Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Ştirile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: grig <g...@b.astral.ro>
Date: Tue, Sep 10, 2013, 3:49 pm
Subject: [a] Fwd: Memorial Bebe Nistorescu
Original Message --------
Subject: [costila] Memorial Bebe Nistorescu
Date: Tue, 10 Sep 2013 10: 41: 22 -0000
From: George Stroie <george_stroie@yahoo.com>


Concursul de escalad "Memorial Bebe Nistorescu" este o reuniune a
c r torilor din A ntreaga ar i are drept scop valorificarea
poten ialului deosebit pentru practicarea escaladei sportive a zonei
Piatra Craiului prin amenajarea de rute noi, re-amenajarea rutelor
vechi i promovarea zonei. La acest concurs poate participa orice
persoan din ar , indiferent dac este A nscris sau nu la un club sau
asocia ie sportiv . A nscrierile se fac A n limita a 100 de concuren i.
Competi ia se va desf ura pe parcursul unei zile (1 zi) A 14
septembrie 2013. Categoriile de concurs vor fi: u or, mediu i
dificil, fiecare pentru fete i b ie i. Decizia de a se A nscrie A ntr-o
categorie sau alta apar ine fiec rui participant i nu este
condi ionat de vA rst , experien sau realiz rile sportive.
Competi ia se va desf ura doar pe traseele amenajate special pentru
acest concurs (12 trasee). Traseele au o A n l ime medie de 15 A 25 m
i vor fi pre-echipate cu bucle de c tre organizatori. Traseele vor fi
A ncadrate A n 3 paliere de dificultate: 4 trasee u oare, 4 trasee
medii i 4 trasee dificile. Fiecare traseu va avea un num r de 1000
puncte. Pentru traseele realizate la vedere se va acorda un bonus de
300 de puncte la prima A ncercare, 200 de puncte la a doua A ncercare i
100 de puncte la a treia A ncercare. Parcurgerea traseelor de concurs
se realizeaz de c tre concuren i ori de cite ori doresc A n intervalul
de 20 de minute. Un traseu se consider realizat i va fi punctat
atunci cA nd respectivul traseu a fost c rat de la baz pana in
"top", cap de coarda, f r odihn sau ajutor (A n coard sau A n
punctele de asigurare), n manier "red point". Arbitrajul va fi
asigurat pentru fiecare concurent. Arbitrii vor nota traseul parcurs,
din cA te A ncerc ri a realizat un concurent topul, timpul, din acestea
realizA ndu-se departajarea. Fiecare participant trebuie s de in
echipament propriu (papuci de c rat, coard , espadrile, s cule de
magneziu, dispozitiv pentru asigurare) aflat A n bun stare.
Organizatorii nu pun la dispozi ie filatori. Organizatorii A i rezerv
dreptul de a anula A nscrierea, implicit participarea A n concurs sau
scoaterea din concurs a sportivilor care A ncalc regulamentul de fa
sau normele etice i/sau morale impuse de bunul sim iar ace tia vor
suporta cheltuielile de cazare i de mas aferente. Intervalul orar
pentru participarea la competi ie va fi sA mb t , 14 septembrie 2013
A ncepA nd cu ora 9: 00. Nu se percepe tax de participare. Festivitatea
de acordare a diplomelor i petrecerea de final vor avea loc A n
aceea i loca ie, A n 14 septembrie 2013 A ncepA nd cu orele 17: 00. Orice
activitate sportiv sus inut pe traseele amenajate pentru concurs
dup A ncheierea competi iei cade A n responsabilitatea proprie a
sportivului. ATEN IONARE Practicarea escaladei sportive presupune
asumarea unor riscuri. A n cazul A n care practican ii nu cunosc, nu
respect sau ignor normele de securitate specifice acestui sport i
modalitatea de asigurare a coechipierului sau de parcurgere a
traseelor de escalad sportiv A n maniera "cap de coarda", A i asum
A n A ntregime responsabilitatea, conform normelor eticii de concurs i
a prezentului regulament. Participan ii la acest eveniment, care au
A mplinit varsta de 18 ani A i asum pe propria r spundere aceste
riscuri. A n cazul minorilor, participarea este permis doar cu acordul
scris al p rin ilor sau a tutorelui legal sau sub supravegherea
acestora sau a unui antrenor care este A mputernicit de c tre ace tia.
Alegerea coechipierului A n cadrul concursului de escalad (cel care
asigur c r torul) este la latitudinea fiec rui participant. AtA t
cel care se ca r , cA t i cel care asigur , sunt singurii
responsabili de eventualele accidente care pot surveni. A n acest sens
v recomand m de inerea de asigurare medical . Cei 100 de participan i
vor fi selecta i dintre persoanele A nscrise la concurs A n ordinea
cronologic i A n func ie de A ncadrarea pe gradele de dificultate a
traseelor. Eventualele modific ri ale acestui regulament, determinate
de cauze obiective, vor fi anun ate A nainte de A nceperea competi iei
i postate pe site-ul www.agturism.ro. mai multe detalii la
http://agturism.ro

citeste mai mult la: http://agturism.ro/? page_id=11


---
Grig
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Piatra Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Garofita Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Curmatura Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Brina Caprelor (Craiului)  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI  


There are no comments for this message
Login or register to comment