul de la
Certej, autorit ile au considerat ca acceptabil impactul produs de
consumul a 29 de milioane de metri cubi de ap din rA ul Mure ,
defri area a 187 de hectare de p dure i suprapunerea proiectului
minier cu situl Natura 2000 - ROSPA 0132 Mun ii Metaliferi pe o
suprafa de 108 hectare.

a Cerem USL-ului i Guvernului RomA niei s A i asume public aceast
decizie, emiterea acordului de mediu pentru un proiect minier bazat pe
cianuri i s explice tuturor romA nilor beneficiile sale de mediu,
economice i sociale.a a declarat Eugen David, pre edintele Alburnus
Maior.

a Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Certej ne-a
provocat A nc de la A nceputul s u serioase A ngrijor ri, prezentA nd
numeroase vicii de legalitate. Lipsa studiilor i a evalu rilor
impactului asupra biodiversit ii, conform Directivei Habitate i
Directivei P s ri sau lipsa oric ror evalu ri privind poten ialul
arheologic al zonei i starea de s n tate a popula iei privind
substan ele periculoase ne A ndrept esc s ne adres m Comisiei
Europene pentru controlul conformit ii cu normele de drept comunitar
amintite, dar i s cerem instan ei na ionale competente anularea
acordului de mediu emisa , a declarat Tudor Br d an, din partea
Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu.


Informa ii pe larg despre proiectul minier de la Certej se reg sesc A n
fact sheet-ul PROIECTUL MINIER ARGINTO-AURIFER CERTEJ.

Pentru detalii suplimentare: tefania Simion, telefon: 0741.137.266,
e-mail: alburnusmaior@ngo.ro.
--
-------------------------
Daniel Mihailescu
danmih.biz@gmail.com
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menţionate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma şi conţinutul lor.


Legături cu Ghidul Montan:
Muntii METALIFERI - Rosia Montana  
Muntii METALIFERI  
Muntii LATORITEI  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii