=coperta= =autor= I I C   m a i / 2001

Protest   În 19 aprilie 2001 Guvernul României a emis H.G. nr. 402 prin care se aprobă licenta de concesionare a activitătii miniere de exploatare a zăcământului de grano-diorit din perimetrul Dealul Blidarului - Zărnesti. Concesiunea este oferită de Agentia natională pentru resurse minerale Societătii de constructii "CCCF" S.A.
   Cariera se va dezvolta pe o suprafată cuprinsă între 10 si 20 ha si va fi amplasată în vecinătatea imediată a Parcul national Piatra Craiului si la 14 km de orasul Zărnesti.
   Transportul materialelor rezultate din exploatare urmează să se facă pe actualul drum care leagă orasul Zărnesti de zona Plaiul Foii, importantă poartă de acces turistic în Parcul national.
   Activitătile prilejuite de exploatarea zacământului vor avea efecte negative asupra patrimoniului natural, a biodiversitătii, vor duce la deteriorări grave ale peisajului si la compromiterea turismului în zonă.

   În 18 mai 2001, la Brasov, mai multe organizatii ne-guvernamentale au constituit un Grup de actiune cu scopul obtinerii anulării H.G. nr. 402 si împiedicării deschiderii carierei. A fost redactat un Protest care a fost transmis Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic a Camerei deputatilor, Parlamentul României ca si Consiliului local Zărnesti, Primăriei Zărnesti, Consiliului judetean Brasov, Prefecturii Brasov si Inspectoratului de protectia mediului Brasov. În acest moment se asteaptă un răspuns din partea autoritătilor.

   Invitatie în Carpati îsi exprimă pe aceasta cale totala adeziune la demersurile Grupului de actiune si speranta că acestea vor fi încununate de succes. I I C   m a i / 2001 =coperta= =autor=