Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: Florin Stoican <f...@yahoo.com>
Date: Wed, Aug 17, 2005, 3:45 pm
Subject: [a] Raspunsul MMGA la solicitarea de informatii privind administrarea PN Buila-Vanturarita
ROMANIA
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
DIRECTIA GENERALA CONSERV AREA NA TURII,
BIODIVERSITATE, BIOSECURITATE, SOL, SUBSOL
Directia Conservarea Naturii, Biodiversitate,
Biosecuritate

Asociatia Kogayon
Domnului Presedinte Florin Stoican,
Stimate domnule Presedinte

Ca urmare a adresei dumneavoastra nr. 6/2005
inregistrata la sediul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor cu nr. 95.986/04.08.2005, prin
care solicitati informatii, in temeiul Legii nr.
86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind
accesulla informatie, participarea publicului la
luarea deciziei si accesulla justitie in problemele de
mediu, al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public si al Legii 52/2003
privind transparenta decizionala in administratie si
al Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratie, referitoare la evaluarea ofertei depusa
in vederea incredintarii administrarii Parcului
National Buila - Vanturarita, constituit in baza HG
2151/2004 privind instituirea regimului de arie
naturala protejata pentru noi zone, va comunicam
urmatoarele:

In ceea ce priveste componenta nominala a comisiei de
evaluare a ofertelor, va transmitem atasat Ordinul
Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.
642/18.07.2005 privind constituirea comisiei de
evaluare a solicitarilor pentru incredintarea
administrarii ariilor naturale protejate care necesita
structuri de administrare.

Referitor la grila si criteriile de evaluare a
ofertelor, va transmitem anexat fisa de evaluare in
baza careia Comisia de evaluare a analizat si evaluat
ofertele.

In ceea ce priveste punctajele obtinute, va putem
comunica faptul ca pu nctajul obtinut de dumnevoastra
a fast de 69 puncte, iar de Regia Nationala a
Padurilor de 78, 8 puncte. Punctajul obtinut pe
categorii de catre Asociatia dumneavoastra, se
prezinta in urmatorul mod:
I) capacitate tehnica si administrativa - 15, 6
puncte/25;
II) capacitate stiintifica - 22 puncte/25;
III) capacitatea financiara, bugetul ce se va aloca
anual destinat exclusiv funtionarii structurii de
administrare, pe categorii de cheltuieli - 10
puncte/20;
IV) angajarea personalului structurii de administrare
- 9, 6 puncte/15;
V) propunerea de regulament de organizare si
funtionare a structurii de administrare - 8, 4
puncte/10;
VI) prezentarea generala a ofertei - 3, 4 puncte/5.

Referitor la studierea ofertei castigatoare pentru
administrarea Parcului National Buila - Vanturarita,
va rugam sa va adresati Regiei Nationale a Padurilor
pentru consultarea acesteia.

Directia Juridica
Mihaela Chiran

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
Ordin Nr.642/2005 privind constituirea comisiei de
evaluare a solicitarilor pentru incredintarea
administrarii ariilor naturale protejate
care necesita structuri de administrare

Avand in vedere prevederile art. 3 din Anexa nr 1 la
Ordinul Ministrului mediului si gospodaririi apelor
nr. 494/2005 privind procedura de incredintare a
administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor
naturale protejate, in temeiul art. 5 alin (8) din HG
nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu
modificarile si complemrile ulterioare, ministrul
mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ardin:

Art. 1
Se aproba componenta comisiei de evaluare a
solicitarilor pentru incredintarea administrarii
ariilor naturale protejate care necesita constituirea
de structuri de administrare, conform anexei nr. 1.
Art. 2
5e aproba componenta comisiei de solutionare a
contestatiilor primite in urma evaluarii solicitarilor
pentru incredintarea administrarii ariilor naturale
protejate care necesita constituirea de structuri de
administrare, conform anexei nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul
ordin
Art. 4
Directia Conservarea Naturii, Biodiversitate,
Biosecuritate va comunica prezentul ordin membrilor
comisiei.

Ministrul Mediului si Gospodaririi Apelor

ANEXA NR. 1
Comisia de evaluare a solicitarilor pentru
incredintarea administrarii ariilor naturale protejate
care necesita constituirea de structuri de
administrare:
1. Dan MUNTEANU - Academia Romana, Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii
2. Ion Marius BARBULESCU - Garda Nationala de Mediu,
Directia Habitate Naturale, Biodiversitate si Arii
Protejate
3. Mihaela CHIRAN - Ministerul Mediului si Gospodarii
Apelor, Directia Juridica
4. lurie MAXIM - Ministerul Mediului si Gospodarii
Apelor, Directia Conservarea Naturii, Biodiversitate,
Biosecuritate
5. John Samad SMARANDA - Ministerul Mediului si
Gospodarii Apelor, Directia Conservarea Naturii,
Biodiversitate, Biosecuritate

ANEXA NR. 2
Comisia de evaluare a contestatiilor primite in urma
evaluarii solicitarilor pentru incredintarea
administrarii ariilor naturale protejate care
necesita constituirea de structuri de administrare
1. loan POVARA - Academia Romana, Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii
2. Dan SACHELARESCU - Garda Nationala de Mediu,
Directia Juridica si Contencios
3. Monica MDULESCU - Ministerul Mediului si Gospodarii
Apelor, Directia Juridica
4. Adriana BAZ - Ministerul Mediului si Gospodarii
Apelor, Directia Conservarea Naturii, Biodiversitate,
Biosecuritate
5. Diana COCAI - Ministerul Mediului si Gospodarii
Apelor, Directia Conservarea Naturii, Biodiversitate,
Biosecuritate

Tabel centralizator cu solicitarile depuse la sediul
Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor in
vederea incredintarii administrarii parcurilor
nationale si naturale constituite prin HG 2151/2004
privind instituirea regimului de arie naturala
protejata pentru noi zone.

Nr. Parc / Ofertant

1. PN Buila-Vanturaria / RNP

2. PN Buila-Vanturaria / Asociatia Kogayon

3. PN Muntii Maramuresului / RNP

4. PN Lunca Muresului / RNP

5. PN Putna Vrancea / RNP

6. PN Comana / RNP

7. PN Comana / Asociatia Vanatorilor si
pescarilor Sportivi Bradul
8. PN Comana / SC Totagro SRL
9. Geoparcul Platoul Mehedinti / CJ Mehedinti
10. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului /
Universitatea din Bucuresti


Anexa Nr. 2.
FISA DE EVALUARE a ofertei de incredintare a
administrarii ariei naturale protejate

Ofertant:
Evaluator: ...................... Semnatura
Punctaj obtinut:

INDEPLINIREA TUTUROR CERINTELOR DE ELIGIBILITATE

a) Are capacitate tehnica si administrativa:
Dovedeste competenta in gestionarea resurselor
naturale OBS:
Detine pentru fiecare arie naturala protejata:
- o cladire destinata sediului administrativ
OBS:
- care sa aiba birouri dotate cu mobilier si birotica
OBS:
- minim doua autovehicule de teren
OBS:

b) Are capacitate sintifica:
- detine structuri de personal specializate
OBS:
- detine baza materiala necesara pentru a realiza
studii si cercetari privind resursele naturale,
monitorizarea si managementul
OBS:

c) Are capacitate financiara:
- Detine un patrimoniu suficient pentru a asigura
resursele financiare necesare dotararii, cheltuielilor
operationale, activitatilor specifice de management,
acoperirii salariilor necesare infiintarii unei/unor
noi structuri de administrare fara a recurge la dubla
subordonare a unor persoane deja angajate pe alte
posturi si in alte structuri
OBS:

I. Descrierea capacitatilor tehnice si administrative
existente ce vor intra in inventarul structurii de
administratie (sedii, terenuri, autovehicole,
birotica, mobilier, utilaje si unelte etc): MAXIM 25
PUNCTE

Se vor urmari:
I.1. Cat de bine corespund sediul, alte constructii si
terenuri propuse a intra in inventarul structurii de
administratie in vederea desfasurarii activitatii,
inclusiv amplasamentele acestora - maxim 12 puncte
I.2. Cat de bine corespund autovehiculele propuse a
intra in inventarul structurii de administratie -
maxim 6 puncte
I.3. Cat de bine corespunde birotica, mobilierul,
utilajele si uneltele etc. propuse a intra in
inventarul structurii de administratie in vederea
desfasurani activitatii - maxim 7 puncte,
PUNCTAJ:
PUNCTETARI:
PUNCTESLABE:

II. Dovedirea capacitatii stiintifice prill
prezentarea experientei si viziunii in domeniul
protectiei naturii si descrierea capitalului natural
al fiecarei arii naturale protejate; MAXIM
25 PUNCTE:
Se vor urmari:
II.1. Experienta in domeniul protectiei naturii si
managementului ariei naturale protejate
maxim 15 puncte
II.. Prezentarea viziunii in domeniul protectiei
naturii - maxim 5 puncte,
II.3. Descrierea capitalului natural al ariei naturale
protejate - maxim 5 puncte
PUNCTE TARI:
PUNCTE SLABE

III. Angajamentul privind bugetul ce se va aloca
anual, destinat exclusiv functionarii structurii de
administrare, cu defalcarea cuantumurilor alocate pe
categorii de cheltuieli; MAXIM 20 PUNCTE:
Se vor urman:
III.1. Alocarile bugetare legate de activitatile
specifice de management (constientizare publica,
servicii, cercetare, marcare), maxim 6 puncte
III.2. Alocarile bugetare destinate dot! rii. maxim 5
puncte.
III.3. Alocarile bugetare destinate functionarii
structurii (consumabile. intretinere. reparatii.
combustibili. comunicatii etc) maxim 4 puncte
III.4. Alocarile bugetare destinate personalului
salariat (salarii. uniforme. instruire etc). maxim 4
puncte.
III.5. Alocarile bugetare destinate functionlrii
Consiliului Stiintific si Consiliului
Consultativ. maxim 1 punct.
PUNCTE T ARI:
PUNCTE SLABE

IV. Angajamentul privind termenele pana la care se
realizeaza angajarea directorului
structurii de administratie si a personalului aflat in
subordinea direct! a acestuia; MAXIM 15 PUNCTE:

Se vor urmari:
IV.1. Aspecte privind angajarea personalului de
birou, maxim 8 puncte
IV.2. Aspecte privind angajarea personalului de
teren, maxim 7 puncte
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE

V. Propunerea de regulament de organizare si
functionare a structurii de adrninistrare. MAXIM 10
PUNCTE:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE

VI. Aspecte generale privind prezentarea ofertei MAXIM
5 PUNCfE
PUNCTETARI
PUNCTE SLABE

PUN CT AJ MINIM NECESAR: 70
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii VRANCEI - Paraul Bradului  
Muntii VRANCEI - Valea Raului Putna  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Satul Racu (scoala Generala)  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - C.F.R. Izvorul Muresului  
Muntii VRANCEI - Cabana De Vanatoare Tulnici  
Muntii MEHEDINTI - Podul Natural Ponoarele  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC  
Muntii VRANCEI  
Muntii MEHEDINTI  
Muntii MUNTELE MARE  
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI  
Muntii ALMAJULUI si LOCVEI  


There are no comments for this message
Login or register to comment