Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Emisiunea Sport Extrem la Radio București


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Vidra - Voineasa

Bookmark and Share

 
Vidra-Baraj Vidra-Gura Steajei-Piriul Hanesu-Gura Balindrului-Cataractele Lotrului-Zidul lui Manole-Gura Hoteagului-Gura Dobrunului-Voineasa
Traseu: nemarcat, ușor, drum forestier (28 km) în coborîre Durata: 6-7 oreDeși este un traseu de "vale", el poate da numeroase satisfacții drumeților, oferind prilejul străbaterii defileului Lotrului în cel mai pitoresc sector. De la Vidra urmăm șoseaua de contur a lacului spre nord-vest și, ocolind cîteva pîraie ce se varsă în lac, ajungem după 4 km la barajul Vidra. Barajul, format din anrocamente, nu are măreția barajelor de beton, mai ales cînd este privit dinspre lac și aceasta pentru că partea din amonte este în cea mai mare parte acoperită de ape. In vecinătatea sa, pe malul opus, debușează apele aduse printr-o galerie din rețeaua de captări nord, sub forma unei cascade albe, înspumate (vizibilă cînd nivelul lacului este mai scăzut). Incîntați de moderna arhitectură a casei de supraveghere a barajului, începem coborîrea în serpentine, către partea din aval a barajului. Urmează o ramificație a șoselei, noi urmînd-o pe cea din stînga (spre vest). În dreapta, drumul betonat duce la fosta carieră "Chioara", de unde au fost extrase blocurile de piatră pentru baraj. Privind imensul gol creat în munte cu ajutorul dinamitei și al excavatoarelor uriașe, precum și drumul pe care "șoferii iadului" au transportat anrocamentele, avem imaginea forței omului din zilele noastre.

De pe aceste serpentine privim în ansamblul său barajul dinspre aval, putînd aprecia dimensiunile sale, comparabile cu ale unui munte. Continuăm coborîrea și în curînd ajungem lîngă albia seacă a Lotrului. Șoseaua se așterne de-a lungul văii, pe versantul stîng.

La Gura Steajei se varsă în Lotru pîrîul Steaja, ce-și adună apele de sub Piatra Albă. De acolo versantul stîng devine un adevărat perete continuu, în care atîrnă într-un echilibru fragil blocuri de piatră. Versantul drept este mai domol, fiind acoperit de o pădure deasă de molid. Lotrul s-a înfiripat din nou sub forma unui pîrîiaș, îmbogățit de apele unor afluenți mici, rămași necaptați. După 10 km de la plecare, întîlnim pîrîul Haneșu, în lungul căruia urcă un drum forestier cale de 6 km, iar apoi o potecă, marcată cu triunghi albastru, care ajunge pe Vîrful Cristești.

Depășind defileul din ce în ce mai strîmt al văii, ajungem după alți 3 km la Gura Balindrului, unde își aduce apele în lacul Balindru un pîrîu mai mare - Balindru - în lungul căruia urcă, de asemenea, un drum forestier pe o distanță de 9 km. De la vărsarea pîrîului în lac, pornește spre nord-est, urcînd Muntele Furnica, o potecă marcată cu bandă albastră, care ajunge la casa de vînătoare Dobrunu, ocolind pe curbă de nivel pantele Muntelui Stricatu. Pentru informare, menționăm că acest traseu, de un pitoresc deosebit, poate fi parcurs în 3-3½ ore, dar iarna se recomandă prudență. Acum acest traseu se desfășoară în cea mai mare parte pe un drum forestier, iar marcajul se distinge foarte greu.

Peste lac sc desfășoară un elegant viaduct, pe care șoseaua noastră trece spre versantul drept, ajungînd după cîteva zeci de metri la nivelul barajului. Barajul și podul reprezintă aici, în pustietatea muntelui, un simbol al îmbinării creației umane cu ceea ce a zămislit natura. In aval de baraj, Lotrul rămîne pentru a doua oară un firicel de apă ce se strecoară într-o albie prea mare pentru el. Șoseaua îl urmărește pe sub albul pereților de pegmatit, în care sclipesc foițele de mică, o adevărată bogăție a acestor munți. Ne aflăm acum în zona exploatării miniere de mică și feldspat, traversăm un pod mic de beton, ajungînd din nou pe malul stîng. Trecem pe lîngă instalațiile de prelucrare a minereului și pe lîngă gurile a numeroase galerii ce au ciuruit munții. De jos, din șosea, abia se zărește sus, în versantul drept, colonia "Cataracte" a minerilor, la care se ajunge pe o șosea ce se desprinde în vecinătatea podului mic de beton.

După circa 500 m, în aval, traversăm iar Lotrul pe versantul drept, pe un viaduct de beton, aruncat ca un arc peste apele rîului ce se zbat între blocuri uriașe de pegmatit. Trecem pe lîngă "Zidul lui Manole" ce apără soseaua de avalanșele de bolovani aduse de un mic vîlcel, apoi ne îndreptăm o dată cu Lotrul, spre est. În acest sector șoseaua se menține la înălțime, mult deasupra rîului ce coboară în cascade. Pădurile de pe versanți au din ce în ce mai mult fag și pe alocuri mesteacăn și paltin, anunțîndu-ne că am coborît aproape 400 m diferență de nivel, de la barajul Vidra. Trecem pe lîngă Gura Hoteagului, aflată pe malul stîng, iar de la Gura Dobrunului șoseaua se îndreaptă spre sud, prin valea ce se lărgește, ajungînd după alți 4 km la Voineasa.


ComentariiFara comentarii
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii