Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Date: Fri, Mar 5, 2004, 11:34 pm
Subject: @ Legislatie sport: Noul regulament ANTI-DOPING
Ordin nr. 199 din 2003-12-16
Masuri de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor
interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod
artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele
competitiilor
Publicatie: Monitorul Oficial nr. 154 din 2004-02-23
Emitent: Agentia Nationala pentru Sport

Lista legaturilor cu alte acte


Avand in vedere Referatul Comisiei Nationale Antidoping nr. 63 din 8
decembrie 2003,
in temeiul Legii 171/1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva
dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16
noiembrie 1989,
in baza H. G. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Sport,
in conformitate cu dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr.
69/2000,
presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite urmatorul ordin:

Art. 1.
Cu data prezentului ordin se aproba Masurile de prevenire, control si
reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor
neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea
fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor,
prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul
ministrului tineretului si sportului nr. 329/2001.

Art. 3.
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.


ANEXA

MASURI
de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si
a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial
capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele
competitiilor

CAPITOLUL I - Regulament de functionare a Comisiei Nationale Antidoping

Art. 1.
Comisia Nationala Antidoping este un organism national autonom,
independent, compus din 10 membri numiti de presedintele Agentiei
Nationale pentru Sport.

Art. 2.
Comisia Nationala Antidoping este condusa de un presedinte sau, in lipsa
acestuia, de un vicepresedinte desemnat.

Art. 3.
In cadrul Comisiei Nationale Antidoping functioneaza Subcomisia pentru
aprobarea exceptiilor terapeutice.

Art. 4.
Comisia Nationala Antidoping se reuneste in plen trimestrial si ori de
cate ori este nevoie si adopta hotarari valide cu jumatate plus unu din
numarul voturilor.
Sedintele se valideaza daca se intruneste un cvorum de jumatate plus unu
din numarul membrilor.

Art. 5.
Comisia Nationala Antidoping propune Agentiei Nationale pentru Sport
spre aprobare acte normative referitoare la lupta impotriva dopajului in
sport, in conformitate cu reglementarile internationale.

Art. 6.
Toti membrii Comisiei Nationale Antidoping au obligatia sa pastreze
secretul profesional asupra faptelor, actelor si informatiilor detinute
prin natura functiei exercitate in cadrul acesteia, pana la solutionarea
definitiva a cazului de dopaj.

Art. 7.
Comisia Nationala Antidoping informeaza in scris Agentia Nationala
pentru Sport asupra activitatii desfasurate si propune unele masuri
speciale ce se pot impune.

Art. 8.
Comisia Nationala Antidoping intocmeste statistica anuala, pe care o
comunica Agentiei Nationale pentru Sport, Agentiei Mondiale Antidoping
si Grupului de Monitorizare al Conventiei Antidoping din Consiliul
Europei.

Art. 9.
Comisia Nationala Antidoping informeaza in timp util Agentia Mondiala
Antidoping asupra acordarii exceptiilor de uz terapeutic.

Art. 10.
Comisia Nationala Antidoping are obligatia sa aduca modificarile
necesare la lista substantelor interzise in conformitate cu Standardul
International al Agentiei Mondiale Antidoping si sa informeze in scris,
anual, toti factorii responsabili din miscarea sportiva.

Art. 11.
Comisia Nationala Antidoping transmite comunicate de presa in urma
sedintelor trimestriale sau in cazul unor rezultate pozitive la 20 de
zile de la efectuarea testului B si emiterea deciziei dupa audierea
sportivului.

Art. 12.
Comisia Nationala Antidoping organizeaza actiuni cu caracter stiintific,
educativ-informativ si de propaganda antidoping.

Art. 13.
Comisia Nationala Antidoping sprijina participarea membrilor comisiei si
a altor specialisti din subcomisii la manifestari stiintifice
antidoping.

Art. 14.
Comisia Nationala Antidoping colaboreaza cu federatiile sportive
nationale, ligile profesioniste, Comitetul Olimpic Roman, organizatiile
antidoping din alte tari, Agentia Mondiala Antidoping si Grupul de
Monitorizare al Conventiei Antidoping din Consiliul Europei.

CAPITOLUL II - Regulamentul de functionare a Laboratorului de control
doping

Art. 15.
Pentru efectuarea controlului doping functioneaza Laboratorul de control
doping, entitate in cadrul Institutului National de Cercetare pentru
Sport.
Activitatea de control doping a laboratorului se desfasoara independent.

Art. 16.
Laboratorul de control doping efectueaza controlul doping la sportivii
nationali si internationali aflati in pregatire la loturile nationale si
olimpice, la cluburile sportive si in timpul participarii la
competitiile sportive nationale sau internationale desfasurate pe
teritoriul tarii pe baza de contracte si comenzi.

Art. 17.
Laboratorul de control doping este entitate specializata pentru
efectuarea analizelor si contraexpertizelor doping, in domeniul
sportului.

Art. 18.
Laboratorul de control doping functioneaza ca sectie independenta in
cadrul Institutului National de Cercetare pentru Sport. Bugetul
laboratorului se aloca separat din bugetul total al Institutului
National de Cercetare pentru Sport si se va gestiona printr-un subcont
separat, cu acordul comun al directorului general si al sefului de
laborator.

Art. 19.
Evidenta nominala a ofiterilor de control doping, instruirea si
examinarea acestora, depozitarea in conditii de siguranta maxima a
probelor colectate si regimul sigiliilor revin in responsabilitatea
sefului Laboratorului de control doping pana la infiintarea Agentiei
Nationale Antidoping.

Art. 20.
Personalul Laboratorului de control doping participa la actiunile de
instruire a ofiterilor de control doping, precum si la actiunile de
prevenire si informare referitoare la lupta impotriva dopajului si
desfasoara activitate de cercetare stiintifica in domeniu.

Art. 21.
(1) Laboratorul de control doping este dotat cu aparatura si echipamente
la nivelul standardelor internationale, amplasate intr-un spatiu
corespunzator functiunilor specifice, si are un regim special de acces,
conform normelor tehnice si de exploatare prevazute in Procedurile
generale (PG) si Procedurile specifice (PS) ale laboratorului in
conformitate cu standardul ISO 17025.
(2) Accesul la tehnica din dotare, manevrarea aparaturii, a substantelor
si a probelor sunt admise numai personalului laboratorului, conform
atributiilor prevazute in fisele postului.
(3) Seful de laborator sau adjunctul acestuia pot aproba unor
colaboratori sau persoane avizate accesul la tehnica din dotare, in
vederea realizarii unor lucrari de cercetare stiintifica sau servicii de
specialitate cuprinse in temele-program.
(4) Au acces la tehnica din dotare societatile comerciale care asigura
garantia sau intretinerea aparatelor, numai in prezenta personalului
laboratorului.

Art. 22.
Finantarea activitatii Laboratorului de control doping se realizeaza
din:
a) alocatii de la bugetul de stat;
b) venituri proprii obtinute prin derularea de:
- contracte pentru efectuarea analizelor doping, incheiate cu Agentia
Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive
nationale, cluburile sportive, precum si cu alti solicitanti;
- contracte de cercetare stiintifica;
- servicii de specialitate solicitate de terti (expertize);
c) alte surse, in conditiile legii.

Art. 23.
Personalul Laboratorului de control doping este cuprins in statul de
functiuni al Institutului National de Cercetare pentru Sport, unitate in
subordinea Agentiei Nationale pentru Sport.

Art. 24.
Atributiile personalului Laboratorului de control doping sunt stabilite
prin fisele postului intocmite de seful laboratorului si aprobate de
directorul general al Institutului National de Cercetare pentru Sport.

Art. 25.
Laboratorul de control doping functioneaza ca unitate nucleara
(aparatura din dotare contine sursa radioactiva ^63Ni) conform
autorizatiei eliberate de organul de stat autorizat in acest sens.
Personalul sau se incadreaza in grupa a II-a de munca si beneficiaza de
drepturile prevazute de lege.

Art. 26.
Activitatea Laboratorului de control doping are caracter de "secret de
serviciu".

Art. 27.
Orice declaratie publica privitoare la probele doping efectuate de catre
Laboratorul de control doping poate fi facuta de seful laboratorului sau
de catre adjunct, in lipsa acestuia, numai la 20 de zile de la validarea
probei B si emiterea deciziei dupa audierea sportivului.

Art. 28.
Laboratorul de control doping intocmeste anual statistici pe care le
prezinta Comisiei Nationale Antidoping, dupa care acestea devin publice.

Art. 29.
Pentru indeplinirea atributiilor sale, Laboratorul de control doping
stabileste relatii functionale si de colaborare cu celelalte laboratoare
din cadrul Institutului National de Cercetare pentru Sport, Institutului
National de Medicina Sportiva, precum si cu alte laboratoare si
institute de cercetari cu preocupari similare, din tara si strainatate.

CAPITOLUL III - Regulament de organizare a testarilor antidoping

A. Autoritatea care poate decide efectuarea controlului doping

Art. 30.
(1) Activitatea de control doping se desfasoara sub autoritatea Comisiei
Nationale Antidoping.
(2) Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic Roman, federatiile
sportive nationale, ligile profesioniste, cluburile sportive,
asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti pe ramuri de sport pot
solicita efectuarea de controale doping pe baza de comanda sau contract
incheiat cu Laboratorul de control doping si avizat de Comisia Nationala
Antidoping.
(3) Comanda sau solicitarea de efectuare a probelor doping prevazute in
cadrul contractelor se trimite, in scris, sefului Laboratorului de
control doping sau adjunctului acestuia, cu minimum 5 zile inaintea
datei actiunii, cu avizul Comisiei Nationale Antidoping.

Art. 31.
Comisia Nationala Antidoping poate decide efectuarea unor controale
doping inopinate la competitiile sportive oficiale organizate in
Romania, precum si in afara competitiilor sau controale tinta.

Art. 32.
(1) Recordurile nationale realizate pe teritoriul Romaniei sunt
omologate numai dupa efectuarea controlului doping, conform
regulamentelor federatiilor sportive nationale.
(2) Daca la competitia respectiva nu s-a organizat control doping,
sportivul care a stabilit recordul national este obligat ca in termen de
24 de ore sa se prezinte la Laboratorul de control doping pentru
prelevarea probei de urina si efectuarea controlului doping. In caz
contrar recordul nu poate fi omologat.

B. Ofiterii de control doping (OCD)

Art. 33.
Ofiterii de control doping sunt persoane care au cel putin studii medii,
nu au calitatea de angajati ai nici unei organizatii sau institutii
implicate in miscarea sportiva si care sunt angrenati in disciplina
sportiva controlata, evitand existenta unor conflicte de interese cu
actiunea de colectare.

Art. 34.
Pentru testele de sange ofiterii de control doping trebuie sa aiba
obligatoriu pregatire medicala.

Art. 35.
Comisia Nationala Antidoping si Laboratorul de control doping
selectioneaza ofiterii de control doping care vor urma cursuri de
instruire in conformitate cu un program bazat pe procedurile de
prelevare si transport al probelor biologice, respectand regulile
internationale.

Art. 36.
Instruirea ofiterilor de control doping intra in responsabilitatea
Comisiei Nationale Antidoping si a Laboratorului de control doping.

Art. 37.
Instruirea ofiterilor de control doping se finalizeaza cu un examen in
urma caruia primesc legitimatie care atesta calitatea de ofiteri de
control doping.

Art. 38.
Ofiterii de control doping vor primi in scris instructiunile privind
organizarea si desfasurarea controlului doping inaintea fiecarei
actiuni.

Art. 39.
Ofiterii de control doping efectueaza integral metodologia de recoltare,
asigurand transportul in siguranta si predarea probelor la laborator in
cel mai scurt timp posibil, pe baza formularului de transport-predare.

Art. 40.
(1) Echipa de colectare este alcatuita din cel putin doi ofiteri de
control doping.
(2) La desemnarea unei echipe de colectare a probelor se va tine seama
de sexul sportivilor ce urmeaza a fi testati.
(3) Echipa de colectare a probelor se nominalizeaza de catre Comisia
Nationala Antidoping in baza unei delegatii scrise, semnata de
presedintele si secretarul acesteia.

Art. 41.
(1) In baza delegatiei primite de la Comisia Nationala Antidoping,
ofiterii de control doping se vor prezenta pentru ridicarea truselor de
prelevare a probelor si a instructiunilor de efectuare a controlului
doping cu 24 de ore inainte de data efectuarii acestuia.
(2) Trusele de prelevare si formularele corespunzatoare se vor preda pe
baza de proces-verbal de catre responsabilul subcomisiei de testare din
cadrul Comisiei Nationale Antidoping.

Art. 42.
In cazurile in care un ofiter de control doping isi pierde aceasta
calitate, acesta are obligatia de a preda legitimatia emitentului.

C. Selectia sportivilor pentru controlul doping

Art. 43.
(1) In cadrul competitiei selectia poate fi nominala sau prin tragere la
sorti, reglementarea fiecarei federatii sportive determinand forma
concreta a desemnarii.
(2) In timpul competitiei, delegatul federatiei si/sau organizatorul
competitiei vor desemna sportivii care se vor prezenta la statia de
control doping.
(3) In cazul controalelor dispuse de Comisia Nationala Antidoping
desemnarea sportivilor o va face delegatul comisiei.
(4) Ofiterii de control doping nu au atributii in desemnarea
sportivilor.

Art. 44.
(1) In afara competitiei si in cazul controalelor tinta sportivii se vor
supune oricand solicitarilor Comisiei Nationale Antidoping, Agentiei
Nationale pentru Sport, Comitetului Olimpic Roman, federatiei sportive
nationale sau ligii profesioniste si cluburilor sportive.
(2) In adresa de solicitare se vor mentiona numele sportivului si adresa
exacta. In acest caz Comisia Nationala Antidoping va inmana toate aceste
date ofiterului de control doping.

D. Convocarea si prezentarea sportivilor la controlul doping

Art. 45.
Convocarea la un control doping in timpul competitiei se face imediat
dupa incheierea probei individuale sau, dupa caz, pentru sporturile care
comporta categorii de greutate, la efectuarea cantarului oficial, iar la
jocurile sportive in pauza de joc.

Art. 46.
(1) In afara competitiei, convocarea la control se va realiza in cel mai
scurt timp posibil, sportivul fiind supravegheat pana in momentul
colectarii probei.
(2) In timpul competitiei sportivul va fi convocat in scris de catre
ofiterii de control doping pe baza unei invitatii la testare, care
cuprinde data, ora si locul instiintarii, precum si data, ora si locul
colectarii probei.
(3) Comisia Nationala Antidoping/ofiterul de control doping, dupa caz,
va stabili daca este necesar ca o terta parte sa fie anuntata inainte de
instiintarea sportivului atunci cand sportivul este minor, cand
sportivul are un handicap sau in cazul in care este necesar un
interpret.
(4) Sportivul are obligatia sa se prezinte la statia de control doping
pentru colectarea probei in termen de o ora de la semnarea invitatiei,
in tot acest timp, pana in momentul emiterii probei, fiind sub
supravegherea unui membru al echipei de control doping.

Art. 47.
Sportivul confirma convocarea imediat, in scris, prin semnarea
invitatiei la testare. Invitatia este redactata in doua exemplare,
dintre care unul ramane la sportiv si unul la ofiterul de control
doping. Ofiterul de control doping va preda acest formular Comisiei
Nationale Antidoping.

Art. 48.
Refuzul sportivului de luare la cunostinta a faptului ca a fost desemnat
pentru efectuarea controlului doping sau refuzul de a da proba de urina,
dupa ce a semnat invitatia, se consemneaza in fisa doping, sportivul
fiind informat ca risca sa i se aplice aceeasi sanctiune ca in cazul
unui test pozitiv.

Art. 49.
(1) Sportivul desemnat pentru testarea doping in competitie sau in afara
competitiei si/sau insotitorii lor nu se pot prevala de eventualele
carente organizatorice (calitatea statiei de control doping, calitatea
truselor etc.) pentru a refuza controlul doping, dar pot consemna toate
observatiile in fisa de control doping.
(2) Sportivul poate fi insotit la statia de control doping de un oficial
al federatiei, ligii sau clubului (antrenor sau cadru medical).
(3) In statia de control doping au acces numai sportivul, insotitorul
sau, reprezentantul Comisiei Nationale Antidoping si ofiterii de control
doping.
(4) In statia de control doping nu are acces massmedia.

Art. 50.
(1) Sportivul se legitimeaza la statia de control doping cu legitimatie
de sportiv, buletin/carte de identitate sau pasaport.
(2) Comisia Nationala Antidoping va stabili criteriile pentru
valabilitatea identitatii unui sportiv selectat sa dea o proba. In felul
acesta se va asigura ca sportivul selectat este cel anuntat.

Art. 51.
Neprezentarea la controlul doping la termenul fixat se consemneaza si se
aduce la cunostinta autoritatii care a solicitat controlul, in scris, de
catre Comisia Nationala Antidoping.

Art. 52.
Neprezentarea la statia doping atat in competitie, cat si in afara
competitiei este echivalenta cu un rezultat pozitiv.

Art. 53.
La cererea sportivului sau cand exista motive intemeiate (prezentarea la
o ceremonie de premiere, conferinta de presa, cand trebuie sa primeasca
ingrijiri medicale, participarea la o alta proba sau necesitatea gasirii
unui interpret), ofiterul de control doping poate acorda sportivului in
discutie un ragaz suplimentar, de maximum 60 de minute, pentru
prezentarea la control. In situatii de acest gen sportivul va fi tinut
sub observatie pe toata durata.

Art. 54.
In situatia in care sportivul trebuie sa emita proba fara preaviz,
acesta va fi tinut sub observatie si va avea obligatia sa emita proba la
termenul indicat.

Art. 55.
Sportivul nu poate parasi statia de control doping decat dupa emiterea
probei sau in unele cazuri inaintea emiterii acesteia, dar insotit de un
membru al echipei de control doping.

E. Statia de control doping

Art. 56.
Statia de control doping este locul de colectare a probelor, care
trebuie sa garanteze in orice moment conditii de intimitate si
securitate pentru sportivi.

Art. 57.
Emiterea probei biologice se va face in mod obligatoriu in prezenta
ofiterului de control doping.

Art. 58.
Statia de control doping se organizeaza de preferinta in cabinetele
medicale ale bazelor sportive si trebuie sa fie situata cat mai aproape
de locul desfasurarii competitiei sau de locul de antrenament si sa fie
semnalata cu claritate sub denumirea "Statie de control doping".

F. Procedura de colectare a probelor biologice

Art. 59.
In intelesul prezentului ordin se fac urmatoarele precizari:
- termenul flacon A sau B se refera la recipientele de sticla in care se
depoziteaza urina recoltata;
- probele A si B se refera la continutul inclus in flacoanele A si B;
- formularele A, B, C si D reprezinta documentele de control doping.

Art. 60.
Echipamentul de recoltare trebuie obligatoriu sa fie de unica folosinta
si sa garanteze integritatea si validitatea probei, precum si
imposibilitatea ca sportivul sa fie identificat.

Art. 61.
Sportivului trebuie sa i se explice cu claritate procedura de colectare
a probelor.

Art. 62.
Pentru a preveni orice suspiciune de manipulare a emiterii probei,
ofiterul de control doping ii va solicita sportivului sa fie cat mai
sumar imbracat pentru a lasa camp liber observatorului in timpul
emiterii probei.

Art. 63.
Sportivului trebuie sa i se lase libertatea de a alege setul de
recipiente din multimea de truse aflate la dispozitie si recipientul de
unica folosinta in care va emite proba de urina, in volum minim de 75
ml.

Art. 64.
(1) In cazul in care sportivul emite o cantitate insuficienta de urina,
recipientul se va sigila, iar sportivul va fi supravegheat de un membru
al echipei de colectare pana va putea emite o noua proba de urina.
(2) Noua proba de urina va fi colectata intr-un alt recipient ales de
catre sportiv si se va adauga peste prima proba, masurandu-se volumul
total.

Art. 65.
(1) Agentul de colectare are obligatia sa masoare densitatea si pH-ul
urinei consemnand in formularul de control doping valorile masurate.
Masuratorile se vor face cu hartie de pH si densitate din cantitatea de
urina ramasa in paharul de colectare dupa repartizarea probei in
flacoanele A si B.
(2) Daca proba prezinta densitatea mai mica de 1, 010 si valoarea pH-ului
nu este cuprinsa intre valorile 5-7, i se solicita sportivului sa emita
o noua proba pana la obtinerea unei densitati mai mari de 1, 010.
(3) Cat timp asteapta sa dea o proba suplimentara, sportivul ramane sub
observatie continua.

Art. 66.
(1) Proba de urina este impartita de catre sportiv in doua parti astfel:
2/3 in flaconul A si 1/3 in flaconul B.
(2) Cele doua flacoane sunt inchise si sigilate in containere cu acelasi
cod numeric, de catre sportiv, care are dreptul sa verifice
corectitudinea procedurii.

Art. 67.
(1) La intocmirea formularului de control doping sportivul este obligat
sa declare medicatia utilizata in ultimele 72 de ore si sa semneze
formularele de control, avand dreptul sa semnaleze in formular orice
neregula constatata pe parcursul procedurii de colectare sau orice alte
comentarii.
(2) Formularele vor fi semnate si de catre insotitorul acestuia. La
incheierea procedurii de colectare i se va inmana sportivului formularul
C (a treia fila).

Art. 68.
(1) Dupa incheierea procedurii de colectare a probelor, formularul A,
prima fila, impreuna cu invitatia pentru testul antidoping se vor sigila
in plicuri mari si vor fi inaintate de ofiterul de control doping
Comisiei Nationale Antidoping.
(2) Formularul B, a doua fila, se inainteaza in plic sigilat
solicitantului controlului doping, iar formularul D, a patra fila, care
nu contine numele sportivului, se trimite impreuna cu probele la
Laboratorul de control doping.

G. Transportul probelor de la statia de control doping la Laboratorul de
control doping

Art. 69.
Imediat dupa terminarea procedurii de colectare a probelor, plicurile
sigilate cu formularele A si B ale fiselor de control doping, probele de
control doping, insotite de formularul D, vor fi ambalate de catre
ofiterul de control doping in incinta statiei de control doping, intr-o
geanta destinata transportului, care va fi sigilata.

Art. 70.
Pentru transportul probelor se va utiliza un formular de transport si
predare a probelor, pe care se vor mentiona numele persoanei/persoanelor
care transporta probele la laborator, precum si continutul gentii.

Art. 71.
Probele colectate pentru control doping se vor transporta obligatoriu,
in cel mai scurt timp posibil, de la statia de control doping direct la
Laboratorul de control doping.

Art. 72.
Probele se vor preda impreuna cu formularele D la Laboratorul de control
doping pe baza formularului de transport-predare a probelor, intocmit in
trei exemplare, semnat de seful laboratorului, adjunctul acestuia sau o
alta persoana delegata de seful laboratorului.

Art. 73.
(1) Plicurile sigilate continand formularul A, impreuna cu formularul de
transport-predare a probelor, vor fi depuse de catre ofiterul de control
doping la Comisia Nationala Antidoping, eventual cu o nota scrisa cand
este cazul, in care se vor semnala evenimentele deosebite de pe
parcursul misiunii.
(2) Plicul sigilat continand formularul B si o eventuala semnalare a
unor evenimente deosebite care pot avea loc pe parcursul misiunii se vor
preda solicitantului controlului doping.

H. Analiza probelor si transmiterea rezultatelor

Art. 74.
Analiza probelor de control doping in cadrul Laboratorului de control
doping si transmiterea rezultatelor se fac conform prevederilor
Standardelor Internationale.

Art. 75.
Laboratorul de control doping are obligatia sa pastreze timp de 2
saptamani probele care au prezentat un rezultat negativ la proba A, iar
probele ce au un rezultat pozitiv, timp de 90 de zile.

Art. 76.
Seful laboratorului sau adjunctul acestuia semneaza buletinul de analiza
si inmaneaza buletinul respectiv solicitantului controlului doping si
Comisiei Nationale Antidoping.

Art. 77.
Rezultatul probei A trebuie comunicat in cel mai scurt timp de la
primirea probei la laborator, in functie de numarul si complexitatea
incercarilor.

Art. 78.
(1) La primirea unui rezultat pozitiv la proba A, Comisia Nationala
Antidoping declanseaza procedura de contraexpertiza in conformitate cu
Codul mondial antidoping si Standardele Internationale.
(2) Exceptand unele situatii deosebite, contraexpertiza trebuie sa fie
finalizata in termen de 30 de zile.
(3) Daca sportivul renunta la testul B, trebuie sa dea o declaratie
scrisa prin care informeaza Comisia Nationala Antidoping asupra acestui
fapt (conform art. 7.2 pct. C din Codul mondial antidoping).

Art. 79.
Este interzis atat personalului Laboratorului de control doping, cat si
membrilor Comisiei Nationale Antidoping sa divulge in afara cadrului de
mai sus orice informatie privind probele A pozitive pana la cunoasterea
rezultatului probei B si finalizarea cazului.

Art. 80.
(1) De comun acord cu reprezentantul Comisiei Nationale Antidoping si cu
cel al Laboratorului de control doping se stabilesc data si ora
contraexpertizei.
Contravaloarea testului B se suporta de catre sportiv sau federatia
sportiva nationala respectiva si se depune in contul Laboratorului de
control doping inaintea datei efectuarii acestuia.
(2) La contraexpertiza pot asista sportivul si/sau un reprezentant al
acestuia.

CAPITOLUL IV - Regulamentul de aprobare a exceptiilor terapeutice

Art. 81.
(1) Exceptiile terapeutice au ca scop sa asigure uniformizarea
procesului de acordare a scutirilor in scop terapeutic in toate
sporturile si in toate tarile.
(2)
Avand in vedere prevederile art. 4.4 din Codul mondial antidoping
(folosirea in scop terapeutic), in structura Comisiei Nationale
Antidoping se infiinteaza Subcomisia pentru aprobarea exceptiilor
terapeutice.

Subcomisia pentru exceptii terapeutice

Art. 82.
(1) Subcomisia pentru exceptii terapeutice este numita de Comisia
Nationala Antidoping, o treime din membrii sai fiind medici cu
experienta clinica in ingrijirea si tratarea bolnavilor.
(2) Subcomisia pentru exceptii terapeutice aproba exceptiile terapeutice
la solicitarea scrisa a organismului antidoping federal numai pentru
sportivii de nivel national.
(3) Pentru sportivii internationali dosarele depuse spre aprobare la
Comisia Nationala Antidoping se vor trimite federatiilor si Comisiei
Antidoping Internationale.
(4) Federatiile internationale si Comisia Nationala Antidoping vor
raporta imediat, in scris, la Agentia Mondiala Antidoping acordarea
exceptiilor terapeutice.

Cererea pentru exceptii terapeutice

Art. 83.
Cererea pentru exceptii terapeutice va cuprinde:
a) specificarea sportului practicat, probei si pozitiei in echipa;
b) mentiunea daca s-a mai solicitat anterior o astfel de aprobare, catre
ce organism si care a fost rezultatul;
c) fisa medicala, investigatiile de laborator si alte investigatii
complexe; orice investigatie solicitata de organizatia nationala
antidoping se va realiza pe cheltuiala solicitantului sau a
federatiei/ligii;
d) declaratia unui medic cu o calificare adecvata privind necesitatea
tratamentului cu o substanta sau printr-o metoda interzisa;
e) declaratia altui medic specialist care atesta ca nu poate fi aplicat
un alt tratament;
f) specificarea dozei, frecventei, caii si duratei administrarii.

Art. 84.
(1) In termen de 21 de zile de la depunerea dosarului la Comisia
Nationala Antidoping, sportivul primeste decizia scrisa a comisiei.
Impotriva acestei decizii se poate face apel la Agentia Mondiala
Antidoping in termen de 21 de zile.
(2) Agentia Mondiala Antidoping poate aproba sau refuza acordarea
exceptiei terapeutice.
(3) Hotararile Agentiei Mondiale Antidoping pot fi atacate la Curtea de
Arbitraj pentru Sportivi de la Lausanne de catre sportiv sau organizatia
nationala antidoping a carei decizie a fost respinsa.

Criterii pentru acordarea exceptiilor terapeutice

Art. 85.
Starea de sanatate a sportivului s-ar inrautati semnificativ daca
substanta interzisa sau metoda interzisa ar fi retrasa din tratament.

Art. 86.
Utilizarea exceptiilor terapeutice nu va creste performanta mai mult
decat revenirea la starea de sanatate anterioara tratamentului.

Art. 87.
Utilizarea unor agenti dopanti pentru cresterea nivelului scazut (in mod
normal) al unui hormon endogen nu constituie un argument in favoarea
acordarii exceptiilor terapeutice.

Art. 88.
Acordarea exceptiilor terapeutice inceteaza daca:
a) sportivul nu raspunde imediat la apelul Comisiei Nationale Antidoping
de a reduce doza sau de a inceta folosirea substantei ori a metodei
interzise;
b) sportivul refuza sa fie monitorizat prin unele teste doping prevazute
in acordarea exceptiei terapeutice;
c) nu utilizeaza substanta sau metoda interzisa in stricta concordanta
cu termenii stabiliti ai exceptiei terapeutice;
d) daca durata pentru care s-a acordat exceptia terapeutica a expirat.

Art. 89.
O aprobare retroactiva pentru exceptii terapeutice nu va fi luata in
considerare decat in urmatoarele cazuri:
a) tratamentul de urgenta sau tratamentul unei stari patologice acute;
b) nu a fost timp suficient pentru a se solicita si aproba exceptia
terapeutica inaintea unui control doping.

Confidentialitatea informatiilor

Art. 90.
Comitetul pentru exceptii terapeutice si Comisia Nationala Antidoping
isi vor desfasura activitatea in conformitate cu principiile
confidentialitatii.

Art. 91.
Toti membrii Comitetului pentru exceptii terapeutice vor semna un acord
de confidentialitate si conflict de interese.

CAPITOLUL V - Sanctiuni in caz de dopaj

Descalificarea automata a rezultatelor individuale

Art. 92.
Orice incalcare a regulamentului antidoping in timpul competitiei atrage
automat descalificarea rezultatelor individuale obtinute in acea
competitie, cu toate consecintele decurgand de aici, inclusiv retragerea
medaliei, punctelor sau premiilor.

Suspendarea impusa de utilizarea substantelor interzise si a metodelor
interzise

Art. 93.
(1) Utilizarea unei substante interzise, a metabolitilor sau markerilor
acestora, cu exceptia substantelor speciale din Lista doping, precum si
utilizarea ori tentativa de a utiliza o metoda interzisa, detinerea de
substante sau metode interzise se sanctioneaza cu:
a) suspendarea pe o perioada de 2 ani, pentru prima infractiune;
b) suspendarea pe viata, pentru a doua infractiune;
c) suspendare pe o perioada de minimum 4 ani, pana la suspendarea pe
viata, pentru comercializarea ilicita a substantelor interzise sau
incurajarea administrarii de substante interzise si/sau metode
interzise.
(2) Refuzul sau sustragerea de la colectarea probei prevazute la alin.
(1), precum si falsificarea rezultatelor controlului doping se pedepsesc
in acelasi mod.

Avertisment, mustrare si suspendare in cazul utilizarii substantelor
speciale

Art. 94.
In situatia in care un sportiv poate demonstra ca utilizarea unei
substante speciale nu a avut ca intentie marirea performantei sportive,
perioada de suspendare va fi inlocuita dupa cum urmeaza:
a) cel putin un avertisment si o mustrare severa, fara acordarea vreunei
perioade de suspendare de la viitoarele manifestari sportive, si cel
mult un an de suspendare, pentru prima incalcare;
b) 2 ani de suspendare, pentru a doua incalcare;
c) suspendarea pe viata, pentru a treia incalcare.

Art. 95.
(1) Persoanele din anturajul sportivilor minori, implicate in violarea
reglementarilor antidoping cu privire la acestia, se sanctioneaza cu
suspendarea pe viata din activitatea sportiva.
(2) In cazul in care aceste violari lezeaza prevederile altor acte
normative decat cele din domeniul sportiv, acestea vor fi aduse la
cunostinta autoritatilor competente.
(3) In cazul unei echipe, daca mai mult de un membru al echipei a fost
anuntat de o posibila incalcare a regulamentului antidoping, echipa va
fi supusa testelor tinta stabilite pentru acea manifestare sportiva. De
asemenea, echipa poate fi descalificata sau se pot lua alte masuri
disciplinare impotriva sa.

Art. 96.
(1) Perioada de suspendare va debuta de la data deciziei luate in urma
audierii in vederea impunerii suspendarii.
(2) In vederea reincadrarii in activitatea sportiva, sportivii in cauza
trebuie sa se supuna testarilor doping in afara competitiei, realizate
de Comisia Nationala Antidoping.
(3) Pe perioada suspendarii, sportivii au obligatia de a comunica
Comisiei Nationale Antidoping adresa exacta unde pot fi gasiti.

CAPITOLUL VI - Lista de substante si metode interzise in 2004

Substante si metode interzise in competitie

A. Substante interzise

A1. Stimulente
Urmatoarele stimulente sunt interzise, inclusiv izomerii lor optici (D-
si L-): adrafinil, amfepramona, amiphenazol, amfetamina, amfetaminil,
benzfetamina, bromantan, carfedon, catina, clobenzorex, cocaina,
dimetilamfetamina, efedrina, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina,
fenetilina, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex,
mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metilamfetamina,
metilendioxiamfetamina, metilendioximetamfetamina, metilefedrina,
metilfenidat, modafinil, niketamida, norfenfluramina,
parahidroxiamfetamina, pemolina, fendimetrazina, fenmetrazina,
fentermina, prolintan, selegilina, stricnina si alte substante cu
structuri chimice sau efecte farmacologice similare.
Catina este interzisa cand concentratia acesteia in urina este mai mare
de 5 g/ml.
Efedrina sau metilefedrina este interzisa atunci cand concentratia in
urina este mai mare de 10 g/ml.
Substantele incluse in Programul de monitorizare 2004 nu sunt
considerate substante interzise.

A2. Narcotice
Urmatoarele narcotice sunt interzise: buprenorfina, dextromoramida,
diamorfina (heroina), hidromorfone, metadona, morfina, oxicodona,
oximorfona, pentazocina, petidina.

A3. Canabinoide
Canabinoidele (de exemplu: hasis, marijuana) sunt interzise.

A4. Agenti anabolici
Agentii anabolici sunt interzisi.

4.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA)
a) SAA exogeni*) includ, dar nu se limiteaza la: androstadienona,
bolasteron, boldenon, boldion, clostebol, danazol,
dehyhidrochlorometiltestosteron, delta1-androsten-3, 17-diona,
drostanolon, drostandiol, fluoximesteron, formebolon, gestrinon,
tetrahidrogestrinon, 4-hidroxitestosteron, 4-hidroxi-19nortestosteron,
mestanolon, mesterolon, metandienona, metenolon, metandriol,
metiltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-norandrostendiol,
19-norandrostendiona, norboleton, noretandrolon, oxabolon, oxandrolon,
oxymesteron, oxymetholon, quinbolon, stanozolol, stenbolon,
1-testosteron (delta1-dihidro-testosteron), trenbolon si analogii***)
acestora;
b) SAA endogeni**) includ, dar nu se limiteaza la: androstenediol,
androstenediona, dehidroepiandrosteron (DHEA), dihidrotestosteron,
testosteron si analogii acestora***)

4.2. Alti agenti anabolici
Clenbuterol, zeranol.

In aceasta sectiune:
*) "Exogen" se refera la substantele care nu pot fi produse de organism
in mod natural.
**) "Endogen" se refera la substantele care pot fi produse de organism
in mod natural.
***) "Analog" este definit ca o substanta derivata din modificarea sau
alterarea structurii chimice a altei substante si care pastreaza un
efect farmacologic similar.

A5. Hormoni peptidici
Sunt interzise urmatoarele substante, inclusiv mimeticii*), analogii**)
si factorii de eliberare ai acestora:
1. eritropoietina (EPO);
2. hormonul de crestere (hGH) si factorul de crestere insulino-similar
(IGF-1);
3. gonadotropina corionica (hCG) interzisa numai in cazul barbatilor;
4. gonadotropinele sintetice si pituitare (LH) interzise numai in cazul
barbatilor;
5. insulina;
6. corticotropinele.

In aceasta sectiune:
*) Un "mimetic" este definit ca o substanta cu efect farmacologic
similar altei substante, chiar daca are o structura chimica diferita.
**) Un "analog" este definit ca o substanta derivata din modificarea sau
alterarea structurii chimice a altei substante si care pastreaza un
efect farmacologic similar.

A6. Beta-2-agonisti
Toti beta-2-agonistii, inclusiv izomerii lor optici D- si L-, sunt
interzisi, cu exceptia formoterolului, salbutamolului, salmeterolului si
terbutalinei, acestea fiind permise, doar prin inhalare, in cazul
prevenirii si/sau tratarii astmului si a bronhoconstrictiei/astmului
induse de efort. In astfel de situatii este necesara o notificare
medicala in conformitate cu sectiunea 8 din Standardul International
pentru Exceptii Terapeutice (EUT).
Contrar prevederilor Standardului International pentru Exceptii
Terapeutice, atunci cand laboratorul a identificat o concentratie de
salbutamol (liber plus conjugat ca glucuronid) mai mare de 1.000 ng/ml,
proba va fi considerata pozitiva in cazul in care sportivul nu poate
dovedi ca rezultatul anormal a fost o consecinta a utilizarii
terapeutice a salbutamolului inhalat.

A7. Agenti cu activitate antiestrogenica
Inhibitorii de aromataza, clomifen, ciclofenil, tamoxifen sunt interzisi
numai la barbati.

A8. Agenti mascatori
Diuretice*), epitestosteron, probenecid, substituenti de plasma (de
exemplu, dextran, hidroxietil-amidon) Diureticele includ:
Acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, chlortalidon, acid
etacrinic, furosemid, indapamid, mersalyl, spironolactona, tiazide
(bendroflumetiazid, clorotiazid, hidroclorotiazid) si triamteren, precum
si alte substante cu structura chimica si efecte farmacologice similare.

A9. Glucocorticosteroizi
Glucocorticosteroizii sunt interzisi in administrarea pe cale orala,
rectala, intravenos sau intramuscular.
Celelalte cai de administrare necesita o notificare medicala in
conformitate cu sectiunea 8 din Standardul International pentru Exceptii
Terapeutice.

B. Metode interzise

B1. Cresterea capacitatii de transfer de oxigen
Sunt interzise urmatoarele:
a) dopingul cu sange. Acesta consta in utilizarea de sange autolog,
homolog sau heterolog sau de produse hematologice (din celule rosii) de
orice origine, altele decat cele necesare unui tratament medical
legitim;
b) utilizarea de produse care maresc absorbtia, transportul sau
eliberarea de oxigen (de exemplu, eritropoietinele, inlocuitorii pe baza
de hemoglobina modificata, inclusiv, dar nu limitat la substituenti de
sange pe baza de hemoglobina, produsi de hemoglobina microincapsulata,
perfluorochimicale si efaproxiral (RSR13).

B2. Manipularea farmacologica, chimica si fizica
Manipularea farmacologica, chimica si fizica consta in folosirea de
substante si metode, inclusiv agenti mascatori, care altereaza, incearca
sa altereze sau sunt pasibile sa altereze integritatea si validitatea
probelor colectate in timpul controlului doping.
Acestea includ, dar nu se limiteaza la cateterizare, substitutia urinei
si/sau falsificarea, inhibarea excretiei renale si alterari ale
concentratiei testosteronului si epitestosteronului.

B3. Dopingul genetic
Dopingul cu gene sau celule este definit ca utilizarea nonterapeutica de
gene, elemente genetice si/sau celule care au capacitatea de a creste
performanta sportiva.

*) O aprobare medicala in concordanta cu sectiunea 7 din Standardul
International pentru Exceptii Terapeutice nu este valabila daca proba de
urina a sportivului contine un diuretic in asociere cu o substanta
interzisa la nivelul pragului de infractiune sau sub prag.

C. Substante si metode interzise si in competitie si in afara
competitiei

C1. Substante interzise
(Toate categoriile listate mai jos se refera la toate substantele si
metodele prezentate in sectiunea respectiva.)
a) Agenti anabolici
b) Hormoni peptidici
c) BETA-2-agonisti*)
d) Agenti cu activitate antiestrogenica
e) Agenti de mascare

C2. Metode interzise
a) Imbunatatirea capacitatii de transfer de oxigen
b) Manipulari farmacologice, chimice si fizice
c) Doping genetic

*) Numai clenbuterol, iar salbutamol atunci cand concentratia sa in
urina este mai mare de 1.000 ng/ml.

D. Substante interzise in anumite sporturi

D1. Alcool
Alcoolul (etanolul) este interzis numai in timpul competitiilor, in
sporturile mentionate mai jos. Detectarea se va realiza prin analizarea
respiratiei si/sau a sangelui. Pragul de infractiune doping este
mentionat in paranteza pentru fiecare federatie. Daca nu este specificat
nici un prag, prezenta oricarei cantitati de alcool va constitui o
infractiune doping.
- Aeronautica (FAI) (0, 05 g/l)
- Tir cu arcul (FITA) (0, 10 g/l)
- Automobilism (FIA)
- Biliard (WCBS)
- Boules (CMSB) (0, 50 g/l)
- Fotbal (FIFA)
- Gimnastica (FIG) (0, 10 g/l)
- Karate (WCF) (0, 40 g/l)
- Pentatlon modern (UIPM) (0, 10 g/l)
- Motociclism (FIM)
- Sporturi cu role (FIRS) (0, 02 g/l)
- Schi (FIS)
- Triatlon (ITU) (0, 40 g/l)
- Lupte (FILA)

D2. Betablocante
Daca nu este specificat altfel, betablocantele sunt interzise doar in
competitie, in urmatoarele sporturi:
- aeronautica (FAI);
- tir cu arcul (FITA) (si in afara competitiei);
- automobilism (FIA);
- biliard (WCBS);
- boules (CMSB);
- bob (FIBT);
- bridge (FMB);
- sah (WCF);
- curling (WCF);
- fotbal (FIFA);
- gimnastica (FIG);
- motociclism (FIM);
- pentatlon modern (UIPM);
- popice (FIQ);
- navigatie cu panze (ISAF) doar cu carma;
- tir (ISSF) (interzis si in afara competitiei);
- schi (FIS) in sarituri si snowboard stil liber;
- inot (FINA) in scufundari si inot sincron;
- lupte (FILA).

Betablocantele includ, dar nu sunt limitate la urmatoarele:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol,
carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol,
metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol,
sotalol, timolol.

D3. Diuretice
Sunt interzise in si in afara competitiei in toate sporturile ca agenti
mascatori. Totusi, in urmatoarele sporturi care reclama categorii de
greutate si in sporturile in care pierderile de greutate pot creste
performanta, nici o exceptie terapeutica nu va fi valabila pentru
utilizarea diureticelor:
- culturism (IFBB);
- box (AIBA);
- judo (IJF);
- karate (WKF);
- haltere pentru sportivii cu handicap (IPF);
- canotaj (categoria usoara) (FISA);
- schi (FIS) (numai pentru sarituri);
- taekwondo (WTF);
- haltere (IWF);
- lupte (FILA);
- wushu (IWF).

E. Substante speciale
Substantele speciale sunt, conform Codului Agentiei Mondiale Antidoping
(10.3), acele substante care pot fi subiectul incalcarilor fara intentie
a reglementarilor antidoping, deoarece sunt utilizate pe scara larga in
producerea medicamentelor, si a caror utilizare in scop de dopaj este
mai putin probabila. Atunci cand un sportiv poate stabili ca utilizarea
unei astfel de substante nu a fost menita sa mareasca performanta
sportiva, sanctiunea poate fi redusa.
Substantele speciale sunt urmatoarele:
- stimulente: efedrina, L-metilamfetamina, metilefedrina;
- canabinoidele;
- beta-2-agonistii inhalati (cu exceptia clenbuterolului);
- diureticele [nu se aplica in cazul sporturilor unde sunt interzise
(sectiunea D3)];
- agentii mascatori: probenecid;
- glucocorticosteroizii;
- betablocantele;
- alcoolul.

F. Programul de monitorizare 2004
Codul Agentiei Mondiale Antidoping (4.5) stipuleaza ca Agentia Mondiala
Antidoping, prin consultare cu alti semnatari si guverne, va stabili un
program de monitorizare privind substantele care nu sunt in Lista
substantelor interzise, dar pe care Agentia Mondiala Antidoping doreste
sa le monitorizeze pentru stabilirea unor tipare de utilizare abuziva in
sport.
In anul 2004, pe lista de monitorizare sunt urmatoarele substante:
- stimulente - numai in competitie: cafeina, fenilefrina,
fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina, sinefrina;
- narcotice - numai in competitie: raportul morfina/codeina.
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii CODRU-MOMA  
Zona CHEILOR TURZII  
Muntii TRASCAU  
Muntii MUNTELE MARE  
Muntii CODRULUI (FAGET)  
Muntii OAS  
Muntii RODNEI  
Obcinele BUCOVINEI  
Muntii RARAU-GIUMALAU  
Muntii BISTRITEI  
Muntii CALIMAN  
Muntii GURGHIU  
Muntii GIURGEU  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC  
Muntii NEMIRA  
Muntii BRETCU-OITUZ  
Munceii INTORSURII  
Muntii CIUCAS  
Muntii GARBOVEI  
Muntii POSTAVARU  
Muntii BUCEGI  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Masivul IEZER-PAPUSA  
Muntii FAGARASULUI  
Muntii COZIA  
Muntii CAPATINII  
Muntii CINDREL (CIBIN)  
Muntii PARING  
Muntii SUREAN  
Muntii VALCAN  
Muntii MEHEDINTI  
Muntii RETEZAT  
Muntele TARCU si Muntele MIC  
Muntii FAGARASULUI - Refugiul Scara  
Muntii CODRU-MOMA - Satul Camp Moti  
Muntii CODRU-MOMA - Satul Camp  
Muntii CODRU-MOMA - Creasta Principala  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Poiana Inchisa  
Zona CHEILOR TURZII - Izvorul Romanilor  
Muntii TRASCAU - Dealul Grohota Pragului (1286)  
Muntii MUNTELE MARE - Lunca Larga  
Muntii CODRULUI (FAGET) - Cantonul Silvic Sai  
Muntii CODRULUI (FAGET) - Satul Sai  
Muntii OAS - Izvorul Delta  
Muntii OAS - Varful Muntele Mic (mica, 1012)  
Muntii OAS - Valea Talea Mica  
Muntii RODNEI - Statia Meteo  
Obcinele BUCOVINEI - Sub Varful Botca Mica  
Muntii RARAU-GIUMALAU - Varful Obcina Mica (1322)  
Muntii BISTRITEI - Valea Dreptu  
Muntii BISTRITEI - Comuna Dreptu  
Muntii CALIMAN - Mt. Cica Mica  
Muntii CALIMAN - Varful Pietrele Rosii (1681)  
Muntii GURGHIU - Valea Gudea Mica  
- Valea Saca Mica  
Muntii GURGHIU - Valea Creanga Mica  
Muntii GIURGEU - Varful Piatra Scrisa (1377)  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Satul Racu (scoala Generala)  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Varful Pilisca Mica  
Muntii NEMIRA - Dealul Straja Mica  
Muntii NEMIRA - Varful Nemira Mica (1627)  
Muntii BRETCU-OITUZ - Comuna Zabala (preventoriu)  
Munceii INTORSURII - Satul Valea Mica  
Muntii CIUCAS - Mt. Urlatoarea Mica  
Muntii GARBOVEI - Mt. Radila Mica  
Muntii POSTAVARU - Valea Sticlariei  
Muntii POSTAVARU - Valea Larga Mare  
Muntii BUCEGI - Ref. Scara  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Podul La Riul Mare Spre Magura  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Varful Piatra Mica  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Saua Padinei Inchise  
Masivul IEZER-PAPUSA - Valea Larga  
Muntii FAGARASULUI - Transfagarasan  
Muntii FAGARASULUI - Varful Scarisoara Mica  
Muntii FAGARASULUI - Valea Scara  
Muntii COZIA - Sub Varful Ciuha Mica  
Muntii CAPATINII - Romanii De Sus  
Muntii CAPATINII - Comuna Barbatesti  
Muntii CINDREL (CIBIN) - Barajul Lacului Oasa Mica  
Muntii CINDREL (CIBIN) - Partia De Schi  
Muntii CINDREL (CIBIN) - Sub Varful Guga Mica  
Muntii PARING - Satul Stancesti Larga  
Muntii SUREAN - Oasa Mica  
Muntii VALCAN - Mt. Testul Din Galbena  
Muntii MEHEDINTI - Podul Natural Ponoarele  
Muntii MEHEDINTI - Varful Poiana Mica  
Muntii RETEZAT - Custura Bucurei  
Muntele TARCU si Muntele MIC - Ref. si Statia Meteo Cuntu  


A photo [Not found]

An article [Not found]

A trail
Isticeul Mic-Paraul Corogana-Poiana Corogana

 There are no comments for this message
Login or register to comment