Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: Doru Munteanu <c...@bistrita.astral.ro>
Date: Thu, Jan 23, 2003, 5:31 pm
Subject: @ Regulamentul Parcului National Muntii Rodnei
Pentru cei interesati sa viziteze Munti Rodnei!
(atentie in special la Cap. 2.5. "Turism, reguli de vizitare" si cap. 4
"Sanctiuni";)
Lectura placuta!
Doru Munteanu
Caliman Club Bistrita

Regulamentul Parcului National Muntii Rodnei

1. Infintarea, scopul, limitele, zonarea si managementul Parcului National
Muntii Rodnei rezervatie a biosferei

Art.1 Parcul National Muntii Rodnei (PNMR) infiintat in anul 1932 prin
Jurnalul Consiliul de Ministri nr. 1949 sub denumirea de rezervatia
Pietrosul Mare, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 si prin Legea 5/2000,
este arie protejata de interes national si international, fiind incadrat,
conform clasificarii IUCN, in categoria a II-a (Parc National).
Art.2 Scopul principal pentru care a fost infiintat Parcul National este
cel de conservare a diversitatiii biologice. De asemenea se urmareste
eliminarea si prevenirea activitatilor de exploatare sau utilizare a
resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum si
asigurarea de conditii pentru activitatile educationale, recreative si de
cercetare stiintifica. Se permit activitati traditionale desfasurate de
proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de catre Administratia
Parcului National Muntii Rodnei.
Art.3 Parcul National Muntii Rodnei a fost declarat Rezervatie a Biosferei
de catre Comitetul MaB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului
International de Coordonare a Programului Om-Biosfera, de la Paris din 1997.
Art.4 Limitele Parcului National Muntii Rodnei, conform suprafetei
stabilite in Legea nr.5/2000, sunt cele prezentate in anexa la Regulament.
Art.5 Parcul National Muntii Rodnei, in suprafata de 47.227 ha, cuprinde
urmatoarele zone functionale:
a. Rerzervatia stiinfica Pietrosu Mare, in suprafata de 3300 ha, categoria
I-a IUCN (rezervatie stiintifica), zona de protectie integrala, destinata
cercetarii stiintifice;
b. Monumente ale naturii, categoria a-III-a IUCN:
-2562+2582 - Ponorul si Izbucul Izei (100, 5 ha);
-2209 - Poiana cu Narcise Valea Secii (5, 0 ha);
-2219 - Pestera din Valea Cobasel (1, 0 ha);
Total = 106, 5 ha
c. Rezervatii naturale, categoria a IV-a IUCN;
- 2589 - Piatra Rea (150, 0 ha);
- 2223 - Mihaeasa (50, 0 ha);
- 2225+2711 - Bila-Lala (2893, 0 ha);
Total = 3093, 0 ha
Art.6. Responsabilitatea managementului Parcului National Muntii Rodnei
revine Administratiei Parcului National (APNMR), care integreaza intr-un
plan unitar si supravegheaza toate activitatile, organizeaza activitati
specifice, asigurind o gospodarire unitara a Parcului.
Art.7. Activitatile APNMR legate de conservarea biodiversitatii sunt
coordonate si aprobate de Consiliul Stiintific al Parcului National Muntii
Rodnei.
Art.8. Participarea factorilor interesati la gospodarirea Parcului se
asigura prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol
consultativ in planificarea si realizarea activitatilor de gospodarire a
Parcului National Muntii Rodnei.

2. Activitati permise in parcul National Muntii Rodnei

2.1. Activitatile de silvicultura, vanatoare si pescuit.
Art.9. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus in Parcul
National Muntii Rodnei se executa numai lucrari prevazute in amenajamentele
silvice, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea
functionala a padurilor si a Parcului National Muntii Rodnei. Lucrari in
afara celor prevazute in amenajamentele silvice se executa doar cu acordul
Academiei Romane si cu aprobarea autoritatilor publice centrale, respectiv a
Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Ministerului
Apelor si Protectiei Mediului.
Art.10.
(1). In rezervatiile prevazute la art. 5 paragrafele a, b si c, vanatoarea
si pescuitul sunt interzise.
(2). Pentru fondurile de vanatoare Maramures, Bistrita-Nasaud si Suceava
care sunt constituite ca rezervatii de genofond pentru conservarea marilor
carnivore, se vor avea in vedere prevederile Ordinului nr. 949/1999 emis de
Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului. Aceste fonduri de
vanatoare vor fi administrate de catre directiile silvice (GVS), neputand
fi inchiriate.
(3). Vanatoarea se va organiza si desfasura in conformitate cu prevederile
Legii nr.103/1996 iar fondurile de vanatoare de pe teritoriul Parcului
National Muntii Rodnei nu se vor inchiria.
(4). Activitatiile privind protectia fondului piscicol, si acvacultura se
supun prevederilor Legii nr. 192/19.04.2001.
(5). Faptele ilegale din domeniile vanatorii si pescuitului vor fi
constatate si sanctionate de personalul APNMR si al unitatilor silvice cu
atributii in zona Parcului, fiind imputerniciti in acest sens.
Art.11. Actiunile de ingrijire a vanatului si exercitarea vanatorii, cele de
protectia fondului piscicol si de pescuit de pe toata suprafata Parcului se
organizeaza in comun de catre personalul de specialitate din ocoalele
silvice si APNMR.
Art.12. In cazul producerii de fenomene de forta majora (incendii,
calamitati, epizootii, focare de infectii, etc.) institutiile abilitate
intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea instiintarii APNMR.

2.2. Pasunat
Art.13.
(1) Exploatarea pasunilor alpine este permisa doar pentru animalele
persoanelor si comunitatilor din localitate care detin pasuni in zona
Parcului National Muntii Rodnei.
(2) Subinchirierea pasunilor catre detinatori de animale din zona
invecinata cu Parcul National Muntii Rodnei, altii decat proprietarii
pasunilor, se face pe baza de contract incheiat intre parti cu aprobarea
APNMR si autoritatii publice locale.
Art.14. Pe teritoriul Parcului National Muntii Rodnei activitatea pastorala
se desfasoara respectandu-se incarcatura de animale conform bonitatii
pajistilor.
Art.15. Pasunatul se supune urmatoarelor reglementari:
a. Pasunatul este interzis pe teritoriul Rezervatiei Stiintifice Pietrosul
Mare (3.300 ha) si pe teritoriul Rezervatiei Naturale Piatra Rea (150 ha);
b. Amplasarea de stane si adaposturi pastorale, adaptate specificului montan
si incadrate in peisaj, este permisa numai cu aprobarea APNMR;
c. Este interzisa amplasarea locurilor de tarlire in apropierea paraielor,
a lacurilor alpine si a jnepenisurilor.
d. Numarul admis de caini se stabileste prin contractul de pasunat, in
functie de efectivul de oi din fiecare turma, in limitele prevazute de
legislatia in vigoare (Legea nr.103/1996). Cainii vor purta obligatoriu
jujee. Pentru fiecare caine este obligatoriu sa se prezinte adeverinta de
vaccinare.
e. Trecerea prin fondul forestier si la apa se face cu respectarea
reglementarilor in vigoare, in baza contractului incheiat cu
administratorii proprietari de padure.
Art.16 APNMR initiaza periodic studii pentru stabilirea capacitatii de
suport a pasunilor pe care le aduce la cunostinta proprietarilor in
vederea reglementarii corespunzatoare a pasunatului.
Art.17 APNMR monitorizeaza activitatea de pasunat in PNMR pentru
stabilirea impactului acestei activitati asupra florei si faunei din parc
si pentru stabilirea unor eventuale restrictii in zonele afectate.
2.3. Constructii.
Art.18. In Parcul National Muntii Rodnei exista urmatoarele constructii:
a. In proprietatea Directiei Silvice Maramures: Casa laborator, Punctul de
observare si control Iezer, cantoanele silvice Izvorul Dragos si
Putredu;
b. In proprietatea Institutului National de Meteorologie si
Hidrologie-Filiala Cluj: Statia Meteo Iezer.
c. In proprietatea Primariei Rodna: Refugiul Salvamont Curatel si refugiul
Saua cu Lac;
d. In proprietatea Viseu Forest: Cabana Forestiera Izbucul Izei;
e. In proprietatea Primariei Borsa: Refugiul Salvamont Stiol, stana Izvor.
Art. 19. Pe teritoriul Parcului este interzisa realizarea de constructii
noi, cu exceptia celor de utilitate publica, care vor deservi activitati de
cercetare sau de administrare si gospodarire a parcului si turism, cu
respectarea prevederilor legale si cu aprobarea APNMR.
Art. 20. Construirea de cabane, adaposturi turistice in imediata vecinatate
a parcului se va face doar dupa efectuarea studiului de impact, conform
reglementarilor in vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra Parcului.
Documentatiile se avizeaza de catre Consiliul de administratie al PNMR.

2.4. Cercetarea stiintifica
Art.21 Cercetarea stiintifica in PNMR are ca scop primordial conservarea
patrimoniului floristic, faunistic si geologic al Muntilor Rodnei. Pentru
realizarea acestui scop, dupa inventarierea speciilor si evaluarea gradului
lor de periclitate, APNMR va asigura monitorizarea continua a elementelor
endemice, periclitate sau rare, precum si a habitatelor caracteristice si a
speciilor indicatoare.
Art.22 APNMR stabileste masurile necesare in vederea prevenirii si
impiedicarii distrugerii voite sau accidentale de catre om, a speciilor de
plante sau animale strict ocrotite de pe suprafata Parcului.
Art.23 Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul PNMR se desfasoara
cu avizul APNMR, care sprijina logistic, in masura posibilitatilor,
activitatea de cercetare.
Art. 24. Activitatea de cercetare in PNMR efectuata de catre colaboratori
externi ai APNMR se va desfasura pe baza unui contract de cercetare
incheiat cu APNMR. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de
catre parti. Dreptul asupra rezultatelor se stabileste prin contract.


2.5. Turism, reguli de vizitare.
Art.25 In Parcul National Muntii Rodnei sunt permise activitati de turism si
de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului.
Art.26 Traseele de acces in Parcul National Muntii Rodnei sunt:
Borsa-Valea Pietroasei; Valea Repedea-Frasinei-Puzdra;
Valea Negoescu-Puzdra; Valea Fantana-Puzdra; Valea Fantana-Stiol;
Pasul Prislop-Stiol; Sesuri-Valea Bila-Inau; Valea Lala-Inau;
Pasul Rotunda-Inau-Rebra-Batrana-Dealul Stefanitei.
Sant-Valea Blaznei-Inau; Rodna-Curatel-Inau;
Rodna-Valea Vinului-Izvorul Rosu-Tarnita lui Putredu;
Rodna-Valea Vinului-izvorulBailor-Curatel;
Anies-Valea Aniesului-Saua Gargalau;
Sangeorz Bai-Valea Cormaia-Varful Repede;
Romuli-Valea Stramba-Vf. Batrana;
Nasaud-Valea Rebra-Tarnita la Cruce;
Telciu-Valea Stramba-Varful Batrana;
Telciu- Telcisor-Vf. Batrana;
Moisei-Dealul Moiseiului-Izbucul Izei-Pasul Pietrei;
Art.27 Accesul in PNMR este permis doar in baza autorizatiei eliberate de
APNMR, ocoalelor silvice teritoriale si personale imputernicite.
Art.28 Tariful de vizitare se stabileste anual de catre Directiile silvice
Maramures si Bistrita-Nasaud si se aproba de actre Consiliile judetene MM si
BN. Localnicii provenind din localitatile care au prioritati pe raza PNMR nu
platesc tariful de intrare in Parc.
Art.29 Vizitarea Parcului National Muntii Rodnei este permisa numai pe
potecile marcate.
Art.30 Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee si
amploasarea panourilor indicatoare si informative se face numai cu avizul
Comisei Judetene de Turism si prin supravegherea Salvamont, cu aprobarea
administratiei parcului.
Art.31 Camparea pe teritoriul PNMR se reglementeaza astfel:
a. camparea este permisa in urmatoarele puncte:
langa Statia Meteo, in Tarnita la Cruce, sub varful Repede, Puzdra, intre
saua Gargalau si Saua Galati, La Izvoare, Lala Mica, Valea Blaznei, Izbucul
Izei si Valea Vinului.
b. saparea de santuri in jurul locurilor de amplasare a corturilor sau alte
amenajari sunt interzise.
Art.32 Aprinderea focului pe teritoriul PNMR se reglementeaza astfel:
a. focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate in
acest scop in camparile din zonele: Statia Meteo, Valea Blaznei, Puzdra,
Izbucul Izei, Valea Vinului si Saua Curatel, cu material asigurat contra
cost de ad-torii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire si
stingere a incendiilor.
b. este strict interzisa defrisarea vegetatiei lemnoase de orice fel pentru
foc.
c. este interzisa aprinderea focului in golul alpin si in fondul forestier.
In locurile de campare din golul alpin (Tarnita la Cruce, sub Vf. Repede,
intre Saua Gargalau si Saua Galati, La Izvoare si Lala Mica) se permite doar
utilizarea primusului.
Art.33 Regimul deseurilor pe teritoriul PNMR se reglementeaza astfel.
a) este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul PNMR.
Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul
vizitarii parcului. Deseurile vor fi evacuate in afara parcului si se lasa
doar in locuri special amenajate pentru colectare.
b) responsabilitatea depozitarii temporare a deseurilor la Statia Meteo sau
la alte cabane revine gestionarilor cabanelor in cauza, cu respectarea
conditilor legale, astfle incat sa nu existe posibilitatea de acces pentru
animale salbatice.
c) responsabilitatea evacuarii periodice a deseurilor menajere provenite din
activiatea cabanelor revine ad-torilor acestora.
Art.34 Se interzice taierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin
orice mijloace a jneapanului si a zambrului.
Art.35 Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor,
puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de
fenomene naturale sau de catre alte persoane.
Art.36. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea in orice
scop a elementelor floristice si faunistice de orice fel din PNMR.
Art.37 Colectarea de specii de flora si funa se poate face doar cu scop
stiintific si numai cu acordul scris al APNMR.
Art.38 Accesul cainilor in PNMR (cu exceptia suprafetelor prevazute la Art.
5, pc. a, b, c) este permis doar in conditiile in care cainii sunt tinuti
permanent in lesa si cu achitarea tarifului de intrare. Formatiile Salvamont
pot utiliza in actiuni caini utilitari.
Art.39. Perturbarea linistii in parc este strict interzisa.
Art.40 Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor
informative si indicatoare precum si a placilor stalpilor sau a semnelor de
marcaj de pe traseele turistice.
Art.41. Este strict interzisa degradarea refugiilor, a adaposturilor,
podetelor, sau a oricarei alte constructii sau amenajari pe teritoriul
parcului.
Art. 42. Folosirea ambarcatiunilor de orice tip pe lacurile alpine cu
exceptia celor destinate pentru colectarea de probe pentru cercetari
stiintifice este interzisa.
Art.43. Scaldatul si utilizarea de detergenti pentru spalare in apele
curgatoare si in lacurile alpine sunt interzise.
Art.44. APNMR monitorizeaza turismul pe teritoriul PNMR, in vederea
satbilirii impactului acestei activitati asupra florei si faunei din parc si
pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de
restrictionare a accesului turistilor, daca acest lucru se impune pentru
conservare.

2.6. Serviciul Salvamont
Art.45 Pe teritoriul PNMR functioneaza formatii Salvamont care asigura
permanenta in puncte fixe, patruleaza pe traseele turistice si intervin in
caza de accidentare a turistilor aflati in Muntii Rodnei.
Art. 46 Punctele de permanenta Salvamont in PNMR sunt stabilite de catre
serviciile Salvamont ale judetelor MM si BN.
Art. 47. Membrii echipelor Salvamont colaboreaza cu APNMR in actiunile de
paza organizate pe teritoriul parcului.
Art.48. APNMR sprijina logistic echipele Salvamont in caz de forta majoara.
Art.49 Competitiile si manifestraile cu caracter sportiv se organizeaza cu
acordul serviciilor publice si cu avizul APNMR.

3. Finantarea activitatilor

Art.50. Finantarea activitatilor APNMR se asigura din fonduri provenite:
a. din proiecte de conservare a biodiversitatii
b. de la Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica MM si BN
c. de la Consiliile Jud. MM si BN
d. prin bugetele judetene si locale
e. din activitati proprii
f. din subventii, donatii, sponsorizari alte surse

4. Sanctiuni

Art.51 Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage dupa caz
raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila,
confiorm legislatiei in vigoare.
Art.52 Constituie contraventii urmatoarele fapte daca nu au fost savarsite
astfel incat potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a) incalcarea prevederilor Art. 13 alin 1 se sanctioneaza cu amenda de la
3.000.000 lei la 15.000.000 lei.
b) Incalcarea prevederilor Art. 13 alin 2 se sanctioneaza cu amenda de la
15.000.000 lei la 75.000.000 lei
c) Incalcarea prevederilor Art. 14 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000
lei la 10.000.000 lei.
d) Incalcarea prevederilor Art. 15 lit a si a Art. 33 lit b se sanctioneaza
cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
e) Incalcarea prevederilor Art. 15 lit b se sanctioneaza cu amenda de la
15.000.000 lei la 45.000.000 lei.
f) Incalcarea prevederilor Art. 15 lit c se sanctioneaza cu amenda de la
8.000.000 lei la 12.000.000 lei.
g) Incalcarea prevederilor Art. 15 lit d se sanctioneaza cu amenda de la
15.000.000 lei la 50.000.000 lei.
h) Incalcarea prevederilor Art. 15 lit e se sanctioneaza cu amenda de la
5.000.000 la 10.000.000 lei.
i) Incalcarea prevederilor Art.19, Art.20, Art.21 se sanctioneaza cu amenda
de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
j) Incalcarea prevederilor Art.28, Art.31, Art.32, lit a, b si c, Art. 41
si
Art. 43 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
k) Incalcarea prevederilor Art. 29, Art. 30, se sanctioneaza cu amenda de la
100.000 lei la 200.000 lei.
l) Incalcarea prevederilor Art. 32, lit d, Art. 50 se sanctioneaza cu amenda
de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei.
m) Incalcarea prevederilor Art. 33 lit a si c si Art. 40 se sanctioneaza cu
amenda de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei.
n) Incalcarea prevederilor Art. 34 lit a, se sanctioneaza cu amenda de la
600.000 lei la 800.000 lei.
o) Incalcarea prevederilor Art. 34 lit c si d se sanctioneaza cu amenda de
la 800.000 lei la 1.200.000 lei.
p) Incalcarea prevederilor Art.37 se sanctioneaza cu amenda de la 100.000
lei la 300.000 lei.
q) Incalcarea prevederilor Art. 40 se sanctioneaza cu amenda de la 300.000
lei la 800.000 lei.
r) Incalcarea prevederilor Art. 39 si Art. 44 se sanctioneaza cu amenda de
la 500.000 lei la 1.500.000 lei.
s) Incalcarea prevederilor Art. 42 se sanctioneaza cu amenda de la 500.000
lei la 2.000.000 lei.


Art. 53
(1) Incalacrea altor prevederi ale regulamentului se sanctioneaza potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Sanctiunile stabilite in prezentul regulament se pot aplica atat
persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
Art 54. Prevederile Art. 53 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

5. Dispozitii finale

Art. 55 Aplicarea prezentului regulament se face de catre personalul APNMR.
Personalul imputernicit sa aplice regulamentul isi va dovedii identitatea
cu legitimatii al caror format va fi popularizat in mass-media si pe
panourile informative de la intrarile in parc.
Art.56. Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute prin
regulament se face de catre persoanele imputernicite in acest sens de catre
Cons. Jud. MM si BN.
Art. 57 Prezentul regulamnet poate fi modificat la propunerea APNMR, cu
acordul Consiliului Stiintific, prin hotarare a cons. jud.
Art. 58 Anexa prevazuta la Art. 4 face parte integranta din prezentul
regulament.
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.

Other messages in the same thread:
SubiectAutorData
 @ Regulamentul Parcului National Muntii RodneiDoru MunteanuJan 23, 2003
   @ Re: Regulamentul Parcului National Muntii...Titus_Hen...Jan 24, 2003
   Re: @ Regulamentul Parcului National Muntii...Dinu MititeanuJan 24, 2003
   Re: @ Regulamentul Parcului National Muntii...Doru MunteanuJan 24, 2003

Links to the Mountain Guide:
Muntii RODNEI - C.F.R. Borsa  
Muntii RODNEI - Poiana Borsa  
Muntii RODNEI - Pasul Prislop  
Muntii RODNEI - Saua Stiol  
Muntii RODNEI - Valea Fantanii  
Muntii RODNEI - Varful Cobasel  
Muntii RODNEI - Tabara Valea Blaznei  
Muntii RODNEI - Comuna Sant  
Muntii RODNEI - Valea Lala  
Muntii RODNEI - Lacul Lala Mare  
Muntii RODNEI - Saua Curatel  
Muntii RODNEI - Valea Vinului  
Muntii RODNEI - Comuna Rodna  
Muntii RODNEI - Compl.Turistic Borsa  
Muntii RODNEI - Sub Varful Stiol  
Muntii RODNEI - Saua Gargalau  
Muntii RODNEI - Valea Aniesului  
Muntii RODNEI - Satul Anies  
Muntii RODNEI - Valea Cormaia  
Muntii RODNEI - Cabana Farmecul Padurii  
Muntii RODNEI - Satul Cormaia  
Muntii RODNEI - Sangeorz-Bai  
Muntii RODNEI - Oras Borsa  
Muntii RODNEI - Statia Meteo  
Muntii RODNEI - Sub Varful Pietrosu  
Muntii RODNEI - Sub Varful Rebra  
Muntii RODNEI - Tarnita La Cruce  
Muntii RODNEI - Satul Rebra  
Muntii RODNEI - Valea Telcisor  
Muntii RODNEI - Satul Telciu  
Muntii RODNEI - Valea Stramba  
Muntii RODNEI - Satul Romuli  
Muntii RODNEI - Dealul Stefanitei  
Muntii RODNEI - Tarnita Lui Putredu  
Muntii RODNEI - Sub Varful Gargalau  
Muntii RODNEI - Varful Repede  
Muntii RODNEI - Sub Varful Cormaia  
Muntii RODNEI - Poiana Batrana  
Muntii RODNEI - Varful Batrana  
Muntii RODNEI  


There are no comments for this message
Login or register to comment