Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: Mircea Verghelet <v...@pcrai.ro>
Date: Thu, Apr 7, 2011, 10:54 am
Subject: Re: [a] norme de realizare marcaje turistice
HG 77/2003

ANEXA nr. 3: SEMNELE utilizate pentru marcarea traseelor turistice
montane s, i condit, iile de detaliu tehnic pe care acestea trebuie sa(le
indeplineasca(pentru asigurarea uniformita(t, ii s, i respecta(rii
inscript, iona(rii internat, ionale
(1) Pentru marcarea traseelor turistice montane se utilizeaza(
urma(toarele semne:
a) banda verticala(- pe fond alb - pentru marcarea traseelor principale,
numite s, i magistrale, care sunt, de regula(, trasee de creasta(;
b) crucea cu brat, e egale - pe fond alb - pentru marcarea traseelor de
lega(tura(;
c) triunghiul echilateral - pe fond alb - s, i punctul intr-un cerc - pe
fond alb - pentru marcarea traseelor secundare;
d) punctul cu cercuri duble de culoare alba(s, i ros, ie pentru traseele
dus-intors.
(2) Culorile pentru semnele de marcaj sunt: ros, u, galben s, i albastru,
obligatoriu pe fond alb.
(3) Pentru asigurarea uniformita(t, ii s, i respecta(rii inscript, iona(rii
internat, ionale semnele de marcaj vor indeplini urma(toarele condit, ii
de detaliu tehnic:
a) se vor incadra intr-un patrulater imaginar cu laturile de 16-20 cm;
b) benzile de culoare vor avea o la(t, ime de 6 cm, iar cele de culoare
alba(, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
c) triunghiul cu miezul de culoare va avea laturile de 10 cm, iar banda
de culoare alba(, de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
d) punctul de culoare va avea diametrul de 10 cm, iar banda de culoare
alba(, o la(t, ime de 3 cm (3 + 10 + 3 = 16 cm);
e) crucea de culoare va avea cele doua(benzi perpendiculare de 3 cm, iar
banda de culoare alba(, de 5 cm (5 + 6 + 5 = 16 cm);
f) semnele de marcaj se vor aplica in ambele sensuri de circulat, ie, la
distant, e astfel apreciate incat sa(fie us, or vizibile de la un semn la
altul, perpendiculare pe direct, ii de mers s, i la ina(lt, imea de 1, 5-2 m
fat, a(de sol;
g) in golurile alpine s, i in poienile foarte mari semnele de marcaj se
vor face pe stalpi confect, ionat, i din t, evi metalice; stalpii vor fi
vopsit, i mai intai cu grund de protect, ie, apoi cu vopsea de culoare
alba(s, i neagra(, in dungi alternative de 30 cm la(t, ime, vor fi
preva(zut, i la partea inferioara(cu gheare pentru fixarea in fundat, ii
de ciment s, i apoi, in pa(mant s, i la partea superioara(, cu o paleta(
pentru semnele de marcaj;
h) pentru protect, ia arborilor semnele de marcaj se vor aplica direct pe
copaci, prin vopsire, fiind interzisa(fixarea in cuie a altor indicatoare;
i) in zonele stancoase, greu accesibile, semnele de marcaj se vor aplica
pe palete metalice scurte sau pe lespezi plate din piatra(, implantate
in gra(mezi de pietre, cimentate, cu o ina(lt, ime de 0, 4-0, 6 m;
j) in zonele in care traseul turistic montan este bine trasat s, i nu are
ramificat, ii nu se va face exces de semne, dar se vor marca in mod
deosebit intra(rile in pa(dure (din drumuri, poieni, goluri alpine,
va(i) prin unul sau mai multe semne us, or vizibile;
k) pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate
semnele, in grup, unul sub altul, s, i nu alternativ, la distant, e mari
unul de altul; in zonele stancoase semnele de marcaj se vor grupa orizontal;
l) in punctele de inflexiune a direct, iei de mers a potecii se vor aplica
sa(get, i bicolore (culoarea alba(+ culoarea marcajului), care vor
indica unghiul direct, ional; sa(geata va avea o lungime de 40-50 cm, o
la(t, ime totala(de 8-10 cm s, i unghiul direct, ional de 15 grade, 30
grade, 45 grade, 60 grade, 75 grade, 90 grade, 105 grade s, i de 120 grade;
m) in zone deosebit de circulate s, i expuse fenomenului de ceat, a(
marcajul care va indica apropierea refugiului alpin sau a cabanei va fi
dublat de un sistem de atent, ionare acustic sau vizual, act, ionat
electric sau mecanic; in cazul cabanelor funct, ionarea acestui sistem va
fi in responsabilitatea cabanierului;
n) la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante
s, i rezistente la ger, ca(ldura(, soare, umezeala(s, i agent, ii
poluant, i corosivi;
o) se va evita marcarea drumurilor publice s, i a drumurilor forestiere
altfel decat prin ta(blit, e indicatoare, la capetele acestora; in cazul
in care un traseu turistic montan se interfereaza(cu un drum public,
traseul va fi marcat astfel incat sa(fie bine relevate intra(rile s, i
ies, irile din drumul public.
ANEXA nr. 4: INDICATOARELE de trasee turistice montane s, i
standardizarea acestora
(1) Indicatoarele de trasee turistice montane sunt:
a) indicatoarele de direct, ie sunt: indicatoare de direct, ie simple, care
au o lungime de 68 cm s, i o la(t, ime de 28 cm, s, i indicatoare de
direct, ie duble, care au o lungime de 78 cm s, i o la(t, ime de 28 cm;
b) indicatoarele de traseu sunt cu dimensiuni variabile (32 cm/45 cm, 40
cm/56 cm, 50 cm/70 cm s, i 63 cm/87 cm), in funct, ie de volumul de
informat, ii pe care il cont, in, s, i sunt amplasate pe verticala(sau pe
orizontala(, pe un picior sau pe doua(picioare;
c) indicatoarele de documentare sunt cele care vor cont, ine informat, ii
despre traseele turistice montane marcate s, i principalele puncte de
interes turistic din zona pe care o prezinta(.
Pe indicatoarele de la intra(rile s, i ies, irile de pe traseu vor fi
trecute s, i dificulta(t, ile drumet, iei astfel:
- pericol de avalans, a(;
- cornis, a(pe traseu;
- dificulta(t, i alpine (pasaje, sa(ritori);
- condit, ii meteo care pot influent, a substant, ial parcursul;
- orientare dificila(;
- panta(mare s, i alunecoasa(;
d) tablele toponimice sunt indicatoare pentru lacuri, rauri, monumente
ale naturii, varfuri de munte, s, ei importante, pentru alte obiective
culturale s, i de interes turistic. Tablele toponimice vor fi realizate
din pla(ci fibrolemnoase impermeabilizate sau din fibre de sticla(,
rezistente la intemperii, de dimensiunile 32 cm/45 cm, in culori
diferite pentru fie-care element prezentat, astfel:
- tablele toponimice inscript, ionate cu litere de culoare alba(pe fond
de culoare albastra(sunt pentru lacuri s, i rauri;
- tablele toponimice inscript, ionate cu litere de culoare neagra(pe
fond de culoare galbena(sunt pentru monumente ale naturii;
- tablele toponimice inscript, ionate cu litere de culoare neagra(pe
fond de culoare alba(sunt pentru alte obiective de interes turistic.
(2) Pentru standardizarea indicatoarelor de trasee turistice montane
realizarea s, i implantarea lor se vor face cu respectarea urma(toarelor
condit, ii:
- stalpii de marcaj pentru indicatoare vor avea dimensiunile de 2, 20 m -
2, 40 m ina(lt, ime s, i de 0, 10 m - 0, 12 m grosime; stalpii se vor ingropa
in fundat, ii solide, la o adancime de 0, 50 m - 0, 70 m;
- paletele cu semnul de marcaj se vor orienta perpendicular pe direct, ia
de mers, iar sa(get, ile, pe direct, ia axului traseului;
- sa(get, ile indicatoare de direct, ie vor ment, iona obligatoriu
obiectivul cel mai apropiat, timpul de mers pana(la acesta s, i semnul
de marcaj;
- tablele indicatoare, care se vor instala in punctele de convergent, a(
(ra(spantie) a mai multe trasee turistice montane, vor cuprinde
obligatoriu urma(toarele informat, ii inscript, ionate unele sub altele:
semnele de marcaj, direct, iile de mers s, i timpul, unele indicat, ii
speciale (Drum periculos; Atent, ie, cad pietre.)
(3) Locurile de incepere a traseelor turistice montane, precum s, i
intersect, iile traseelor marcate vor avea amplasate obligatoriu, in
ambele sensuri, indicatoare confect, ionate din pla(ci fibrolemnoase
impermeabilizate sau din fibra(de sticla(.On 07.04.2011 10: 48, Alin Tanase wrote:
> Salut,
>
>
> ma poate ajuta cineva cu nr legii ce reglementeaza normele de realizare
> a marcajelor turistice?
> In particular ma intereseaza dimensiunile marcajelor.
>
>
> Multumesc,
> Alin.
>
>
> ------------------------------------
>
> -------
> Redirectare 2% din impozit catre Alpinet:
> http://www.alpinet.org/doilasuta
> -------
> Grupul Alpinet pe linkedin.com: http://www.linkedin.com/e/gis/25818/219FAB093CB7 si pe Twitter: http://www.twitter.com/alpinetorg
> -------
> http://www.scouts.ro | cercetasii sibieni
> -------
>
>
>
>
>
>


--
Mircea Verghelet
Piatra Craiului National Park
Toplitei 150, 505800 Zarnesti, Brasov County, Romania
tel: +40 268 223165
fax: +40 268 223008
vmircea@pcrai.ro
www.pcrai.ro
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii METALIFERI - Popasul Turistic Brazi  
Muntii METALIFERI - Rosia Montana  
Muntii PADUREA CRAIULUI - Piciorul Porcului  
Munceii INTORSURII - Varful Poienii  
Munceii INTORSURII - Intorsura Buzaului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Valea Seaca a Pietrelor  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Poiana Lespezi  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Piatra Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Zorelelor  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Sperantelor (Cioranga Mare)  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Garofita Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Crucea Granicerului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Spirla  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Valea Pietrelor  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Curmatura Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Brina Caprelor (Craiului)  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Diana  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Zarnesti  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Virful Ascutit (Lehmann)  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Comuna Fundata  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa Crucea Pajurei (dn73, Km93.5)  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Crucea Vatafului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Refugiul Grind  
Muntii METALIFERI  
Muntii PADUREA CRAIULUI  
Munceii INTORSURII  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI  


There are no comments for this message
Login or register to comment