Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio Bucureşti


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook
Bookmark and Share

Tabăra Educaţională EcoTeam 2005 - Miercuri, 6 Iul 2005, 10:02, vizitată de 10490 ori


Justificare

Tabăra educaţională EcoTeam 2005 doreşte să vină în sprijinul societăţii civile prin dezvoltarea în rândul tinerilor a capacităţilor manageriale şi organizatorice, precum şi implicarea lor în acţiuni civice ce au ca scop protecţia şi conservarea mediului.
Necesitatea acestei tabere a reieşit din lipsa actiunilor educationale iniţiate de tineri precum şi preocupările mai puţin civice pe care aceştia le manifestă. Tabăra are un accentuat caracter educaţional bazându-se pe o forma practică şi mai puţin pe una teoretică.
Zona aleasă pentru desfăşurarea activităţilor se încadrează perfect în planul taberei, fiind într-o accentuată formă de distrugere (poluarea solului prin numeroase infiltraţii de materiale combustibile, poluarea aerului cu pulberi, poluarea fonică, distrugerea cadrului natural prin defrişări, distrugerea vegetaţiei ierboase şi punerea în pericol a faunei care are habitatul în această zonă).

Obiective:

1. Implicarea tineretului în acţiuni ce urmăresc conservarea şi protejarea mediului înconjurator;
2. Dezvoltarea spiritului de lider în rândul participanţilor;
3. Refacerea cadrului natural din zona cabanei Garofiţa Pietrei Craiului;
4. Reamenajarea traseelor şi a marcajelor din zona defrişată în decursul anilor 2003-2004 şi din zona alpină;

Rezultate preconizate

Participanţii pentru tabăra Educaţională EcoTeam 2005 vor fi selectaţi din rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 ani prin aplicarea unui chestionar al cărui scop este descoperirea calităţilor manageriale pe care le are fiecare. Acest test va fi aplicat cu două săptămâni înainte de începerea taberei, şi are ca scop selectarea unui numar de 50 de persoane care să participe la activităţi.
După terminarea taberei se doreşte realizarea unui grup ţintă cu participanţii care au demonstrat calităţi manageriale şi implicarea lor în acţinui similare, printr-o atentă supervizare din partea coordonatorilor de proiect.


Descrierea activităţilor:


1. Implicarea tineretului în actiuni ce urmăresc conservarea şi protejarea mediului înconjurător: tabăra are un accentuat caracter educativ şi doreste dezvoltarea în randul participanţilor, a sensibilităţii fată de natură, faţă de valorile naturale ale României şi implicarea lor în activitati axate pe aceste probleme.

Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza astfel:

- Locul de desfăşurare a activitatilor este o zonă devastată de explotările forestiere din decursul anilor 2003-2004, fapt care a dus la distrugerea cadrului natural al zonei şi la alterarea ecosistemului. Această situaţie face o prezentare reală a modului în care natura este afectată negativ de către om. Implicarea tinretului se va face într-un mod cât mai practic evitandu-se prezentarea exclusiv teoretica a situatiei. Responsabilul pentru acest obiectiv va prezenta participantilor atat zonele afectate cat şi zonele alpine care şi-au pastrat aspectul natural urmând ca în cadrul activităţilor următoare să se facă comparaţii între situaţiile întalnite.

- Conştientizarea privind situaţiile negative se va face în concluziile luate în urma discutiilor finale cu participantii.

Obs.- Îndeplinirea acestui obiectiv se va urmări şi în cadrul celorlalte activitaţi desfaşurate în cadrul taberei: refacerea cadrului natural al zonei, remarcarea traseelor; (responsabil pentru acest obiectiv este profesor Marius Barbu- Colegiul Nationa Zina Golescu)


2. Dezvoltarea spiritului de lider în rândul participanţilor:
Obiectivul nostru este acela de a găsi tinericu abilităţi de leadership, nu doar manageri buni – lideri adevăraţi care să se implice în organizaţii care creează, promovează şi menţin valori. Lideri sunt oamenii care fac lucrurile care trebuie; managerii sunt oameni care fac lucrurile cum trebuie. Ambele roluri sunt esenţiale, dar profund diferite.
Leadership-ul reprezintă o caracteristică pe care toate organizaţiile doresc să o regăsească la managerii lor. Liderii:
- sunt capabili să îi orienteze pe oameni, creând o viziune pe care o comunică acestora;
- inspiră încredere şi au încredere în ei înşişi;
- au suficientă experienţă pentru a privi greşelile drept o altă distragere de la drumul către succes;
- îi fac pe oameni să se simtă mai puternici în preajma lor. Oamenii se simt mai competenţi şi mai încrezători în ei înşişi, găsind astfel munca mai interesantă şi mai provocatoare.

CARACTERISTICILE UNUI LIDER
Participanţii vor fi selectati şi monitorizaţi în functie de îndeplinirea obiectivelor propuse de coordonatori şi a obiectivelor personale. Astfel vor fi monitorizate urmatoarele aspecte:
 managementul atenţiei;
 managementul semnificaţiei;
 managementul încrederii;
 managementul propriei persoane.
Managementul atenţiei se referă la capacitatea liderului de:
 a atrage oamenii prin crearea unei viziuni;
 a comunica această viziune celorlalţi;
 a-i determina pe oameni, prin puterea propriului exemplu, să încerce să împlinească împreună această viziune.
Managementul semnificaţiei reprezintă capacitatea liderului de a le comunica celorlalţi propria viziune în aşa fel încât aceştia să poată înţelege semnificaţia obiectivelor, direcţiilor sau aspectelor pe care aceasta le implică. Liderii au abilitatea de a integra fapte, concepte, jocuri şi anecdote în semnificaţii pe care alţii le înţeleg cu uşurinţă.
Managementul încrederii se referă la capacitatea liderilor de a inspira încredere celorlalţi. Un element fundamental al construirii încrederii îl reprezintă soliditatea, trăinicia şi consistenţa acestui sentiment. Oamenilor le place să îi urmeze pe cei pe care se pot baza, chiar dacă nu le împărtăşesc punctele de vedere, şi nu pe cei cu care sunt de acord, dar care îşi schimbă poziţia. Încrederea are în vedere şi capacitatea conducătorului de a respecta cuvântul dat, de a păstra confidenţialitatea şi de a menţine sistemul de valori instituit.
Managementul propriei persoane porneşte de la concepţia potrivit căreia liderii eficienţi se înţeleg pe ei înşişi (îşi cunosc punctele tari şi punctele slabe) şi acţionează în limitele capacităţilor lor. Datorită acestui fapt, liderii au încredere în propria persoană şi nu privesc greşelile drept eşecuri. Caracteristicile liderilor din punctul de vedere al managementului propriei persoane:
 se simt importanţi;
 se simt competenţi şi au încredere în ei înşişi;
 se simt parte a unui întreg, a unei echipe;
 consideră munca drept o provocare interesantă.
Abordarea comportamentală a fost des folosită în cercetarea leadership-ului, pornind de la încercarea de a observa ce fac liderii eficienţi, ce funcţii îndeplinesc ei pentru a asigura atingerea obiectivelor şi cum îi motivează pe ceilalţi. Astfel, accentul nu mai cade pe caracteristicile personale, ci pe comportamentele adoptate de lideri în desfăşurarea unor activităţi, acţiuni sau funcţii. Avantajul acestei abordări este acela că sunt considerate drept irelevante caracteristicile înnăscute, fiind în schimb importante mecanismele comportamentale dobandite. Prin urmare, dacă poate fi identificat comportamentul care asigură eficienţa în leadership, atunci acesta poate fi învăţat, iar dacă este nevoie de calităţi înnăscute, atunci vor fi selectaţi oamenii care le posedă, instruirea devenind irelevantă.
Concluziile, precum şi desemnarea persoanelor cu un important caracter de lider se va face la finalul taberei de către responsabilul acestui obiectiv Marin Marian- Lider în cadrul organizaţiei Cercetaşii României şi Nedelcovici Andra elevă în cadrul Colegiului Naţional I. C. Brătianu Piteşti.


3. Refacerea cadrului natural din zona cabanei Garofiţa Pietrei Craiului distrus de exploatarile forestiere din decursul anilor 2003- 2004. Este unul din obiectivele importante ale taberei, fiind în strânsă legatură cu celelalte obiective, are în vedere următoarele:
 Delimitarea în jurul cabanei a unei Zone Verzi numită şi Zonă Ecologică pe o suprafaţă de cca 10 000 m2 în care pe întreaga perioadă de desfăşurare a taberei se va interzice orice acţiune care distruge sau pune în pericol mediul înconjurător;
 Se va urmări de asemenea atenuarea pe cât posibil a efectelor negative pe care le-au avut activităţile de exploatare forestieră în decursul anilor.
 Se vor reface zonele înierbate din vecinătatea cabanei, încercandu-se crearea unui mediu propice refacerii;
 Se va curăti întreaga zonă cuprinsă în Zona Ecologică, se vor strânge deşeurile existente (PET-uri, cutii de conserve, hârtii, etc). Pe perioada desfăşurări taberei se va urmări si ecologizarea traseelor de legătură între Cabana Garofiţa Pietrei Craiului şi Umerii Pietrei Craiului, respectiv Ceardacul Stanciului, precum şi a zonei Marelui Grohitş. Toate deşeurile adunate, vor fi ambalate şi transportate spre o zonă de reciclare;
 Iniţierea acţiunii de ecologizare şi refacere a drumului de acces spre Cabana Garofiţa Pietrei Craiului;
 În urma încheierii acţiunii coordonatorul acestui obiectiv va prezenta un raport privind situaţia existentă înainte de interventie şi după (responsabil pentru acest obiectiv este Călin Andreea- elevă în cadrul Colegiului Naţional I. C. Brătianu).

4. Reamenajarea traseelor şi a marcajelor din zona defrişată în decursul anilor 2003-2004 şi din zona alpină: îndeplinirea acestui obiectiv se va face în urma unui studiu asupra zonei, urmărindu-se o remarcare optimă prin care să se păstreze vechile trasee, şi care să prezinte siguranţă şi vizibilitate atât în zonele împădurite cât şi în golul alpin, avându-se în vedere dezvoltarea vegetaţiei şi evoluţia zonelor în timp.
Acţiunea se va desfăşura astfel:
 în cadrul procesului de selectare a participanţilor se vor testa şi abilităţile grafice, selectâdu-se astfel persoanele cu astfel de calităţi;
 marcarea se va face în formă organizată, avându-se în vedere o durabilitate cât mai mare a marcajului şi o claritate a semnelor
 ordinea aplicări vopselei va fi următoarea: primul membru al echipei va curăţa suprafaţa pe care se va aplica marcajul, al doilea va aplica vopseaua alba de exterior, al treilea aplică vopseaua colorată de interior.
Activitatea se va desfasura cu sprijinul Parcului National Piatra Craiului a Serviciului Public Salvamont Câmpulung Muscel şi Serviciului Public Salvamont Piteşti.
Traseele care vor fi reamenajate sunt cele de legatură între Cabana Garofiţa Pietrei Craiului şi Ceardacul Stanciului, respectiv Stâna Tămaşel- Umerii Pietrei Craiului. Responsabili pentru acest obiectiv sunt Cornel Zarescu- Serviciul Public Salvamont Pitesti, Mihai Sandu- student Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole Bucureşti.

Programul de desfaşurare al taberei

1. Prima zi; organizarea taberei:
 Transportul şi cazarea participanţilor;
 Împartirea participantilor în echipe de lucru şi selectarea şefilor de echipă;
 Planificarea activităţilor zilei următoare;
 Şedinţa tehnico-educativă cu voluntarii care va avea ca scop prelucrarea normelor de protecţie a muncii, precum şi instruirea voluntarilor privind eventualele situaţii pe care le vor întalni pe teren- responsabil Cornel Zarescu;

2. A doua zi: aplicarea obiectivelor 3 şi 4 avându-se în vedere obiectivele 1 şi 2. Participanţii se vor împărţi în două grupe axate astfel:
 grupa α va îndeplini obiectivul 3;
 grupa β va îndeplini obiectivul 4;
 şedinţă tehnică cu sefii de echipa prin care se va urmări evaluarea activităţilor realizate;
 seminar cu voluntarii pe tema “Rolul liderilor în managementul situaţiilor” (responsabil Marin Marian);

3. A treia zi:
 grupa α va îndeplini obiectivul 4;
 grupa β va îndeplini obiectivul 3;
 şedinţă tehnică cu şefii de echipă prin care se va urmări evaluarea activităţilor realizate şi definitivarea obiectivelor 3 şi 4;
 şedinţă educativă cu voluntarii pe tema “Ecologie şi Ecoturism”;

4. A patra zi:
 verificarea rezultatelor activităţilor din zilele precedente şi definitivarea obiectivelor;
 realizarea de ture montane în zona împreună cu voluntarii
 Şedinţă Generală cu toti participanţii- discuţii libere

5. Ultima zi:
 Activităţi libere

Norme privind desfăşurarea activităţilorDesfăşurarea activităţilor va avea loc doar după instruirea şi realizarea instructajului specific de protecţie a muncii. Fiecare personă este direct răspunzătoare de orice activitate ce se va desfăşura în afara acţiunilor taberei. Disciplina în tabără se va menţine prin sanctionarea oricarei nereguli. Fiecare voluntar va semna un Contract de Voluntariat cu Clubul de Drumetie Montană România Pitorească, iar pentru persoanele sub 18 ani trebuie prezentat accept din partea parintilor pentru participarea la activităţi.
Organizarea sub formă de grupuri de acţiune, are ca scop realizarea unui control cat mai strict asupra desfăşurării taberei. Pentru orice nerealizare sau abatere de la normele de conducere şi desfasurare a taberei, se vor lua măsuri asupra fiecarei situaţii neregulamentare, ajungandu-se până la eliminarea din tabără a celor responsabili. Fiecare şef de grupa are îndatorirea să semnaleze şi să sesizeze orice neregulă.
Persoanele desemnate ca şefi de grupă vor avea următoarele îndatoriri:
- să îndeplineasca obiectivele trasate de către organizatori
- să anunţe orice neregulă întâlnită pe teren
- să anunţe colegilor de echipă instrucţiunile şi obiectivele trasate de către organizatori
Persoanele care nu vor respecta programul impus de către organizatori vor fi eliminati din tabără pentru a nu perturba desfăşurarea în bune conditii a activităţilor.
Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor sunt răspunzătoare persoanele desemnate pentru fiecare punct. Acestea vor anunţa coordonatorului de proiect orice neregulă sau situaţie întâlnită pe teren, şi vor dicuta despre modul de îndreptare a situaţiei. Toate hotărârile privind desfăşurarea tabarei se vor lua numai de către coordonatorul de proiect dupa consultarea cu responsabilii de obiective şi cu înştiinţarea prealabila a participanţilor.

Componenţa echipei:

Coordonator proiect- profesor de Geografie Marius Barbu;
Coordonatori marcaje trasee- Cornel Zarescu-Salvamont Piteşti, Mihai Sandu- student Facultatea de Arhitectură Bucureşti şi Mihai Ciurescu elev Grup Şcolar Astra Pitesti;
Coordonator acţiune ecologizare- Andreea Călin- elevă Colegiul Naţional I. C. Brătianu si Mihai Ciurescu elev Grup Scolar CFR Pitesti;
Coordonator obiectiv 2- Dezvoltarea spiritului de lider- Marin Marian- Lider în cadrul organizaţiei Cercetaşii României si Andra Nedelcovici- elevă Colegiul Naţional I. C. Brătianu;
Coordonator tabără: Alina Tomescu
Observator din partea Clubului de Drumeţie Montană România Pitorească- Gabriel Dateş;
Observator extern- Alexandru Ionescu;

Alexandru Ionescu


Legături cu Ghidul Montan:
Muntii PADUREA CRAIULUI - Statiunea Stana De Vale  
Muntii PADUREA CRAIULUI - Tabara Suncuius  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Piatra Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Garofita Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Podul La Riul Mare Spre Magura  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Varful Tamasel  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Mt. Tamasel  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Valea Pietrelor  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Curmatura Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Brina Caprelor (Craiului)  
Muntii PADUREA CRAIULUI  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Comentarii
Fără foto Mihai Ciurescu, Duminică, 10 Iul 2005, 23:11

Un proiect bine organizat si pe care o sa-l ducem la bun sfarsit.

Fără foto Alexandru Ionescu, Luni, 11 Iul 2005, 9:09

Da Ciurescule... asa este! Numai ca deja s-au trezit spurcatii de romani sa ne bage betze in roate! Deja imi este sila de natia asta murdara si lisita de orice moralitate!
Sa dea Dumnezeu sa terminam cu bine!

Ioan Şteţca Ioan Şteţca, Luni, 11 Iul 2005, 11:16

Toate bune si frumoase, dar avand in vedere ca faci si tu parte din natia asta spurcata, este cam ciudata diatriba!
In rest o initiativa buna, care sper sa-si indeplineasca obiectivele!

Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii

Ştirile sunt preluate ca atare de la sursele menţionate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma şi conţinutul lor.