Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Liste Alpinet - alpinet2k

Bookmark and Share

De la: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Data: Joi, 4 Dec 2003, 13:19
Subiect: Re: @zonare PN Bucegi
Zonarea interioara a PN-urilor a fost aprobata prin Ordinul nr. 552 din
26.08.2003 al Ministerului Agriculturii, Padurilor, APelor si Mediului
(MAPAM) privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a
parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a
diversitatii biologice, publica in Monitorul Oficial nr. 648 din
11.09.2003

COntinut:

==================================

O MAPAM 552 / 2003

In baza prevederilor art. 2 din H. G. 230/2003 privind delimitarea
rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si
constituirea administratiilor acestora,
in temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din H. G. 739/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor
si Mediului,
avand in vedere Avizul nr. 576 din 12 august 2003 al Academiei Romane -
Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii,
ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul
ordin:

Art. 1.
Se aproba zonarea interioara a parcurilor nationale si a parcurilor
naturale din punct de vedere al necesitatii de conservare a
ecosistemelor naturale si a diversitatii biologice, prin delimitarea
zonelor de conservare speciala, conform anexei.

Art. 2.
Zonele de conservare speciala cuprind cele mai valoroase elemente ale
patrimoniului natural din interiorul parcurilor nationale si parcurilor
naturale si sunt asimilabile integral sau pot include rezervatii
stiintifice, rezervatii naturale, inclusiv de tip peisagistic, monumente
ale naturii, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala
avifaunistica, zone protejate pentru monumentele istorice de valoare
nationala exceptionala, dupa caz.

Art. 3.
(1) Pana la aprobarea planului de management pentru fiecare parc
national sau parc natural, care va reglementa in amanunt regimul de
protectie si zonarea detaliata, in zonele de conservare speciala se
interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale,
precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul
de protectie si/sau de conservare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in zonele de conservare
speciala din parcurile nationale si parcurile naturale, in afara
perimetrelor rezervatiilor stiintifice cu regim strict de protectie se
pot desfasura urmatoarele activitati:
a) de natura stiintifica si educativa;
b) turismul controlat;
c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai
cu animalele domestice proprietatea membrilor comunitatilor ce detin
pasuni in interiorul parcului, pe suprafetele, in perioadele si cu
speciile si efectivele aprobate de administratia parcului, astfel incat
sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna
prezente in zona de conservare speciala;
d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii
anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care
constituie obiectul protectiei, in urma aprobarii de catre autoritatea
publica centrala care raspunde de silvicultura si mediu a planului de
actiune provizoriu elaborat in acest scop de consiliul stiintific al
parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de
management;
f) interventiile in scopul protectiei si mentinerii ecosistemelor
naturale si reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau
degradate, la propunerea consiliului stiintific al parcului, in urma
aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de
silvicultura si mediu;
g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, in baza
aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si
mediu, la propunerea consiliului stiintific al parcului;
h) actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri
si de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului stiintific al
parcului.

Art. 4.
Pana la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national si
parc natural, in suprafetele situate in afara zonelor de conservare
speciala se pot desfasura urmatoarele activitati:
a) activitatile prevazute la art. 3 alin. (2);
b) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile in
limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de
ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in
vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice si
juridice care detin terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile
locale, cu aprobarea administratiei parcului;
c) lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere, lucrari de
conservare si lucrari de igienizare;
d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care
promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor. In parcurile
nationale se pot aplica: tratamentul taierilor de transformare spre
gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite,
tratamentul taierilor progresive cu perioada lunga de regenerare,
tratamentul taierilor rase in benzi sau in parchete mici, in cazul
molidisurilor pure si arboretelor de plop euroamerican, si tratamentul
taierilor in crang in salcamete si zavoaie de plop si salcie.
In parcurile naturale se mai pot aplica si tratamentele taierilor
succesive si progresive clasice sau in margine de masiv;
e) orice alte activitati aprobate de administratia parcului si de
consiliul stiintific, care nu pun in pericol conservarea patrimoniului
natural al parcului.

Art. 5.
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin toti
detinatorii de fond forestier inclus in parcurile nationale sau
parcurile naturale in afara zonei de conservare speciala sunt obligati
sa nu depaseasca posibilitatea de produse principale rezultata in urma
reincadrarii arboretelor in tipurile functionale, conform prevederilor
prezentului ordin. In cazul in care amenajamentele silvice in vigoare
prevad alte tratamente, administratorii sau detinatorii de fond
forestier sunt obligati sa solicite derogari de la prevederile
amenajamentelor silvice conform procedurilor legale.
(2) Amenajamentele silvice ale unitatilor de productie ce intra in
componenta parcurilor nationale si parcurilor naturale vor fi revizuite
in mod obligatoriu in cursul anului 2004, daca diferenta dintre
suprafata de fond forestier din zona de conservare speciala stabilita
prin prezentul ordin si suprafata incadrata in tipul I functional
conform amenajamentului silvic reprezinta mai mult de 20% din suprafata
de fond forestier a unitatii de productie respective.
(3) Cu ocazia lucrarilor de amenajare a fondului forestier, toate
padurile incluse in parcurile nationale si in parcurile naturale se
incadreaza in grupa I functionala, iar padurile din zonele de conservare
speciala se incadreaza in categoriile functionale corespunzatoare
tipului I - functional, conform normelor tehnice in vigoare pentru
amenajarea padurilor.

Art. 6.
(1) Zonarea interioara a fiecarui parc national si parc natural va fi
definitivata, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobarii planului de
management pentru fiecare arie protejata.
(2) Suprafata zonei de conservare speciala prevazuta in proiectul
planului de management al parcului nu poate sa difere cu mai mult de 5%
fata de suprafata zonei de conservare speciala aprobata prin prezentul
ordin decat in cazuri bine justificate, in baza unor studii de
specialitate aprobate de catre autoritatea publica centrala care
raspunde de silvicultura si mediu.

Art. 7.
Structurile de administrare ale parcurilor nationale si parcurilor
naturale si detinatorii terenurilor din cuprinsul acestora au obligatia
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8.
Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se face
de catre structurile statului care au atributii de control in domeniul
silviculturii si protectiei mediului.

Art. 9.
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea
materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa
caz.

Art. 10.
Anexa*) face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 11.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*) Anexa este reprodusa in facsimil.


ANEXA
HARTILE
si delimitarile zonelor de conservare speciala ale parcurilor nationale
si parcurilor naturale

In cadrul hartilor si descrierii localizarii zonelor de conservare
speciala ale parcurilor nationale si a parcurilor naturale au fost
utilizate:

(1) urmatoarele prescurtari:
UP - unitate de productie silvica
OS - Ocol Silvic

(2) urmatoarele simboluri:
facsimil cu tip hasuri pentru figurare:
- Parcele sau subparcele silvice incluse in zonele de conservare
speciala ale parcurilor
- Terenuri cu o alta utilizare decat silvica incluse in zonele de
conservare speciala ale parcurilor
- Retea hidrografica orientativa
- Localitati orientative

(3) informatii din hartile amenajistice ale unitatilor de productie
realizate in anii:
OS Borsa - 2000, OS Carlibaba - 1999, OS Rodna - 1992, OS Sangeorz Bai -
1993, OS Nasaud - 1996, OS Dragomiresti - 1997, OS Calimanesti - 1993,
OS Cornet - 1993, OS Brezoi - 1992, OS Braila 1999, OS Lacul Sarat -
1999-2000, OS Zarnesti - 1994-1995, OS Rucar - 1996, OS Bicaz - UP VIII
Bistra - 1983, restul din 1992, OS Ceahlau 1990, OS Gheorghieni - 1994,
OS Izvorul Muresului 1994, OS Baile Herculane - 1992, OS Baia de Arama -
1992, OS Mehadia - 1993, OS Tarnita - 1993, OS Pades 1994, OS Dorna
Candreni - 2000, OS Rastolita 2000, OS Vatra Dornei - 1992, OS Panaci -
1990, OS Sasca Montana - 1997, OS Bozovici 1995, OS Oravita - 1998, OS
Resita - 1992, OS Anina - 1997, OS Nera - 1995, OS Sinaia - 1971, 1991
si 2002, OS Azuga - 1971 si 2001, OS Rasnov - 1994, OS Moroieni - 1989,
OS Moldova Noua - 1996, OS Berzasca - 1995, OS Orsova - 1999-2000, OS
Drobeta - Tr. Severin - 1990, OS Macin - 1986 si 1995, OS Cerna - 1993,
OS Retezat - 1998, OS Lupeni - 1991 - 1992, OS Pui - 1996, OS Sudrigiu -
1994, OS Vascau - 1994, OS Belis - 1994, OS Garda - 1993, OS Valea
Ariesului - 2000, OS Huedin - 1994, OS Targu Neamt - 1997, OS Baru -
1996, OS Gradiste - 1995, OS Petrosani - 1993, OS Hateg - 1996.

[....]Parcul Natural Bucegi

Zonele de conservare speciala ale Parcului Natural Bucegi includ
parcelele si subparcelele forestiere 55A. C, 56-62, 63B. C, %64, 65-73,
74B. C. D, 75B-G, 76B. C, 79B din UP IV Valea Izvorului a OS Sinaia, 8B. C,
10B-E, 11B-F, 12B-F. V1, 13, 14, 27D, 28D. E. F. N1, 29A. B, 30, 31,
32B. C. D. V1 din UP V Sinaia a OS Sinaia, 10-12, 17C-H, 18-25, 31-35,
40-43, 26, 30, 36, 39 din UP VI Piatra Arsa a OS Sinaia, 1, 2, 3B, 4C. D,
5B, 6A. B, 7A. C, 8, 9, 10A, 12C, 13A. B. C. D, 14A. B. N, 15A, 17A. B. C,
18B. C. D, 19A. B. C. D. E, 20A. B. C. E, 21B. G. F, 23-29 din UP I Caraiman a OS
Azuga, 5-9, 15-18, 25, 26, 35-39, 41- 49, 55-58 din UP II Valea Cerbului
a OS Azuga, 61-64, 68, 69, 75-78, 84, 85, 103, 107-109, 113-115 din UP
III Raul Mare a OS Rasnov, 20-28 din UP IV Valea Portii a OS Rasnov,
63-69, 74-77 din UP V Valea Simonului a OS Rasnov, 44-57, 65B, 66B din
UP VI Valea Moieciului a OS Rasnov, 4A. B, 6D, 7A, 8A, 10C, 11, 30-37,
38B, 39B, 40-45, 193, 194A. B. D. E, 195, 196B. C. D. E. N din UP IV Bratei a
OS Moroieni, 1N1. N2, 3-13, 39-42, 47A, 48A, 53-59, 62C, 75V, 76V, 81,
82, 112-114, 123-126, 130-134 din UP V Obarsia Ialomitei a OS Moroieni,
130B din UP VI Ialomicioara a OS Moroieni, enclavele aflate in
interiorul acestor grupuri de parcele precum Poiana Costilei, Poiana
Stanii (Soarelui), Poiana Ferigii, s.a., cat si golul alpin al Muntelui
Vanturis aflat la sud si la est de Vf. Paduchiosu in bazinul hidrografic
al Vaii Vanturisu, zona de abrupt a Cascadei Vanturis, inclusiv Avenul
Vanturis, Coltii lui Barbes, abruptul estic, nordic si estic incepand
din Valea Piatra Arsa, pana dupa Saua Strunga, in varful Bucsa, inclusiv
bazinul superior al vaii Ialomitei ce include coltii Obarsiei, zona
bazinului higrografic al vaii Horoabei ce exclude pasunea din zona
superioara a muntelui Strungile Mari, incluzand insa calcarele de la
Strungulita si zona de jnepenis si abrupt pana in saua Strungii, precum
si versantul drept al vaii Doamnelor, izbucul Coteanu, zona Sfinx -
Babele, jnepenisul de la Piatra Arsa si zona Cocora - Babele ce include
zona de jnepenis, platoul cu ciuperci de gresie si avenul din piciorul
Babelor.

[....]

[...]

PARCUL NATURAL BUCEGI
harta este reprodusa in facsimil

[...]=========================================
cristif@geo.unibuc.ro wrote:
>
> sal. are cineva date exacte sau macar un link privind zonarea Parcului
> National Bucegi? din cate stiu eu nu ar fi o suprafata continua ci mai
> multe arii protejate:
> -abruptul prahovean
> -zona carstica cu pestera ialomitei
> -o alta bucata pe valea izv. dorului
> etc.
>
> ma poate ajuta cineva cu informatii clare? (in HG 230/2003 nu scrie nimic
> in privinta asta)
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menţionate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma şi conţinutul lor.

Alte mesaje din aceeaşi discuţie:
SubiectAutorData
 @ RT 29-30 noiembrie- BucegiADY NEGO3 Dec 2003
   Re: @ RT 29-30 noiembrie- BucegiDinu Mititeanu4 Dec 2003
     Re: @ RT 29-30 noiembrie- BucegiAdy S.4 Dec 2003
       @ Cu cortul, iarnaDinu Mititeanu9 Dec 2003
         @ Re: Cu cortul, iarnaTitus_Hen10 Dec 2003
         RE: @ ??? Microbuz Cheiakimera11 Dec 2003
         @ Re: Cu cortul, iarna16 Dec 2003
   Re: @zonare PN BucegiCLUBUL DE...4 Dec 2003

Legături cu Ghidul Montan:
Muntii CALIMAN - Sub Varful Tarnita (1046)  
Muntii CALIMAN - Satul Calimanel  
Muntii CALIMAN - Paraul Dorna  
Muntii CALIMAN - Piciorul Harlei  
Muntii CALIMAN - Satul Dorna Candrenilor  
Muntii CALIMAN - La Monument (dn 15 Toplita-borsec)  
Muntii CALIMAN - Piciorul Nordic Al Mt. Zurzugau  
Muntii CALIMAN - Rezervatia 12 Apostoli  
Muntii CALIMAN - Varful Calimanul Cerbului  
Muntii CEAHLAU - Mt. Piciorul Poienii  
Muntii CEAHLAU - Piciorul Humariei  
Muntii CEAHLAU - Satul Ceahlau  
Muntii CEAHLAU - Barajul Bicaz  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Seice  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Chirui  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Comuna Corund (baile Arcio)  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Tusnad  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Jigodin  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Miercurea-Ciuc  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Pepiniera Silvica  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Bazinul De Apa  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Madicea  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - C.F.R. Izvorul Muresului  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Baile Santimbru  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC - Statiunea Harghita Bai  
Muntii BUCEGI - Varful Costila  
Muntii BUCEGI - Cantonul Bratei  
Muntii BUCEGI - Cabana Caraiman  
Muntii BUCEGI - Crucea Caraiman  
Muntii BUCEGI - Cabana Babele  
Muntii BUCEGI - Poiana Vaii Cerbului  
Muntii BUCEGI - Valea Cerbului  
Muntii BUCEGI - Cabana Caminul Alpin  
Muntii BUCEGI - Cabana Piatra Arsa  
Muntii BUCEGI - Saua Cocora-Laptici  
Muntii BUCEGI - Valea Ialomitei  
Muntii BUCEGI - Valea Doamnelor  
Muntii BUCEGI - Sub Strungile Mari  
Muntii BUCEGI - Valea Izvorul Dorului  
Muntii BUCEGI - Hotel Alpin  
Muntii BUCEGI - Sinaia  
Muntii BUCEGI - Saua Bucsa  
Muntii BUCEGI - Sub Varful Strungile Mici  
Muntii BUCEGI - Refugiul si Saua Strunga  
Muntii RETEZAT - Platoul Rades-Zlata  
Muntii RETEZAT - C.F.R. Pui  
Muntii RETEZAT - Valea Obarsia Nucsorii  
Muntii RETEZAT - Lacul Portii  
Muntii RETEZAT - Saua Retezatului  
Muntii RETEZAT - Cantonul Silvic Carnic  
Muntii RETEZAT - Varful Retezat  
Muntii CALIMAN  
Muntii CEAHLAU  
Muntii HARGHITA si PLATOUL VULCANIC  
Muntii BUCEGI  
Muntii RETEZAT  
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI  
Muntii ALMAJULUI si LOCVEI  


Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii