Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio București


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Date: Fri, Apr 4, 2003, 12:18 pm
Subject: @ Hotararea de Guvern cu delimitarea Parcurilor Nationale si Naturale
Guvernul Romaniei
Hotarire nr. 230 / 2003
din 04.03.2003
privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si
parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora
publicata in Monitorul Oficial nr. 190 din 26.03.2003

In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 13, 17 si 18 din O. U. G.
236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu
modificari si completari prin Legea 462/2001,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.
(1) Rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale se
delimiteaza conform anexei 1.
(2) Anexa 1 constituie baza pentru realizarea cadastrului de
specialitate al ariilor naturale protejate, sectiunea rezervatii ale
biosferei, parcuri nationale si parcuri naturale.
(3) Rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale se
clasifica in categoriile corespunzatoare statutului de protectie si au
urmatoarele denumiri si desemnari internationale:
a) Rezervatia Biosferei Delta Dunarii detine triplu statut de protectie
international: Rezervatie a Biosferei, desemnata international de
Comitetul UNESCO "Omul si Biosfera", Zona Umeda de Importanta
Internationala, desemnata de Secretariatul Conventiei Ramsar, si Sit al
Patrimoniului Natural Universal, recunoscut de UNESCO;
b) Parcul National Domogled - Valea Cernei;
c) Parcul National Retezat, desemnat international ca Rezervatie a
Biosferei de catre Comitetul UNESCO "Omul si Biosfera";
d) Parcul Natural Portile de Fier;
e) Parcul National Cheile Nerei - Beusnita;
f) Parcul Natural Apuseni;
g) Parcul National Muntii Rodnei, desemnat international ca Rezervatie a
Biosferei de catre Comitetul UNESCO "Omul si Biosfera";
h) Parcul Natural Bucegi;
i) Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas;
j) Parcul National Ceahlau;
k) Parcul National Calimani;
l) Parcul National Cozia;
m) Parcul National Piatra Craiului;
n) Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina;
o) Parcul National Semenic - Cheile Carasului;
p) Parcul National Muntii Macinului;
r) Parcul Natural Balta Mica a Brailei, desemnat ca Zona Umeda de
Importanta Internationala de catre Secretariatul Conventiei Ramsar;
s) Parcul Natural Vanatori-Neamt.

Art. 2.
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in colaborare cu
autoritatea publica centrala pentru silvicultura, va stabili, cu avizul
Academiei Romane, zonarea interioara a parcurilor nationale si a
parcurilor naturale din punct de vedere al necesitatii de conservare a
diversitatii biologice, prin ordin comun al ministrilor, in termen de 90
de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3.
Toate suprafetele ocupate de vegetatie forestiera, aflate in interiorul
rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale sau parcurilor naturale,
vor fi incadrate de catre autoritatea publica centrala pentru
silvicultura, in baza avizului Academiei Romane, in categoriile
functionale corespunzator zonarii interioare.

Art. 4.
Autoritatea publica centrala pentru silvicultura, in colaborare cu
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si cu Academia
Romana, va elabora norme de amenajare a padurilor, a fondului cinegetic
si salmonicol, in conformitate cu categoriile de management si cu
obiectivele de conservare a biodiversitatii, in termen de 12 luni de la
intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 5.
Autoritatea publica centrala pentru agricultura, in colaborare cu
autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si cu Academia
Romana, va elabora norme de gospodarire a pajistilor, in conformitate cu
categoriile de management si cu obiectivele de conservare a
biodiversitatii, cu capacitatea productiva si de suport a pajistilor, in
termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 6.
Autoritatea publica centrala pentru turism, in colaborare cu autoritatea
publica centrala pentru protectia mediului, autoritatea publica centrala
pentru silvicultura si cu Academia Romana, va elabora strategia privind
dezvoltarea ecoturismului in rezervatiile biosferei, parcurile nationale
si parcurile naturale, in conformitate cu principiile de conservare a
biodiversitatii si de utilizare durabila a resurselor naturale.

Art. 7.
Autoritatea publica centrala pentru transport va lua masuri in vederea
dezvoltarii ecoturismului, prin amplasarea de indicatoare rutiere pe
drumurile nationale pentru semnalizarea adecvata a rutelor catre
rezervatiile biosferei, parcurile nationale si parcurile naturale, in
termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 8.
(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va asigura,
in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari,
structuri de administrare pentru toate rezervatiile biosferei, parcurile
nationale si parcurile naturale.
(2) Structurile de administrare prevazute la alin. (1) se asigura:
a) in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului,
in limita bugetului alocat si a numarului de personal aprobat conform
cerintelor anexei 2; sau
b) in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia
mediului, pe baza de contract incheiat cu persoane juridice care
probeaza capacitatea tehnica, stiintifica, administrativa si financiara
necesara, care asigura personalul prevazut in anexa 2.
(3) Structurile care asigura administrarea ariei naturale protejate pe
baza de contract sunt obligate sa intocmeasca si sa revizuiasca periodic
regulamentul si planul de management al acesteia.
(4) Detinatorul majoritar de teren din cuprinsul unei rezervatii a
biosferei, unui parc national sau parc natural are dreptul sa i se
incredinteze administrarea acesteia, daca indeplineste conditiile
prevazute la alin. (2).
(5) Durata minima de timp pentru care se incheie contractele mentionate
la alin. (2) este de 10 ani.
(6) Structurile de administrare ale rezervatiilor biosferei, parcurilor
nationale si parcurilor naturale vor urmari aplicarea regulamentului si
a planului de management de catre toti detinatorii si administratorii de
bunuri si terenuri aflate in cuprinsul rezervatiilor biosferei,
parcurilor nationale si parcurilor naturale, care vor administra in
continuare bunurile aflate in proprietate sau incredintate, cu
respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor specifice ariei
protejate.
(7) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului va sustine,
in limita bugetului alocat, atat activitatile structurilor aflate in
subordinea sa, cat si realizarea unora dintre activitatile cuprinse in
planurile de management ale ariilor naturale protejate incredintate
structurilor aflate in coordonare, in baza proiectelor aprobate.

Art. 9.
(1) Limitele parcurilor nationale si ale parcurilor naturale vor fi
materializate in teren prin aplicarea, in termen de 18 luni de la
intrarea in vigoare a prezentei hotarari, a semnelor distinctive,
stabilite anterior si utilizate de Comisia Monumentelor Naturii din
cadrul Academiei Romane, respectiv un patrat rosu avand laturile intre
10 si 15 centimetri, inconjurat de o banda alba avand latimea intre 2 si
4 centimetri, aplicat la distante intre 50 si 200 metri de catre
administratiile parcurilor nationale si ale parcurilor naturale.
(2) Limitele rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor
naturale, in format digital, ca vectori cu referinta geografica, se pun
la dispozitie de catre autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului tuturor institutiilor si persoanelor interesate, prin
intermediul paginii de Internet, in termen de 60 de zile de la intrarea
in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 10.
Autoritatile administratiei publice locale vor asigura evidentierea
limitelor rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor
naturale, ale caror elemente de identificare sunt prevazute in anexa 1,
in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in termen de 12
luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 11.
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

[.....]
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Barsa Mare  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Casa de Vanatoare Piatra Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Cornul Vanatorului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Cabana Garofita Pietrei Craiului  
Muntii RODNEI - Cabana Farmecul Padurii  
Muntii RODNEI - Sub Varful Muncelul Raios  
Muntii CALIMAN - Mt. Cica Mica  
Muntii CALIMAN - Satul Calimanel  
Muntii CALIMAN - La Monument (dn 15 Toplita-borsec)  
Muntii CALIMAN - Rezervatia 12 Apostoli  
Muntii CALIMAN - Varful Calimanul Cerbului  
Muntii CEAHLAU - Bicazul Ardelean  
Muntii CEAHLAU - Satul Ceahlau  
Muntii HASMAS - Sub Varful Hasmasu Negru (1773)  
Muntii HASMAS - Cheile Bicazului  
Muntii HASMAS - Cabana Cheile Bicazului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Varful Piatra Mica  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Curmatura Pietrei Craiului  
Muntii PIATRA CRAIULUI - Brina Caprelor (Craiului)  
Muntii COZIA - Plaiul Calimanului  
Muntii COZIA - Sub Varful Ciuha Mica  
Muntii COZIA - Cabana Cozia  
Muntii COZIA - Sub Varful Cozia  
Muntii RETEZAT - Casa De Vanatoare Campusel  
Muntii RETEZAT - Saua Retezatului  
Muntii RETEZAT - Cantonul Silvic Carnic  
Muntii RETEZAT - Saua Muncel  
Muntii RETEZAT - Varful Retezat  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI - Sub Varful Semenic  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI - Compl.Turistic Semenic  
Muntii RODNEI  
Muntii CALIMAN  
Muntii CEAHLAU  
Muntii HASMAS  
Muntii PIATRA CRAIULUI  
Muntii COZIA  
Muntii RETEZAT  
Muntii SEMENIC si Munceii NEMANULUI  
Muntii ANINEI si Munceii DOGNECEI  
Muntii ALMAJULUI si LOCVEI  


There are no comments for this message
Login or register to comment